Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[8.11.2019] KOTITALOUS JA LIIKUNTA -PAINOTUS, TIEDOTUSTILAISUUDET PE 13.12.2019 KLO 8.15 JA KE 8.1.2020 KLO 18  TERVETULOA!

Yhtenäiskouluun voi hakea Kotitalous ja liikunta -painotukseen 7.luokalla. Painotusta voi opiskella Helsingissä vain Yhtenäiskoulussa.

Yhtenäiskoulussa, osoitteessa Louhentie 3, pidetään tiedotustilaisuudet huoltajille ja oppilaille painotuksestamme perjantaina 13.12. klo 8.15 ja keskiviikkona 8.1.2020 kello 18. Tervetuloa!

Uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kuvauksessa on yhtenä osana itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Näitä tietoja ja taitoja luokalla opiskelevat pääsevät erityisesti syventämään. Opetuksessa korostuu toiminnallisuus, vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus sekä käytännön taitojen sekä tiedon soveltaminen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen soveltuvuuskokeella. Koe on kolmiosainen. Yhtenäiskoulussa on oma liikunnan koe. Liikunnan kokeessa arvioidaan kokelaiden ryhmän ohjaamisen taitoja ja ohjeen soveltamisen kykyä. Opetuksessa painopiste liikunnan osalta on arki-, terveys- ja elämysliikunnassa. Kotitalouden soveltuvuuskoe mittaa ohjeiden ymmärtämistä ja loogista päättelykykyä sekä harrastuneisuutta ruokaan ja ruuan valmistukseen liittyen. Terveystiedon osuudessa kokelaat osoittavat, miten hyvin he tuntevat terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tehtävä on kirjallinen.

Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat kaikki hakijat. Yhtenäiskoulun Kotitalous ja liikunta -painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään torstaina 6.2.2020. Kokeeseen ilmoittautuneille lähetetään kirjallinen kutsu ja ohjeet kotiosoitteeseen.

Ryhmään valitaan enintään 16 oppilasta. Painotettu opetus jatkuu 9. luokan loppuun.

[12.9.2019] KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen

tiistaina 19.11.2019 klo 18.00

Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84. Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia koulun aloitukseen liittyen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Käpylän peruskoulun kaksikielisen suomi – espanja –opetukseen avoin tutustuminen keskiviikkona 15.1.2020 klo 8 – 10, Mäkelänkatu 93, luokkahuone H256.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:

· oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)

· alueen koulut

· alueen koulujen kieliohjelmat

· painotetun opetuksen oppilaaksiotto

Huoltajat voivat esittää illan aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen.

TERVETULOA KOULUINFOON!

· aluepäällikkö Hanna Välitalo, p. 09 310 83012, hanna.valitalo@hel.fi
· rehtori Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82063, sirpa.kopsa@hel.fi
· virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen@hel.fi
· rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola@hel.fi
· rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen@hel.fi

[15.4.2019] LUKUVUODEN 2019–2020 TYÖAJAT YHTENÄISKOULUSSA

Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)
Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)
Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)
Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la)
Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)

Yhtenäiskoulussa on tulevana lukuvuonna yksi lauantaityöpäivä ja se on 16.11.2019 (syysmarkkinapäivä). Sitä vastaava vapaapäivä on torstai 9.4.2020.JAA
02.12.2019 14:39