Suoraan sisältöön

Vanhemmille


Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää, jotta lapsen koulunkäynti sujuu. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-sovellus, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä ja koulun toiminnasta. Huoltaja voi anoa myös vapautusta koulutyöstä Wilman "Vapauttaminen koulutyöstä" -lomakeella.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Opilaiden kanssa käydään vuosittain nk. oppimiskeskustelut, joihin myös huoltajat kutsutaan mukaan.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii myös johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta mm. päättää koulun toimintasuunnitelmasta,  hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman ja sen muutokset opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Anna-Riikka Hovi-Taunila.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (mm. vanhempainilloissa). Koulussamme toimii myös huoltajien toimesta perustettu ja heidän itsensä ylläpitämä vanhempainkerho. Tämä vanhempainkerho tarkoittaa vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi, ja sen toimintaan voi jokainen halukas osallistua omien mahdollisuuksiensa mukaisesti, joko säännöllisesti tai vaikka vain kerran. Kerho tiedottaa toiminnastaan mm. Wilmassa ja facebookissa ( Vartiokylän yläasteen vanhemmat -VyVy). Jokainen huoltaja on sydämellisesti tervetullut mukaan toimintaan. Vanhempainkerhon yhteyshenkilönä toimii vuosittain joku kerhon keskuudestaan valitsema henkilö.07.10.2021 10:34