Suoraan sisältöön

Lärarna

Lärarna nås via Wilma eller via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@edu.hel.fi

Lärarkåren läsåret 2018–2019:

Andersson Sonja elevhandledning
Andtfolk Therese, tjänstledig  
Bergvall Laura biologi, geografi
Blomberg Alina klasslärare 5–6n, ev. luth re åk 7–9
Fogde Richard fysik, kemi, matematik
Granholm Christina engelska, tyska
Grigoreva Dina hemspråk ryska
Hirva Jarno finska, tyska 
Hyrske Fanny bildkonst
Ismark Runa speciallärare åk 7–9 och påbyggnadsunderv.
Jones Tony assistant och morgonklubb
Kaspi Dina gymnastik, hälsokunskap
Koivunen Markku teknisk slöjd
Larson Peter livsåskådning, historia   
Leuschel Tove fysik, kemi, matematik
Lindroos Daniela historia, samhällskunskap
Ljungqvist Mirella klasslärare, tjänstledig
Långvik Miklos matematik 
Marjamäki Caroline klasslärare 3–4m, spec. åk 1–6
Molander Linnéa textilslöjd
Mustonen Jari religion, ortodox
Perret Johanna musik
Pitkäniemi Marko religion, katolsk
Ponthin Birgitta rektor, specialundervisning
Rehnström Dennis gymnastik, hälsokunskap, geografi
Renko-Michelsén Zsuzsanna engelska
Schultz Anna musik
Siggberg Cevia klasslärare 1–2n
Silander Kristian klasslärare  5–6m
Sirviö Oskar religion ev.luth. åk 8–9
Tarkiainen Jutta huslig ekonomi
Timgren Jette gymnastik, hälsokunskap
Uusi-Honko Veronika finska
Venäläinen Annika matematik, fysik
Wikström Matilda klasslärare 3–4n
Yliaho-Lehtonen speciallärare åk 1–6
Åberg Crista biträdande rektor, modersmål och litteratur
Öhman Nicola modersmål och litteratur


DELA
27.11.2018 16:45