Suoraan sisältöön

Johtokunta

Vanha koulun kello
Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 2021

18.03.2021 johtokunnan pöytäkirja

Pöytäkirjat 2020
25.11.2020 johtokunnan pöytäkirja

24.09.2020 johtokunnan pöytäkirja

25.05.2020 johtokunnan pöytäkirja 

17.03.2020 johtokunnan pöytäkirja

Pöytäkirjat 2019
25.09.2019 johtokunnan pöytäkirja

14.05.2019 johtokunnan pöytäkirja

19.03.2019 johtokunnan pöytäkirja


Johtokunnan jäsenet26.03.2021 13:51