Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[20.5.2019] OPON OHJEET PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEILLE KESÄÄ VARTEN

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN HAKENEILLE Ammatilliseen koulutukseen hakeneita koskevat valintatulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2019.

Ohje opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee hyväksymiskirjeen mukana. Paikka on otettava vastaan 27.6.2019. Myös valitsematta jääneet saavat kirjeen. Siinä ilmoitetaan saamasi pistemäärä ja se, millä varasijoilla olet hakemiisi tutkintoihin. Oppilaitokset alkavat sijoittaa varasijoilla olevia oppilaita vapaaksi jääneille paikoille pistejärjestyksessä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jatkuva haku korvaa valtakunnallisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteishaun lisähaun sekä erillishaun. Jatkuvassa haussa voi hakeutua nimensä mukaisesti jatkuvasti opintoihin. Oppilaitokset päättävät tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista itsenäisesti. Lisätietoja: www.opintopolku.fi Tietoa Stadin ammattiopisto jatkuvasta hausta ks. https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/jatkuva-haku

LUKIOON HAKENEILLE Lukioon hakeneiden nimilistat ovat näkyvillä aikaisintaan 13.6.2019 sen lukion kotisivuilla, johon sinut on valittu. Lukiot postittavat myös kirjeen valituiksi tulleille. Toimita alkuperäinen peruskoulun päättötodistus 27.6.2019 mennessä siihen lukioon, johon sinut on valittu. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita tästäkin sinut valinneeseen kouluun. Näin oppilaspaikka vapautuu varasijalla olevalla opiskelijalle. Lukiopaikan voi saada myös täydennyshaussa yhteishaun jälkeen. Täydennyshakulomake löytyy osoitteesta http://www.opintopolku.fi Voit myös tiedustella paikkoja suoraan lukioista ennen koulun alkua elokuussa tai vielä syksylläkin.

HAKU PERUSKOULUN LISÄLUOKALLE (Hakuaika 21.5.–23.7.2019. Haku päättyy 23.7. klo 15.00) Lisäluokalla eli kymppiluokalla voit kerrata peruskoulun oppimääriä sekä korottaa peruskoulun päättöarvosanojasi ja näin parantaa mahdollisuuksia seuraavan vuoden yhteishaussa. Hakuohjeet lisäluokille hakemisesta löydät osoitteesta http://www.opintopolku.fi

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA) on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille 15–18-vuotiaille nuorille. Koulutus tukee ammatilliseen koulutukseen hakeutumista. Koulutuksessa tutustutaan ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin, työelämään ja eri ammatteihin. VALMA-koulutusta järjestetään Stadin ammattiopistossa sekä Helsingin Diakoniaopistossa. (Hakuaika 21.5.–23.7.2019. Haku päättyy 23.7. klo 15.00) . Haku osoitteesta http://www.opintopolku.fi .

VALMA-opinnoista kiinnostunut voi myös ilmoittautua hakijaksi saapumalla Stadin ammatti- ja aikuisopiston ohjaus- ja hakupäivään. Katso lisätietoa Stadin ammattiopistosta https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/

LUVA-koulutus (Lukioon valmistava koulutus) on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on jatkossa lukion suorittaminen ja ylioppilastutkinto. Koulutus järjestetään nuorille Vuosaaren ja Alppilan lukiossa. Elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 21.5.–23.7.2019.

Valintakoe on ma 29.7.2019 ja sen järjestetään Vuosaaren lukiossa. Valintakoe muodostaa kirjallisesta kokeesta ja ryhmähaastattelusta.

Näihin koulutuksiin voit hakea jatkuvasti:

AIKUISLUKIOSSA voi suorittaa lukion oppimäärän ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Aikuislukio on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille opiskelijoille ja sen suorittaminen vaatii paljon itsenäistä kykyä huolehtia omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Aikuislukiossa voi opiskella myös yksittäisiä peruskoulun aineita ja korottaa suoritettuja arvosanoja. Helsingin kaupungin NUORTEN TYÖPAJAT on tarkoitettu työttömille, ensisijaisesti 15–19 -vuotiaille helsinkiläisille nuorille. Pajalla voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon näytön osia. Lisää tietoa nuorten työpajoista löytyy Ohjaamosta https://ohjaamo.hel.fi/miten-voimme-auttaa-sinua/neuvonta/

OPPISOPIMUSKOULUTUS tarjoaa nuorille kouluttautumismahdollisuuden käytäntöpainotteisen opiskelun kautta työelämään. Lisätietoja Stadin oppimuskeskuksesta s-posti: oppisopimus(at)hel.fi, p. 09 310 88431

KESÄLLÄ MYÖS OHJAUSTA SAATAVILLA:

OHJAAMON moniammatillinen henkilökunta auttaa mm. opiskelupaikan ja työpaikan etsimisessä, asumiseen, toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä sekä mieluisan harrastuksen löytymisessä, osoitteessa Fredrikinkatu 48, aukioloajat ma-pe klo 12 -17, puh. 040 704 6818 ohjaamo@hel.fi

