Hoppa till innehållet

Aktuellt


[24.1.2022] Välkomna på virtuellt informationsmöte om intensifierad musikundervisning från och med åk 3 onsdagen 26.1.2022 kl. 18.

Logga in på mötet med följande länk: Infomöte intensifierad musikundervisning åk 3 26.1.2022 (Teams)


[20.1.2022] Välkomna på virtuellt informationsmöte för åk 6 inför övergången till åk 7 torsdagen 20.1.2022 kl. 18.

Information om intensifierad musikundervisning ges också under mötet. Logga in på mötet med följande länk: Infomöte inför åk 7 20.1.2022 (Teams)


[13.12.2021] Infomöten, skolanmälan och lämplighetstest i januari-februari 2022
  • Infomöte för åk 6 torsdagen 20.1 kl.18, info om det är live eller via Teams kommer senast 13.1
  • Sista anmälningsdag till lämplighetstest inför åk 7 är fredagen 21.1 kl.16
  • Skolanmälan till åk 1 onsdagen 26.1
  • Infomöte för åk 2 om intensifierad musikundervisning onsdagen 26.1 kl.18
  • Lämplighetstest i musik åk 6 torsdagen 27.1
  • Sista anmälningsdag till lämplighetstest inför åk 3 är fredagen 28.1 kl.10
  • Lämplighetstest i musik åk 2 hålls onsdagen 2.2 och torsdagen 3.2
  • Skolanmälan till åk 7 onsdagen 2.2

Mer information om antagningen till musikklass finns på skolans hemsida (välj fliken Vår skola > Elevantagningen eller tryck här: Elevantagningen)


[11.11.2021] Infotillfällen/Besöksdag

I vår skola anordnar vi inte ett separat infotillfälle innan skolanmälan till åk 1. Vi ordnar istället under våren en besöksdag för de blivande ettorna. Närmare datum kommer i ett senare skede.


[25.8.2021] Välkommen på virtuellt föräldramöte för åk 7 torsdagen 26.8 kl. 17.30 inför bekantningsdagarna för åk 7. 

Rektorn, biträdande rektorn, elevhandledaren och klassföreståndarna i åk 7 presenterar sig. Programmet för bekantningsdagarna gås i stora drag igenom. Föräldramöte för hela skolan hålls 9.9.

Logga in på mötet med följande länk: Föräldramöte åk 7 26.8 (Microsoft Teams)


[24.1.2021] Välkommen på virtuellt informationsmöte onsdagen 27.1. kl.18 om intensifierad musikundervisning i Åshöjdens grundskola!

Mötet ordnas via Teams för eleverna i åk 2 och deras vårdnadshavare. Logga in på mötet med följande länk: Infomöte 27.1 (Microsoft Teams)


[17.1.2021] Hjärtligt välkomna på virtuellt infomöte torsdagen 21.2 kl. 18.00 inför åk 7!

Rektorn, elevhandledaren och lektorn i musik leder mötet. 


[7.1.2021] Informationsmöte ons 27.1.2021 kl.18 för elever i åk 2 med vårdnadshavare

Välkomna på informationsmöte onsdagen den 27 januari kl.18 för elever och vårdnadshavare i åk 2 som är intresserade av intensifierad musikundervisning från och med åk 3.

Anmälan till lämplighetstest i musik i åk 2 ska göras senast fredagen den 29.1 kl. 10 till skolans kansli (e-post: dolores.olin@hel.fi). Lämplighetstest för elever i åk 2 hålls onsdagen den 3 februari och torsdagen den 4 februari 2021.

Anmälningsblankett: Anmälningsblankett musikklass åk 3 (pdf)


[14.12.2020  OBS! Informationen uppdaterad 11.1.2021] Informationsmöte torsdagen den 21 januari 2021 kl. 18 för elever i åk 6 med vårdnadshavare

Välkomna på informationsmöte torsdagen den 21 januari 2021 kl. 18 för alla elever i åk 6 i norra skolområdet samt vårdnadshavare. Informationsmötet är också för elever i åk 6 i de svenska skolorna i Helsingfors som är intresserade av intensifierad musikundervisning i åk 7-9. Mötet ordnas digitalt.

Anmälan till lämplighetstest i musik åk 6 skall göras senast fredagen den 22 januari 2021 kl. 16 till skolans kansli (e-post: dolores.olin@hel.fi). Lämplighetstestet för elever i åk 6 hålls torsdagen den 28 januari 2021 på plats (Åshöjden) med restriktioner. Mer detaljerad info skickas åt dem som anmält sig.


[14.12.2020  OBS! Informationen i pdf-filerna uppdaterad 27.1.2021] Elevantagning till musikklass från åk 7

En infokväll för elever på åk 6 med vårdnadshavare ordnas torsdagen den 21 januari 2021 virtuellt kl. 18.00. Informationen ges både till dem som har Åshöjden som egen närskola och dem som funderar på musikklass som alternativ. Sista anmälningsdagen för lämplighetstest är fre 22.1.2021 kl. 16. Lämplighetstestet ordnas tors 28.1.2021, på plats (Åshöjden) med restriktioner. Mer detaljerad info skickas åt dem som anmält sig.

Läs mera om antagningen till musikklass från åk 7 här: Antagning till musikklass åk 7 (pdf)

Läs mera om lämplighetstestet här: Lämplighetstest 2021 (pdf)24.01.2022 13:39