Åshöjdens grundskola

Åshöjdens grundskola är en enhetlig grundskola med årskurserna 1–9. Skolan ansvarar också för påbyggnadsundervisningen och den intensifierade musikundervisningen (musikklasserna) på svenska i Helsingfors. Skolan har ca 310 elever.

[7.6.2018] Läsåret 2018-2019 börjar tisdagen den 14 augusti kl. 9.00

[7.6.2018] Antagningsintervjuer till påbyggnadsundervisningen (åk 10) 15.6 
Resultaten i den gemensamma antagningen publiceras 14.6 och fredagen 15.6 kl. 8.30-15.00 har man möjlighet att komma på antagningsintervju till påbyggnadsundervisningen, helst tillsammans med en vårdnadshavare. Ingen förhandsbokning av intervjutider. Fyll gärna i din ansökan i Studieinfo i förväg. Avgångsbetyget ska tas med till intervjun. Mera information i Studieinfo och här. 

[29.3.2018] Musikklassernas (7-9m) vårkonsert 25.4
Välkommen på 7-9m vårkonsert i skolans festsal onsdagen 25.4 kl 18. Café från kl 17.30. Vi bjuder bl.a. på körmusik, band och solonummer!

[29.3.2018] Musikklassernas (3-6m) vårkonsert 19.4
Torsdagen 19.4. har musikklasserna 3-6m vårkonsert i skolans festsal. Konserten börjar kl. 18.00, café från kl. 17.30.
Programmet består av klassuppträdanden och 3-6m-körens sånger. Det blir sång, spel, dans och dikt. Välkomna!

www.ash.edu.hel.fi 
T.f. rektor Birgitta Ponthin
Närmare kontaktuppgifter
DELA
07.06.2018 15:32