Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu mm. koulutyön tavoitteet, koulussa opiskeltavat aineet ja niiden arviointi sekä se, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Yhteisten aineiden lisäksi koulussa opiskellaan ilmiöpohjaisesti eli nk. monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden yhteistyötä ja lisäksi niitä toteutetaan teemoina, projekteina ja osana koulun muuta toimintaa. Myös oppilaat osallistuvat näiden oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun.

Vartiokylän yläasteella useimpia oppiaineita opiskellaan koko lukuvuoden ajan. Jokainen lukuvuosi päättyy arviointiin, eli kaikki oppilaat saavat kaikilla vuosiluokilla lukuvuoden lopussa lukuvuositodistuksen koko lukuvuoden aikaisesta opiskelustaan. Noin lukuvuoden puolessa välissä suoritetaan väliarviointi, joka annetaan oppilaalle tiedoksi Wilman kautta.

7.–9.-luokilla oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen alakoulussa alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.
 
Painotettu opetus

Vartiokylän yläasteen koulussa on jokaisella luokka-asteella soveltuvuuskokeella valittu viestintä- ja matemaattis-luonnontieteellinen painotus. (Esitteet tämän sivun alalaidassa.)

Koulussa toimii myös kaksi monimuotoluokkaa.

Koulussamme on kaikilla luokka-asteilla myös ruotsin kielen kielikylpy. Vartiokylän yläasteen koulun kielikylpy on osa Helsingin kaupungin kielikylvyn laajennusta. Oppiaineista tällä hetkellä ruotsiksi opetetaan seuraavia aineita: historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto, kuvataide, matematiikka, kemia ja fysiikka sekä kielikylpy ruotsi. Oppilaanohjaus pidetetään myös osittain ruotsiksi. Koulun molemmat laaja-alaiset erityisopettajat ovat ruotsinkielentaitoisia.

Vartiokylän yläasteen kielikylpyä kehitetään koko ajan, niin koulun johdon, opettajien kuin oppilaiden osalta. Koska kyseessä on uusi kielikylpykoulu, muodostuvat tavat ja traditiot vasta hiljalleen. Kielikylpy näkyy osana koko koulun toimintaa, ja esimerkiksi koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa molemmat kielet ovat esillä. Käymme paljon vierailuilla ja erilaisissa työpajoissa uuden opetussuunnitelman hengessä. Teemme yhteistyötä molempien alakoulujen kanssa (Roihuvuori ja Puotila) sekä Botby Grundskolanin ja muiden Helsingin kielikylpykoulujen kanssa. Vartiokylän kielikylpy on laadukas ja hyvä jatkumo kielikylpypolkuun. 

Välkommen till Språkbad i Vartiokylä! 

Kysymyksiin vastaavat  

Rehtori Pertti Purhonen, pertti.purhonen@hel.fi 
Anna Svanljung, kielikylpyopettaja, anna.svanljung@edu.hel.fi


Vartiokylän yläasteen koulun kieliohjelma:

A-kieli: englanti, ruotsi, saksa, espanja

A2-kieli: englanti, ruotsi, saksa, espanja

B1-kieli: ruotsi

B2-kieli: ranska, saksa

Ruotsin kielen kielikylpyopetus.


Painotetun opetuksen esitteet: 

Viestintäpainotuksen esite 

Luma-painotuksen esite


Valinnaisaineet koulussamme (lisätietoa opetussuunnitelmassa):

Kahdeksasluokkalaisten valinnaisaineet lukuvuonna 2019–2020 

Yhdeksäsluokkalaisten valinnaisaineet lukuvuonna 2019–2020
JAA
05.02.2019 08:31