Suoraan sisältöön

Åshöjdens grundskola

Åshöjdens grundskola är en enhetlig grundskola med årskurserna 1–9. Skolan ansvarar också för påbyggnadsundervisningen och den intensifierade musikundervisningen (musikklasserna) på svenska i Helsingfors. Skolan har ca 325 elever.[19.6.2019] Välkomna till ett nytt läsår tisdagen den 13 augusti kl. 9

[11.3.2019] Möte om val av valfria och fördjupade ämnen inför åk 8 torsdagen den 14.3 kl. 18
Informationsmöte för elever och vårdnadshavare om hur valen görs och presentation av valmöjligheterna på valtorget.

[28.1.2019] Eleverna i 3-6m deltar den här våren i ett operaprojekt
Finlands Nationalopera har producerat skoloperor i 17 år men nu görs det för första gången på svenska. Operan har premiär i Almisalen vid Finlands Nationalopera 15.3.2019. Läs mera om projektet här.

[23.1.2019] Skolanmälan till åk 7
Skolanmälan till åk 7 onsdagen den 30.1 kl. 15-19 i rektorskansliet på andra våningen.

[23.1.2019] Skolanmälan till åk 1 
Skolanmälan till åk 1 onsdagen den 23.1 kl. 8-10 och kl. 17-19 i rum 119 på första våningen.

[30.11.2018] Elevantagning till musikklass från åk 3
Ett informationsmöte om musikklasserna från åk 3 ordnas i Åshöjdens grundskola onsdagen den 23.1 kl. 18.00. Barnen får då gärna komma med och bekanta sig med skolan.

Förfrågningar som gäller musikklasserna kan göras per e-post till anna.schultz@edu.hel.fi.

Läs mera om antagningen till musikklass från åk 3 här.

[30.11.2018] Elevantagning till musikklass från åk 7
En infokväll för elever på åk 6 med vårdnadshavare ordnas torsdagen den 17 januari 2019 i skolans festsal kl. 18:00. Information ges både till dem som har Åshöjden som egen närskola och dem som funderar på musikklass som alternativ.

Läs mera om antagningen till musikklass från åk 7 här.

[7.6.2018] Läsåret 2018-2019 börjar tisdagen den 14 augusti kl. 9.00


www.ash.edu.hel.fi 
T.f. rektor Birgitta Ponthin
Närmare kontaktuppgifter
DELA
19.06.2019 12:52