Vallilan ala-asteen koulu

Vallilan ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 435. 


Lukuvuositiedote 2018-2019

 


www.valla.edu.hel.fi
Rehtori Sirkku Sagath
Tarkemmat yhteystiedot
JAA
14.02.2019 11:40