Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Vanhempainyhdistys

Vattuniemen ala-asteen koulun vanhempainyhdistys kerää varoja koulun toimintaan erilaisten tempausten avulla.

Koulun edustaja osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja toimii yhteyshenkilönä koulun ja vanhempainyhdistyksen välillä. Koulun oppilaat ja opettajat osallistuvat vanhempainyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Luokkavanhemmat

Jokaiselta luokalta on valittu tähän ryhmään yksi huoltaja ja yksi varajäsen, jotka edustavat luokan vanhempia. Luokkavanhempien tavoitteena on lisätä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään yhteisissä kokouksissa ja yhteisissä tapahtumissa.

Luokkavanhemman tehtävänä on tiedottaa, kuulla ja aktivoida yhteisistä sopimuksista ja tapahtumista luokan muita vanhempia (Wilma). Luokkavanhempi toimii siten linkkinä koulun ja luokan muiden vanhempien välillä. 24.02.2021 15:21