Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tietoa uusille oppilaille

20.12.2021
Tulevien 7.luokan oppilaiden ilmoittautuminen Yhtenäiskouluun on loppuvuodesta 2021 ja tulevien 1.luokan oppilaiden alkuvuodesta 2022. Tässä on ennakkotietoa koulun tiedotustilaisuuksista.

Tulevien 7.-luokkalaisten tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina 9.11. kello 17. Tässä tilaisuudessa kerrotaan Yhtenäiskoulun kotitalous ja liikunta -painotuksesta ja siihen hakeutumisesta. Tilaisuus järjestetään etänä. Tilaisuuden linkki tulee tänne kotisivullamme viimeistään tiedotustilaisuuspäivänä.

Tärkeät päivämäärät 6.-luokkalaisille

27.10.–11.11.2021 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
9.11. klo 17 Yhtenäiskoulun kotitalous ja liikunta -painotuksen tiedotustilaisuus
15.11.–15.12.2021 Hakuaika yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen. Yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella.
15.12.2021 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.
12.1.–19.2.2022 Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.
27.1.2022 Yhtenäiskoulun kotitalous ja liikunta -painotuksen soveltuvuuskoe (varapäivä 3.2.2022)
18.3.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan oppilaiden koteihin.

KUTSU: Alueellinen tiedotustilaisuus Käpylän peruskoulun, Yhtenäiskoulun ja Koskelan ala-asteen koulun tulevien oppilaiden huoltajille

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen, joka toteutetaan etänä verkon välityksellä tiistaina 16.11.2021 klo 17.00–18.30.

Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia kouluun ilmoittautumiseen liittyen. Linkki infotilaisuuteen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti koulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee myöhemmin, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:

· oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
· alueen koulut
· alueen koulujen kieliohjelmat
· painotetun opetuksen oppilaaksiotto

Huoltajat voivat esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen. Tilaisuuden jälkeen rehtoreille voi soittaa tai esittää jatkokysymyksiä klo 18.30–19.00.

TERVETULOA KOULUINFOON!

rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa@hel.fi
virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen@hel.fi
rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola@hel.fi
rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen@hel.fi

Tärkeät päivämäärät koulutulokkaille

16.11. klo 17 Käpylä-Koskela alueellinen tiedotustilaisuus tulevien ykkösten huoltajille
5.-30.1.2022 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta ke 5.1.2022 alkaen.
26.1.2022 Ilmoittautuminen omalla lähikoululla klo 8.00-10.00.
4.3.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan oppilaiden koteihin
21.3.−22.4.2022 Iltapäivätoiminnan hakuaika.
20.12.2021 14:35