Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Viimeisimmän kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja 6.10.2020


Johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja: 
Elina Das Bhowmik

Opettajajäsen: 
Teemu Taruvuori
varalla Petri Luiskari

Henkilökunnan jäsen: 
Päivi Tiikasalo

Huoltajajäsenet: 
Jukka Nurkkala
Teemu Japisson
Piia Saario
Anna Järvinen

Oppilasjäsenet: 
Hedie Gharbalgir 9A
Iqra Asif  6B20.01.2021 15:22