Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Toivolan koulussa lasten oppimista tuetaan tuki- ja osa-aikaiselle erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa.

Toivolan koulussa tukiopetusta annetaan muun opetuksen yhteydessä tai erillisinä tukiopetustunteina. Tukiopetusta annetaan pääasiassa oppilaille, jotka ovat sairauden tai muun syyn vuoksi jääneet tavoitteistaan. Myös kesken lukuvuotta koulua vaihtavat oppilaat saattavat tarvita tukiopetusta. Tukiopetuksen tarve voidaan todeta oppilashuoltoryhmässä, pääasiassa luokanvalvojan esityksestä.07.11.2018 09:54