Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Vartiokylän yläasteen koulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat tulevat kouluun pääosin Puotilan ja Vartiokylän ala-asteen kouluista.

Vartiokylän yläasteella on jokaisella luokka-asteella soveltuvuuskokeen perusteella valikoituva viestintäryhmä ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden luma-ryhmä. Lisäksi koulussa voi jatkaa ruotsin kielen kielikylpyä. Koulussa voi opiskella myös monimuotoluokalla.

Jos olette muuttamassa alueelle, kannattaa ottaa yhteyttä koulun rehtoriin ja kysellä oppilaspaikkaa.

Vartiokylän yläasteen kouluun hakeutumisesta

Muut kuin soveltuvuuskokeella kouluun otettavat ja pyrkivät:

 • Huoltaja palauttaa oppilastietokortin nykyiseen kouluun keskiviikkoon 15.1.2020 mennessä.

Soveltuvuuskokeella kouluun pyrkivät:

 • Hakuaika painotettuun opetukseen on 2.12.2019–15.1.2020.
 • Painotettuun opetukseen haetaan oppilastietokortilla, joka jaetaan koteihin ala-asteella 2.12.2019 alkaen (ulkopaikkakuntalaisille erillinen hakulomake).
 • Huoltaja palauttaa oppilastietokortin nykyiseen kouluun keskiviikkoon 15.1.2020 mennessä.
 • Vartiokylän yläasteen koulun tiedotustilaisuus pidetään lauantaina 11.1.2020: koulun esittely 6.-luokkalaisten huoltajille.
 • Soveltuvuuskokeet pidetään seuraavasti:
  • luonnontiede-matematiikka: torstai 30.1.2020 klo 13.00 alkaen
  • viestintä: maanantai 3.2.2020 klo 10–12 (sukunimet A–M) ja klo 12–14 (sukunimet N–Ö)
  • uusinnat torstaina 13.2.2020 (Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.)
 • Oppilaaksiottopäätökset (myös soveltuvuuskokeen läpäisseet) postitetaan keskiviikkona 18.3.2020. Asiasta ilmoitetaan ainoastaan kirjeitse.
 • Huoltajan tulee ilmoittaa viimeistään keskiviikkona 1.4.2020, jos oppilas ei ota paikkaa vastaan.

Tarvittavat tarkemmat kellonajat ilmoitetaan myöhemmin.
24.02.2020 12:07