Suoraan sisältöön

Johtokunta ja pöytäkirjat

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta:

Puheenjohtaja Maria Mroué (gsm 050 393 4974)

Varapuheenjohtaja Heikki Sinivaara

Jäsenet: Teija Ahopelto, Leena Ankkuriniemi, Jari Nummelin, Ira Hietaranta, Riitta Lavonen-Meswani, Sirkku Keränen

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirjat ovat myös luettavissa opettajainhuoneessa. Ne ovat kootusti esillä oven vieressä olevassa telineessä.

Tässä alla sähköisesti viimeisin pöytäkirja.


TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULUN                              PÖYTÄKIRJA 5/ LV 2017-18

JOHTOKUNTA

 

Aika: tiistai 5.6.2018 klo 18.00 Paikka: TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULU

Johtokunnan jäsenet:         

Maria Mroue, puheenjohtaja (läsnä)
Heikki Sinivaara, varapuheenjohtaja (läsnä)
Teija Ahopelto, jäsen (läsnä)
Leena Ankkuriniemi, jäsen (läsnä)
Jari Nummelin, jäsen (läsnä)
Ira Hietaranta, opettajajäsen (poissa)
Riitta Lavonen-Meswani, opettajajäsen (poissa)
Sirkku Keränen, henkilökunnan edustaja  (poissa)
Leivo Jouni, esittelijä ja sihteeri (läsnä) 

Oppilaskunnan edustaja: Nikolas Mroué (länsä)
Oppilaskunnan edustaja: Leo Vartiainen (poissa)

 

1§  KOKOUKSEN AVAUS

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

2§  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Johtokunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.                                           

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Ankkuriniemi ja Teija Ahopelto.  

4§ TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Rehtori esitteli lyhyesti toimintakertomuksen lv 2018-17. Suurin osa toimintasuunnitelmasta toteutui suunnitellusti. Muutama kohta ei toteutunut tai toteutui osittain.  

5§  ESITYS LISÄYKSESTÄ TULEVAN LUKUVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAAN:

Rehtori esitti johtokunnalle, että johtokunta hyväksyy jo nyt keväällä esityksen Nuuksion retkestä, johon koko koulu osallistuu Ruuti-hankkeen rahoilla. Johtokunta hyväksyi suunnitellun Nuuksion retken syksylle 2018.  

6§ LUVAN KYSYMINEN JOHTOKUNTIEN JÄSENILTÄ YHTEYSTIETOJEN JULKAISEMISEEN KOULUJEN VERKKOSIVUILLA  

Johtokunnan jäsenet antoivat suostumuksensa yhteystietojensa julkaisemiseen koulun verkkosivuilla. Rehtori laittaa puheenjohtajan puhelinnumeron verkkosivuille. 

7§  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN                     

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 

 

________________________   _______________________

 

Puheenjohtaja Maria Mroué                    sihteeri Jouni Leivo

 

 

 

________________________   ______________________

 

pöytäkirjantarkastajat          

Leena Ankkuriniemi                                 Teija Ahopelto
04.02.2019 14:16