Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Kieliryhmien aloituskoko on 12 oppilasta.

Ensimmäiseltä luokalta alkava A1-kieli:

englanti tai ruotsi

Neljänneltä luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli:

englanti tai saksa

Kuudennelta luokalta alkava B1-kieli:

ruotsi

Kahdeksannelta luokalta alkava vapaaehtoinen B2-kieli:

saksa, ranska ja espanja


Kaksikielinen opetus

Koulussa alkaa lukuvuonna 2020-2021 laajamittainen kaksikielinen opetus, jossa opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Lukuvuonna 2020-2021 opetus alkaa ensimmäisellä vuosiluokalla ja noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Opiskelussa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisillä luokilla. Kaksikieliseen opetukseen haetaan soveltusvuuskokeen kautta ja ryhmä aloittaa elokuussa 2020, mikäli ryhmän perustamisen vähimmäisoppilasmäärä (14) täyttyy. 

Soveltuvuuskoe tuleville 1. luokan oppilaille pidetään 5.2.2020 kello 9.00 Vesalan peruskoulussa.

 10.01.2020 15:29