Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Torpparinmäen peruskoulussa lasten oppimista tuetaan monin eri tavoin. Yhtenäiskoulun yhdeksänvuotisen opinpolun aikana opimme tuntemaan lapsen ja hänen yksilölliset tarpeensa hyvin ja pystymme tarttumaan asiaan heti, jos huolen aihetta oppimisen suhteen ilmenee.

Luokan- ja aineenopettajan apuna luokkatyössä ovat erityisopettajat, jotka seuraavat jatkuvasti luokkien ja oppilaiden oppimisen edistymistä. Latvaluokilla ohjausta antaa myös oppilaanohjaaja.

Tarvittaessa oppilaalle annetaan tuki- ja/tai erityisopetusta. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa myös oppilaiden oppimista ja kasvua. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tuetaan ja ohjataan erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa, jatkuvasti tai vain silloin tällöin. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa perusopetuksen päätteeksi päättötodistuksen.

Perusopetuksen päättövaiheessa erityinen tuki ja ohjaus painottuu niihin oppilaisiin, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.



09.09.2020 10:30