Töölön ala-asteen koulu

Töölön ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on n. 400. Koulussamme opiskellaan suomenkielisillä, kaksikielisillä (suomi-englanti) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden luokilla.

Kaksikielisen suomi-englanti opetuksen soveltuvuuskokeet elokuussa 2019.
Töölön ala-asteen koulun kaksikielisille 1.- 6.luokille otetaan uusia oppilaita soveltuvuuskokeen kautta mikäli luokilla on tilaa. Tällä hetkellä lv 2019-20 osalta luokat 1.- 3. ovat täynnä.
4.- 6. luokilla on 1-2 vapaata oppilaspaikkaa per luokka.
Hakuaika on 1.4.2019-14.6.2019. Viimeisen palautuspäivän jälkeen toimitettuja lomakkeita ei oteta vastaan. Ilmoittautumiskaavakkeet löytyvät lomakkeet-osiosta.
Lomakkeet toimitetaan sähköpostilla koulusihteerille: kaisa.pohjanvirta@hel.fi.
Lisätietoja antavat apulaisrehtori Riitta Tuominen, riitta.tuominen@edu.hel.fi, puh: 09 310 72325
sekä rehtori Paula Luopio-Lemetyinen, paula.luopio-lemetyinen@hel.fi; puh: 09 310 86572.
 
Enrollment for aptitude test for the Finnish-English bilingual program

Töölö Primary School is accepting applications for the aptitude tests for the bilingual program for the 2019-2020 school year. At the moment, there is only room for students to apply to grades 4-6 (1-2 students per grade).
The application period is the 1st of April to the 14th of June 2019. Applications submitted after the deadline will not be considered.
Application forms should be sent via email to the school secretary: kaisa.pohjanvirta@hel.fi.
For further information contact the vice principal, Riitta Tuominen by email at riitta.tuominen@edu.hel.fi, or phone at 09 310 72325 or the principal, Paula Luopio-Lemetyinen


TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ TAMMIKUUSSA 2019

INFOILTOJA VANHEMMILLE:

Kielivalintaillan diat 

Koulutulokasinfon diat 

Ti 8.1.2019 klo 17.30 TIEDOTUSTILAISUUS KOULUTULOKKAIDEN HUOLTAJILLE
Tilaisuus on tarkoitettu alueen esikoululaisten huoltajille sekä huoltajille, joiden esikoululainen on hakemassa koulumme kaksikieliseen opetukseen. 

Ti 15.1.2019 klo 17.30 KIELIVALINTAILTA tietoa A1 –kielen valinnasta 2.luokkien huoltajille ja A2 –kielen valinnasta 3.luokkien huoltajille.

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Kouluun voi ilmoittautua joko sähköisesti Wilman kautta tai henkilökohtaisesti koululla:
-Sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa lähikouluun 7.-23.1.2019
-Ilmoittautuminen koululla ke 23.1.2019  klo 8.00-10.00 sekä 17.00-19.00

SOVELTUVUUSKOE
Soveltuvuuskoe kaksikieliselle ensimmäiselle luokalle ti 29.1.2019 klo 9.00.
Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai toimittamalla koulun kotisivuilta löytyvä lomake rehtorille 23.1.2019 mennessä.
1.vuosiluokan oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin pe 15.3.2019, soveltuvuuskokeen tulokset pe 15.2.2019.

***********

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEUTUMINEN

Aamupäivätoiminta
Huoltaja ilmoittaa alustavan aamupäivätoiminnan tarpeen Wilma –kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Iltapäivätoiminta
Hakuaika 18.3. - 18.4.2019. Hakulomake iltapäivätoimintaan toimitetaan oppilaaksiottopäätöksen mukana, päätös postitetaan koululta pe 15.3.2019.

TERVETULOA VANHEMPAINILTOIHIN!

Lukuvuoden aluksi pidämme vanhempainillat kaikille luokka-asteille ja myös koulun iltapäiväkerholla on oma vanhempainiltansa.


www.toola.edu.hel.fi
Rehtori Paula Luopio-Lemetyinen
Tarkemmat yhteystiedotJAA
18.04.2019 10:33