Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle


Vartiokylän yläasteella nuorten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.


Jos oppilas tarvitsee tai haluaa ylimääräistä tukea koulutöihin, tukea on tarjolla iltapäivisin Wilman  kautta erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. "Pajoissa" voi tehdä läksyjä, lukea kokeisiin, treenata tiettyä asiaa tai tehdä mitä tahansa koulutöitä. Jos oppilas on lomamatkan takia poissa koulusta, pajassa voi myös kuroa umpeen rästiopintoja. Oppilaan läsnäolo pajassa merkitään wilmaan.

Muusta mahdollisesta tukiopetuksesta voi sopia suoraan aineenopettajan kanssa.

Kannustakaa lapsianne käyttämään tuki- ja lisäopetusmahdollisuutta!
05.03.2021 11:11