Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 3. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B-kieli).

Koulussamme voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A1-kieli: englanti
  • B1-kieli: ruotsi

Kielten opiskeluryhmät ovat pääsääntöisesti samat kuin muissakin oppiaineissa.

Tuntijako: A1-kielessä 3.,4., 6. ja 7. luokalla 2 vvt, 5., 8. ja 9. luokalla 3vvt. B1-kielessä 6.-9. luokalla 2 vvt.

Koulun oppilailla on erityisen tuen päätös, jonka yhteydessä voidaan päättää kielten oppimäärien yksilöllistämisestä. Tarvittaessa oppilaalle voidaan hakea vapautusta oppimäärän opiskelusta.

Oppimäärien yksilöllistämisellä pyritään takaamaan oppilaan kykyjen mukainen opetus ja tuki jatko-opintoihin hakeutumiselle.
Oppilaalla on mahdollisuus hakemalla saada ylläpito-opetusta osaamaansa vieraaseen kieleen.10.05.2016 10:45