Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Koulussamme osa valinnaisaineista on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta.

Koulussamme opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Käpylä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Yhtenäiskoulussa toimivat myös alueellinen pienryhmä sekä tuettu pienryhmä. Kaikilla luokka-asteilla opiskellaan lukuvuoden aikana neljässä jaksossa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella. Yläkoululaiset saavat koululta käyttöönsä kannettavat tietokoneet.

Painotettu opetus

Yhtenäiskoulussa on ollut​ kotitalous ja liikunta -painotus syksystä 2016. Kotitalous ja liikunta -painotuksen ryhmän koko on 16-24 oppilasta. Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kuvauksessa yhtenä osana on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Painotetun opetuksen oppilaat pääsevät syventämään erityisesti näitä tietoja ja taitoja. Opetuksessa korostuvat muun muassa toiminnallisuus, vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus sekä käytännön taitojen sekä tiedon soveltaminen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Soveltuvuuskoe

Oppilaat valitaan vuosittain soveltuvuuskokeella, joka järjestetään tammi-helmikuun aikana. Soveltuvuuskokeeseen tulee ilmoittautua erikseen. Soveltuvuuskoe on kolmiosainen ja se koostuu liikunnan, kotitalouden ja terveystiedon osa-alueista. Liikunnan osuus poikkeaa muista liikunnan valintakokeista eikä sillä voi hakeutua muihin liikuntapainotusta tarjoaviin kouluihin.

Liikunnan kokeessa arvioidaan kokelaiden ryhmän ohjaamisen taitoja ja ohjeen soveltamiskykyä. Kotitalouden soveltuvuuskoe mittaa ohjeiden ymmärtämistä ja loogista päättelykykyä sekä harrastuneisuutta ruokaan ja ruuan valmistukseen liittyen. Terveystiedon osuudessa kokelaat osoittavat, miten hyvin he tuntevat terveyteen
vaikuttavia tekijöitä. Terveystiedon tehtävä on kirjallinen.

Sisällöt

Vuosiluokalla 7 painotuksen teemana on "Minä itse". Oppilas tutustuu nuoren liikkujan ruokavalioon ja ravitsemukseen. Painotuksessa korostuu oman kehon tuntemus ja kehonhuolto. Retkeilytaitoja kartutetaan yhteistyössä Haltian Luontokeskuksen kanssa. Oppilaat ovat mukana järjestämässä koko koulun syysliikuntapäivää.

Vuosiluokalla 8 teemana on "Minä, sinä ja muut". Vuoden aikana tutuksi tulevat terveelliset arjen valinnat ja oma ravitsemus. Huomiota kiinnitetään myös ympäristötietouteen. Lähiseudun retkeily- ja liikuntapaikat sekä -mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Oppilaat järjestävät osana opintojaan alakoululaisille välituntipelisarjoja ja ovat aktiivisesti mukana koko koulun talviliikuntapäivän järjestelyissä.

Vuosiluokalla 9 teemana on "Minä, muut ja ympäristö". Opinnoissa tutustutaan ravintosuosituksiin sekä kestäviin valintoihin. Liikunnassa on tärkeää oma liikkuminen ja jaksaminen: liikettä on pidettävä yllä. Oppilaat tekevät yön yli retken luontoon. Yhdeksännellä luokalla kootaan painotusopinnoista sähköinen portfolio

Painotuksessa opiskelevat oppilaat ovat koulumme hyvän mielen lähettiläitä!

Yläkoulun valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan oman kiinnostuksensa suunnassa. Oppilas opiskelee tietyn määrän sekä valinnaisia aineita että taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja perusopetuksen aikana. Näiden linkkien kautta voi tutustua yläkoulun valinnaisiin opintoihin.

Opas yläkoulun valinnaisuuteen

8.luokan valinnaiset opinnot

9.luokan valinnaiset opinnot
11.04.2022 15:02

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma