Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Oppilaiden piirustuksia käytävällä
Töölön ala-asteen koulu on oman alueensa lähikoulu, johon otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Kaksikielisten luokkien oppilaat otetaan kouluun soveltuvuuskokeen perusteella. Oppilaat otetaan linjalle soveltuvuuskokeen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Opetukseen hyväksyttäviltä pyrkijöiltä edellytetään kykyä opiskella kahdella kielellä. Kaksikielinen opetus koulussamme ei edellytä aiempaa englannin kielen taitoa, joten soveltuvuuskoekin on erilainen kuin muilla kaksikielistä opetusta antavilla kouluilla. Töölön ala-asteen soveltuvuuskokeen voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi. Kaksikielisille luokille oppilaaksiottoalueena on koko Helsinki.

Mikäli lukuvuoden alussa luokka-asteilla 2-6 on vapaita paikka, otetaan näille paikoille elokuun ensimmäisellä viikolla pidettävän soveltusvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita oppilaita koetulosten mukaisessa järjestyksessä. Ilmoittautumisaika elokuun soveltuvuuskokeseen ilmoitetaan koulun kotisivuilla kevätlukukauden aikana.09.09.2020 10:16