Hoppa till innehållet

Direktionsledamöterna


Direktionen 2017–2021

Ordinarie medlemmar och personlig ersättare:

Noora Lohi, ordförande   
Helena Piksilä

Henrik Palin, viceordförande    
Mika Saarinen

Anette Lemström   
Tiina Luukkonen

Eva Sandström
Julia Korkman

Jonas Sundman    
Stefan Nygård

Lärarrepresentant   
Johanna Perret
Richard Fogde

Personalrepresentant
Dolores Olin    

Elevrepresentanter

Direktionen kan kontaktas via skolans kansli.


Direktionens protokoll14.08.2021 09:47