Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä toteutetaan syksystä 2016 alkaen ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Koulussamme osa valinnaisaineista on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta.

Koulussamme opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Käpylä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Yhtenäiskoulussa toimivat myös alueellinen pienryhmä sekä tuettu eritysryhmä. Kaikilla luokka-asteilla opiskellaan lukuvuoden aikana neljässä vaihtuvassa jaksossa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Painotettu opetus

Koulussamme on syksystä 2016 alkaen kotitalous ja liikunta -kokonaisuus 7.luokalta alkaen. Ryhmän koko on enintään 16 oppilasta, ja oppilaat valitaan vuosittain soveltuvuuskokeella. Uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kuvauksessa on yhtenä osana itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Näitä tietoja ja taitoja luokalla opiskelevat pääsevät erityisesti syventämään.

Opetuksessa korostuu muun muassa toiminnallisuus, vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus sekä käytännön taitojen sekä tiedon soveltaminen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Lue lisää.


08.11.2019 15:15