Suoraan sisältöön

Joustava perusopetus (JOPO)

Koulussamme toimii kaksi joustavan perusopetuksen (JOPO) luokkaa. Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joiden kohdalla tavoitteena on ennaltaehkäistä koulumotivaation heikkenemistä ja koulusta putoamista toiminnallisella ja työpainotteisella opiskelulla.

Toiminnan tavoitteena on elämänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen ohella tukea peruskoulun loppuun saattamista, edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä yksilöllisellä tuella ja varmistaa jatko-opiskelupaikan saaminen.

JOPO-luokalla opiskellaan sekä koulussa että työpaikalla. Työssäoppimisjaksoja on lukuvuodessa neljä, yhteensä noin 80 päivää. Koulussa opiskelu etenee yksilölliseen tahtiin pienryhmässä. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa toimii opettajan lisäksi myös nuoriso-ohjaaja.

Hakeminen JOPO-luokalle

JOPO-luokalle haetaan kerran vuodessa.

JOPO-luokalle voivat hakea vähintään 14-vuotiaat 7.–9. -luokkalaiset, joilla on peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi.

Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan oppilashuoltohenkilöstön suositus. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuun aikana.

Oppilasvalinnoista ja koulupaikasta päättää opetuspäällikkö. Valinnoista tiedotetaan viikolla 18. Lisätietoja saa esim. oman koulun koulukuraattorilta, JOPO-opettajalta ja nuoriso-ohjaajalta.


JOPO-opettajien ja nuoriso-ohjaajien yhteystiedot

JOPO-luokan opettajat
Mia-Annukka Anttila
puh. 09 31086014/ 040 3360382, mia.anttila@edu.hel.fi

Katja Taimiaho-Nieminen
puh. 09 31072357/ 050 4013257, katja.taimiaho@edu.hel.fi

JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja
Merja Miettinen
puh. 09 31071637/ 041 5121792, merja.miettinen@edu.hel.fi20.11.2020 20:24