Alueellisen työn uraohjaajat palvelevat myös Itäkeskuksessa Stoan aulassa ti klo 12-16 ja to kl 13 – 17. Lisätietoja https://ohjaamo.hel.fi/miten-voimme-auttaa-sinua/neuvonta/

STADIN AMMATIOPISTON HAKUTOIMISTO: lisätietoa sekä ohjausta koulutuksista ja niihin hakeutumisesta, osoitteessa hakutoimisto(at)edu.hel.fi, Hattulantie 2, 1 krs, 00550 Helsinki,PL 3905, 00099 Helsingin kaupunki, p. 09 310 89318 / 050349 7616

KASVATUS- JA KOULUTUS, NEUVONTA: 09 - 310 8600

Hyvää kesää! T. Opinto-ohjaaja Esa Rantamo p. (09) 310 86502 esa.rantamo@edu.hel.fi Opo tavattavissa Taivallahden peruskoululla (Et. Hesperiankatu 38, opohuone) ma 17.6. klo 10-13. Tämän jälkeen yhteydenotot Ohjaamoon puh. 040 704 6818, ohjaamo@hel.fi

[15.4.2019] TULEVIEN 1.-LUOKKALAISTEN TUTUSTUMISAAMU KE 15.5. klo 9.15 – n.11.00

Kutsumme syksyllä aloittavat 1.-luokkalaiset tutustumaan Yhtenäiskouluun keskiviikkona 15.5. kello 9.15. Tutustumiskäynti päättyy kello noin 11.00. Samana iltana järjestämme huoltajille koululla vanhempainillan klo 18.00. Tervetuloa!

[15.4.2019] TULEVIEN 7.-LUOKKALAISTEN TUTUSTUMISAAMU TI 21.5. klo 9 – 11.30

Kutsumme kaikki Yhtenäiskoulussa 7.luokalla aloittavat oppilaat tiistaina 21.5. klo 9 - 11.30 tutustumaan kouluumme sekä tuleviin luokkakavereihin.

[15.4.2019] LUKUVUODEN 2019–2020 TYÖAJAT YHTENÄISKOULUSSA

Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)
Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)
Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)
Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la)
Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)

Yhtenäiskoulussa on tulevana lukuvuonna yksi lauantaityöpäivä ja se on 16.11.2019 (syysmarkkinapäivä). Sitä vastaava vapaapäivä on torstai 9.4.2020.

[28.11.2018] OPPILAAKSIOTTOAIKATAULUT KEVÄÄLLÄ 2019

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa 7. – 23.1.2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää Tervetuloa kouluun! -oppaan ja ilmoittautumisohjeet kirjeitse koulutulokkaiden huoltajille.
Kouluun voi ilmoittautua myös Yhtenäiskoululla, osoitteessa Louhentie 3 keskiviikkona 23.1.2019 klo 8 – 10 tai 17 – 19

Rehtori tekee oppilaaksiottopäätökset 15.3.2019 ja ne postitetaan oppilaiden koteihin.

7. luokka-asteelle siirtyvät

Kotitalous ja liikunta -painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään torstaina 7.2.2019 klo 8.15. Koe pidetään Yhtenäiskoululla ja sen suorittamiseen varataan aikaa 3-4 tuntia.

Kotitalous ja liikunta -painotuksen tiedotustilaisuus pidetään Yhtenäiskoululla torstaina 10.1.2019 klo 18. Tervetuloa kuuntelemaan esittelyä painotuksesta sekä tutustumaan kouluumme!

Lue painotuksesta lisää: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/yhtenaiskoulu/opetus/

Rehtori tekee oppilaaksiottopäätökset 22.3.2019, oppilaslistat julkistetaan koulun pääovissa klo 12.00 ja päätökset postitetaan oppilaiden koteihin.


[11.10.2018
] KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteentiistaina 20.11.2018 klo 18.00

Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84. Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia koulun aloitukseen liittyen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Käpylän peruskoulun kaksikielisen suomi – espanja –opetukseen avoin tutustuminen keskiviikkona 16.1.2019 klo 8 – 10, Mäkelänkatu 93, luokkahuone H256.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:

- oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
- alueen koulut
- alueen koulujen kieliohjelmat
- painotetun opetuksen oppilaaksiotto

Huoltajat voivat esittää illan aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen.

TERVETULOA KOULUINFOON!

- rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa@hel.fi
- virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen@hel.fi
- rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola@hel.fi
- rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen@hel.fi

[6.4.2018] Lukuvuoden 2018–2019 työajat Yhtenäiskoulussa

Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt seuraavat työajat lukuvuodeksi 2018–2019.
Työaika alkaa syksyllä 9.8.2018 (to) ja päättyy 21.12.2018 (pe).
Syysloma on viikolla 42 15.10.2018 (ma) - 19.10.2018 (pe).
Joululoma on 22.12.2018 (la) - 6.1.2019 (su).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2019 (ma) ja päättyy 1.6.2019 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 18.2.2019 (ma) - 22.2.2019 (pe).
Yhtenäiskoulussa on lukuvuonna 2018–2019 yksi lauantaityöpäivä ja se on syysmarkkinapäivä 17.11.2018. Sitä vastaava vapaapäivä on perjantai 7.12.2018.JAA
20.05.2019 15:47