Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Koulun johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi. Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempainyhdistyksen tapahtumissa. Vanhempainyhdistys tukee koko koulun toimintaa. Yhdistyksen löydät Facebookista.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Huoltajat voivat ottaa heitä askarruttavissa kysymyksissä yhteyttä luokanopettajaan ja -ohjaajaan ja tarvittaessa aineenopettajaan.24.02.2021 15:23