Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta ja huolehtii opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun ja kodin yhteistyön edistämisestä.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Vallilan ala-asteella toimii vanhempien muodostama vanhempainyhdistys. Lisäksi useimmilla luokilla toimii luokkatoimikunnat, jotka ovat järjestäneet mm. retkiä ja muita tapahtumia. Opettajat tapaavat luokkansa vanhempia vanhempainilloissa, oppilaiden arviointikeskusteluissa tammikuussa tai muissa tapaamisissa tarpeen mukaan.24.02.2021 15:18