Hoppa till innehållet

Vår skola

Åshöjdens grundskola är en enhetlig grundskola med årskurserna 1–9. Skolan ansvarar också för påbyggnadsundervisningen och den intensifierade musikundervisningen (musikklasserna) på svenska i Helsingfors. Skolan har ca 400 elever.

Åshöjdens grundskola arbetar för en trygg och trivsam miljö. Goda och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever är viktiga för att våra mål skall kunna uppnås. Vi är en skola där trygghet, respekt, tolerans, trivsel, glädje och nyfikenhet är viktigt.

Skolans motto är "Att ge eleverna rötter och vingar" (efter en tanke av H. Carter). När vi gett eleverna rötter - baskunskaper, arbetsrutiner en språklig identitet och en stark självkänsla, rötter förankrade i verkligheten och det samhälle som omger skolan - kan vi ge dem vingar - förmåga till estetiska upplevelser, möjligheter att gå egna vägar för att uppnå gemensamma mål, glädje att lyckas med sina uppgifter, förmåga att hantera motgångar och tillfälle att utveckla sin personlighet.

Åshöjdens elever skall vara rustade att möta morgondagen i det samhälle som omger dem. Därför har skolan valt en samhällsorienterande profil.  Profileringen innebär att eleverna uppmuntras att tänka självständigt, ifrågasätta och diskutera.
16.09.2021 09:09