Hoppa till innehållet

Elevantagningen

Åshöjdens grundskola är det egna upptagningsområdets och norra distriktets närskola. Till årskurs 7 kommer eleverna i huvudsak från Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor, förutom från de egna lägre klasserna.

I Åshöjden finns också stadens svenska klasser för intensifierad musikundervisning och påbyggnadsundervisningen på svenska i Helsingfors.

Mera information om elevantagningen i Helsingfors under knapparna till höger.

Musikklass från åk 3

Barn med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att söka till intensifierad musikundervisning i Åshöjdens grundskola fr.o.m. åk 3. Drygt 10 elever antas årligen. Alla elever i åk 2 i stadens svenska skolor deltar i januari i ett musikalitetstest som ordnas i den egna skolan. I februari ordnas ett lämplighetstest. I detta ingår en individuell del och en gruppdel. Anmälningsblanketten till lämplighetstestet skickas med musikalitetstestresultaten. Om en elev blir erbjuden en plats kan familjen ta ställning till om hen tar emot platsen eller fortsätter i sin egen skola. Eleverna kan efter åren på åk 3–6 fortsätta i musikklass i samma skola på åk 7–9.

Musikklass från åk 7

Till den intensifierade musikundervisningen åk 7–9 antas elever som

  • har ett stort intresse för sång och spel samt tillräckliga färdigheter
  • har kunskaper som ungefär motsvarar kurs 2/3 i musikteori och tonträffning enligt musikskolornas fordringar

Antagningen till musikklassen sker genom ett lämplighetstest som består av ett teoriprov som är gemensamt för alla sökande och en individuell del där den sökande visar sina musikaliska färdigheter. Musikklasserna erbjuder platser i första hand för elever skrivna i Helsingfors. Ifall det blir platser över kan också andra elever komma i fråga.

Läs mera om antagningen till intensifierad musikundervisning från åk 7 och lämplighetstestet inför läsåret 2022-23 nedan:

Antagning till musikklass åk 7

Lämplighetstestet 2022

Mer information om infömöten och lämplighetstest i januari-februari 2022 hittar du under fliken "Aktuellt" eller genom att trycka här: Aktuellt)


Påbyggnadsundervisningen (åk 10) 

Elever som har ett avgångsbetyg från grundskolan kan ansöka om plats för läsåret 2021–2022 i påbyggnadsundervisningen.

Fyll i webbansökan (Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan) på studieinfo.fi senast 23.3.2021. Resultaten publiceras 17.6. Bekräfta eller annullera din studieplats så fort som möjligt efter att du fått antagningsresultatet, så att du inte upptar en studieplats i onödan, utan eventuellt kan ge den till någon på reservplats.

Startintervju personligen med vårdnadshavare torsdag 5.8 kl. 8:30-15. Vi strävar till att förverkliga intervjuerna personligen på skolan, men om omständigheterna kräver, genomförs de på distans. Vi kontaktar alla antagna för noggrannare tidpunkt för intervjun per telefon och/eller mejl. Det är viktigt att ansökan innehåller korrekta kontaktuppgifter och att de sökande följer sin mejl och svarar på telefonsamtal från tfn 09 31084436.

Läs mera om påbyggnadsundervisningen läsåret 2021 – 2022 här.15.12.2021 12:09