Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä: A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli. Kuudennen luokan loppuun mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Vapaaehtoinen A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. Oppilaan ruotsin kielen opiskelu on alkanut viimeistään kuudennella luokalla (B-kieli), ja sitä jatketaan opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi oppilas voi valita ranskan tai saksan kielen valinnaisaineekseen kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla.

Vartiokylän yläasteen koulussa opiskellaan seuraavia kieliä:

  • A-kielet: englanti, ruotsi, saksa, espanja
  • A2-kielet: englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja
  • B1-kieli: ruotsi
  • Valinnaiset B-kielet (B2-kieli): ranska, saksa
  • Ruotsin kielen varhainen täydellinen kielikylpy

Kieliryhmien minimialoituskoko on 12 oppilasta.04.03.2021 20:56