Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Vartiokylän ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 450.

Vartiokylän ala-asteen koulu on aktiivinen osa kyläyhteisöä ja toimii vuorovaikutuksessa lähiympäristön toimijoiden kanssa. Haluamme kasvattaa oppilaista vastuullisia, omatoimisia ja toiset huomioonottavia ihmisiä. Koulun arki tarjoaa lapselle oppimisen iloa.

Painotamme perustietojen- ja taitojen opettamista sekä yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Kannustava ja positiivinen vuorovaikutus luo mahdollisuuden hyvän itsetunnon kehittymiseen. Hyvä yhteistyö kotien kanssa on merkittävä osa toimivaa ja turvallista oppimiskulttuuria ja sen kehittämistä.04.05.2016 15:03