Suoraan sisältöön

Direktionsledamöterna

Direktionen 2017–2021

Ordinarie medlemmar och personlig ersättare:

Noora Lohi, ordförande   
Helena Piksilä

Henrik Palin, viceordförande    
Mika Saarinen

Anette Lemström   
Tiina Luukkonen

Eva Sandström
Julia Korkman

Jonas Sundman    
Stefan Nygård

Lärarrepresentant   
Johanna Perret
Richard Fogde

Personalrepresentant
Dolores Olin    
Eivor Kittilä

Elevrepresentanter
Anna Stadius
Einar Zilliacus

Ellen Saarinen
Dominic Hamro

Direktionen kan kontaktas via skolans kansli.


Direktionens protokoll08.06.2020 12:45