Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Yhtenäiskoulussa lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille varsinaisten oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden lisäksi. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Ohjauksella tuetaan erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita tukea opiskelun eri vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Mikäli oppilas on tilapäisesti jäänyt opinnoissa jälkeen tai tarvitsee muuten oppimisessaan tukea, annetaan tukiopetusta peruskoulun kaikissa oppiaineissa. Tukiopetus on oppilaan yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa, eriyttävää opetusta, jota annetaan oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta annetaan yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Koulussamme oppilasta autetaan rakentamaan myönteisiä opiskeluasenteita, löytämään omat vahvuutensa ja oman oppimistyylinsä sekä omaksumaan ko. aineeseen soveltuvat tarkoituksenmukaiset työskentelytottumukset sekä perustiedot ja -taidot. Oppilaan ja huoltajan oma-aloitteisuus tuen järjestämisessä on tärkeää.07.11.2018 12:35