Suoraan sisältöön

Järjestyssäännöt

Vattuniemen ala-asteen koulun järjestyssäännöt

1. Koulun nimi

Vattuniemen ala-asteen koulu

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulualueen määrittely

 • Koulualueen muodostavat:
 • Koulun aidattu piha-alue Köysikujan puolella.
 • Kouluajan määrittely
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Oikeus maksuttomaan perusopetukseen
 • Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
 • Oikeus yksityiselämän suojaan
 • Oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Olen kiva kaveri ja otan kaikki mukaan.
 • Puhun kaikille ystävällisesti.
 • Noudatan annettuja ohjeita.
 • Olen avulias.
 • Annan opiskelurauhan ja ruokarauhan.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti muut huomioiden.
 • Vietän koulupäiväni ja välitunnit sovituilla alueilla.
 • Koulupäivän jälkeen poistun koulualueelta.
 • Kuljen koulunmatkani noudattaen liikennesääntöjä.
 • Tulen ajoissa tunnille ja poistun koulualueelta koulupäivän päätyttyä.
 • Pelaan sisäpelejä vain aikuisen luvalla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Huolehdin yhteisistä tiloista ja tavaroista.
 • Kunnioitan toisten omaisuutta.
 • Huolehdin omista tavaroistani.
 • Jätän käyttämäni tilan siistiksi.
 • Lajittelen roskat.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon
 • Olen velvollinen likaamani ja epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen

Turvallisuus

 • Toimin turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti kaikissa tilanteissa.
 • Jätän kulkuväylät vapaaksi tavaroista.
 • Säilytän polkupyörääni ja muita liikkumisvälineitäni niille osoitetulla paikalla.
 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 • Heitän lumipalloja vain niille osoitetuilla paikoilla.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Käytän laitteita koulussa opiskeluun opettajan luvalla.
 • Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä.
 • Noudatan tekijänoikeuksia käyttäessäni tietokoneita ja mobiililaitteita koulussa.
 • Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen.
 • Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet asianmukaiset luvat.

Päihteet ja vaaralliset aineet

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito oppimisympäristössä on ehdottomasti kielletty.

Kurinpito

 • Koulussa noudatetaan suunnitelmaa kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskusteluiden käytöstä.
 • Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
 • Opettaja tai rehtori voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla, Wilman tiedotteissa ja luokissa.
 • Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan vuosittain järjestyssäännöistä.
 • Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa.
 • Järjestyssääntöjä tarkastetaan tarvittaessa.
11.12.2020 12:56