Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat sekä vanhempien että koulun eri ammattiryhmien edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Koulussamme toimii Vanhempainyhdistys VaVa, joka tukee koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Opettajat pitävät yhteyttä koteihin Wilman kautta sekä tarvittaessa puhelimitse. Oppilaskohtaisia tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan. Koko koulua koskevat tiedotteet löytyvät Wilmasta.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Myös oppimisen arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Vanhempainiltoja järjestetään, paitsi koulun omia, myös yhteisiä alueen muiden lähikoulujen ja toimijoiden kanssa.24.02.2021 15:19