Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon

Huoltaja voi anoa vapautusta koulutyöstä  Wilman "Vapauttaminen koulutyöstä" -lomakeella. Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen kohteena olevaa poissaoloajankohtaa. 1–5 päivän mittaiset poissaolot myöntää luokanohjaaja, sitä pitemmät rehtori. Vaihtoehtoisesti voi täyttää myös yllä olevassa linkissä olevan lupahakemuksen ja toimittaa sen kouluun.

Oppivelvollisuudesta on säädetty perusopetuslaissa. Peruskoulun oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle oli erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan velvollisuus osallistua opetukseen tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta koulun työaikoina. Koulun loma-aikojen ulkopuolella oppilas voi olla pois opetuksesta vain siinä tapauksessa, että hän on saanut siihen luvan. Lupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä, ja luvasta päättää koulun rehtori tai hänen määräämänsä. 

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lomakkeet




05.03.2021 11:08