Suoraan sisältöön

Skolorna områdesvis

Norra distriktet

Åshöjdens grundskola
Kottby lågstadieskola
 – Arabias kvartersskola
Månsas lågstadieskola 
Staffansby lågstadieskola

Östra distriktet

Botby grundskola
Degerö lågstadieskola
Nordsjö lågstadieskola
Östersundom skola

Södra distriktet

Grundskolan Norsen
Brändö lågstadieskola (överförs till östra området 1.8.2018)
Drumsö lågstadieskola
Minervaskolan

Västra distriktet

Hoplaxskolan
– Haga-enheten
– Kårböle-enheten
– Munksnäs-enheten
– Sockenbacka-enheten
Zacharias TopeliusskolanDELA
12.10.2018 13:25
hsl-logo Rese
planeraren

: