Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Yhtenäiskoulun peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat jatkavat 7.-9. luokilla omassa koulussa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaos päättää kouluissa aloittavien ekaluokkalaisten enimmäismäärän.

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin aluepäällikön osoittamaan lähikouluun. Tällöin koulun rehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksiotosta, mikäli koulussa on tilaa.

Yhtenäiskoulussa voi hakeutua painotettuun opetukseen seitsemännelle vuosiluokalle. Painotetulla luokalla aloittaa vuosittain 16 oppilasta. Painotettuun opetukseen haetaan erillisellä soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskoe on kolmiosainen ja se koostuu liikunnan, kotitalouden ja terveystiedon osa-alueista. Liikunnan osuus poikkeaa muista liikunnan valintakokeista eikä sillä voi hakeutua muihin liikuntapainotusta tarjoaviin kouluihin.01.10.2020 09:53