Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Vartiokylän yläasteen koulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat tulevat kouluun pääosin Puotilan ja Vartiokylän ala-asteen kouluista.

Vartiokylän yläasteella on jokaisella luokka-asteella soveltuvuuskokeen perusteella valikoituva viestintäryhmä ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden luma-ryhmä. Lisäksi koulussa voi jatkaa ruotsin kielen kielikylpyä. Koulussa voi opiskella myös monimuotoluokalla.

Jos olette muuttamassa alueelle, kannattaa ottaa yhteyttä koulun rehtoriin ja kysellä oppilaspaikkaa.17.08.2020 11:14