Vesalan peruskoulu

Vesalan peruskoulussa on luokat 1 – 9. Oppilaita on noin 920. Koulussa voi opiskella painotetusti luonto- ja tiedeluokalla ja käytössämme on pohjoismaiden suurin koulukasvihuone eläimineen.


[14.1.2019] Infotilaisuus huoltajille kieliopinnoista sekä opiskelusta luonto-ja tiedepainotteisessa opetuksessa

Järjestämme infotilaisuuden kieliopinnoista sekä opiskelusta luonto-ja tiedepainotteisessa opetuksessa maanantaina 14.1.2019 klo 17.30-19 pääkoulun salissa. Tilaisuus on tarkoitettu esikoululaisten, 2. luokkalaisten ja 3. luokkalaisten huoltajille sekä kouluun 7. luokalle hakeutuvien oppilaiden huoltajille.


Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun voi ilmoittautua joko sähköisesti Wilman kautta tai henkilökohtaisesti koululla:
-Sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa lähikouluun 7.-23.1.2019 https://wilma.edu.hel.fi/
-Ilmoittautuminen koululla ke 23.1.2019  klo 8.00-10.00 sekä 17.00-19.00


Kaksikieliseen opetukseen hakeutuminen

Koulussa alkaa lukuvuonna 2019-2020 laajamittainen kaksikielinen opetus vuosiluokalla 1. Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus saavuttaa sujuva kielitaito sekä koulun opetuskielessä (suomi) että kohdekielessä, joka Vesalan peruskoulussa on englanti. Lisäksi opiskelu kahdella kielellä kehittää ongelmanratkaisutaitoja, joustavaa ajattelua ja sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin. Kaksikielisen opetuksen sisältö ja oppiainekohtaiset tavoitteet ovat samat kuin yksikielisessä opetuksessa.

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia.  Ilmoittautuminen tehdään toimittamalla ilmoittautumislomake kouluihin, joihin oppilas pyrkii.

Kielellisiä valmiuksia mittaava soveltuvuuskoe järjestetään Vesalan peruskoulussa tiistaina 29.1.2019 klo 9.00.

Lisätietoja kieliopetuksesta löydät sivuilta kaksikielinen opetus perusopetuksessa.


Soveltuvuuskoe 7. luokalla alkavaan luonto-ja tiedepainotteiseen opetukseen

Soveltuvuuskoe järjestetään koululla torstaina 31.1.2019 klo 13. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan palauttamalla lomake koulun kansliaan. Lisätietoja painotetusta opetuksesta ja lomakkeet löydät sivulta painotettu opetus kouluttain.


[27.4.2019] Lauantaityöpäivä

Lisätietoa päivän aikataulusta myöhemmin. Lisää ajankohtaisia asioita.Rehtori Juha Juvonen 
Tarkemmat yhteystiedotJAA
15.01.2019 11:11