Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


[2.11.2022] Koulutulokkaiden hakeutumisen aikataulut 2022-2023

Vartiokylän ala-asteen tiedotustilaisuus tuleville ykkösluokkalaisille järjestetään tiistaina 10.1.2023 klo 17 alkaen Kiviportintie 10 keltaisen paviljongin ruokalassa.

Lähikoulupaikka vastaanotetaan ASTI-järjestelmässä 9.1.-29.1.2023.

Ilmoittautua voi myös koululla (Kiviportintie 10, ruokala) keskiviikkona 25.1.2023 klo 8-10.

Painotettuun opetukseen hakeutuminen:
Hakuaika painotettuun opetukseen on 9.1.-29.1.2023 ja valintakokeita järjestetään 30.1.-16.2.2023 välisenä aikana.
Tarkemmat tiedot löytyvät painotusopetusta tarjoavien koulujen kotisivuilta.

Lisätietoa oppilaaksiottoon liittyen löytyy https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/


[1.11.2022] Kakkosluokkalaisten haku painotettuun opetukseen 

Kolmannella luokalla alkavan painotetun opetuksen (kuvataide, liikunta, musiikki, nykytanssi ja taideilmaisu) haku lähestyy.
Koulut, joissa on painotettua opetusta, järjestävät huoltajille infotilaisuuksia 24.10.–11.11.2022.

Jos lapsi on hakeutumassa painotettuun opetukseen, hakuaika näihin opetusmuotoihin on 14.11.–7.12.2022. Painotettuun opetukseen haetaan Wilmassa. Painotetun opetuksen valintakokeet pidetään 16.1.–3.2.2023.

Tarkemmat tiedot painotettua opetusta tarjoavista kouluista sekä valintakokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta.

Kolmannelle luokalle siirtyvien oppilaiden oppilaaksiottopäätökset postitetaan huoltajille 17.3.2023.

Lisätietoa: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset


[2.11.2022] Kuudesluokkalaisten yläasteelle ja painotettuun opetukseen hakeutuminen

Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 6.-luokkalaisten huoltajille 24.10.–11.11.2022.

Hakuaika 7. luokalle on 14.11.–7.12.2022, ja haku tehdään Wilma-lomakkeella. Jokaisen kuudennen luokan oppilaan tulee käydä Wilmassa täyttämässä lomake, jonka huoltaja hyväksyy huoltajan Wilmassa.

Painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin voi tutustua oheisen linkin kautta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu/

Painotetun opetuksen valintakokeet pidetään 11.1.–9.2.2023.

Tarkempaa tietoa seitsemännelle luokalle siirtymisestä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset

[8.4.2020]  Vartiokylän ala-asteen koulu on siirtynyt uusiin väistötiloihin

1.-2. luokat ja autismiopetuksen luokat opiskelevat keltaisella koululla.
Käyntiosoite: Kiviportintie 10, 00950 Helsinki
PL 95301, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

3.-6. luokat opiskelevat valkoisella koululla.
Käyntiosoite: Kukkaniityntie 2, 00900 HELSINKI
PL 90306, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI


[6.6.2019] Vartiokylän ala-asteen rakennusta koskevat esitykset, tiedotteet ja tutkimukset

03.11.2022 09:01