Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  


Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.
  
Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   
  
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.    


  
Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021  


Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.  
  
Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.   

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  


  
Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa  

  
Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.
  
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.  
  
Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.  
  
Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.  


Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen  

  
Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

Lukiot Helsingissä
Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.  
  
Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.  
  
Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.    

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.Tulevien ykkösluokkalaisten asioita

Ensi syksyn 2021 ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 13.-29.1.2021 ensisijaisesti sähköisesti ASTI-järjestelmässä osoitteessa asti.hel.fi. Toissijaisesti koululle voi tulla ilmoittautumaan keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00-10.00 ja klo 17.00-19.00. Koululla ilmoittautuminen tapahtuu myös pääasiallisesti ASTI-järjestelmän kautta, otathan huomioon, että järjestelmä vaatii vahvaa tunnistautumista. Koululla ilmoittautuminen pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisesti koronatilanne huomioon ottaen. Tästä syystä ilmoittautumistilana käytetään liikuntasalia, johon on käynti koulun takaovesta. Koulun tiloihin ei ole mahdollista tutustua ilmoittautumisen yhteydessä. Pyydämme koulun tiloissa toimimaan koronaohjeiden mukaisesti, käyttämään maskia sekä pitämään turvaetäisyyden henkilökuntaan ja muihin ilmoittautujiin. Koronarajoitusten vuoksi voimme päästää sisälle vain muutaman henkilön kerrallaan.

Torpparinmäen peruskoulussa A1-kielenä voi opiskella englantia, saksaa tai ranskaa. Kieliryhmän alkamiselle vähimmäiskoko on 15 oppilasta.


Lisätietoja Tervetuloa kouluun -oppaasta.

Tervetuloa kouluun opas


Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tiedotetaan lisää kouluunilmoittutumisen yhteydessä. Hakuaika iltapäivätoimintaan on 22.3. – 23.4.2021.

Puuhala järjestää aamutoimintaa 1.-2. luokan oppilaille niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.30. Aamutoiminnassa ei tarjota aamupalaa. Aamutoiminta on lapsen vapaa-aikaa ja heillä on aikuinen seuranaan. Aamutoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona.  

Aamupäivätoiminta alkaa maanantaina 17.8. ja se on aamuisin klo 8.30-10.00. Oppilaan voi tuoda aamulla koulun Agoraan. Tarkempia tietoja voi kysellä sähköpostilla osoitteesta: ip.puuhala(at)gmail.com 
08.03.2021 10:04