Meidän koulu

  ~ Aivan ihana paikka kasvaa wanhassa Helsingissä ~

 

Tehtaankadun ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 400.

Taito- ja taideaineet ja kulttuurikasvatus

Koulussamme painotetaan taito- ja taideaineita sekä viestintää. Koulu on Unesco-koulu, osa laajaa kansainvälistä maailmanperintöopetusta antavaa kouluverkkoa.

Uskomme, että alakouluikäinen lapsi oppii parhaiten tekemällä ja luovasti pohtien. Taidekasvatuksen monet osa-alueet ovat jokapäiväisessä käytössä. Myös keskusta-alueen laajaa kulttuuritarjontaa käytetään opetuksessa aktiivisesti.

Taito- ja taideaineiden osuus näkyy vahvasti koulun arjessa, juhlissa sekä kehittämiskohteissa ja sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Taidemuodoista painotamme tänä vuonna erityisesti kuvataiteita. Viestintää painotetaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa.

Vuorovaikutustaidot ja yhdessä kasvaminen

Jokaisessa luokassamme pidetään vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen keskittyvä Tehtis-tunteja.

Tavoitteenamme on yhteistyössä kotien kanssa luoda koulusta turvallinen ja itsenäiseen opiskeluun innostava työpaikka, jossa lapset kasvavat suvaitseviksi ja arviointikykyisiksi yksilöiksi. Pyrimme siihen, että jokainen oppilas saavuttaa opetussuunnitelman edellyttämät perustiedot ja taidot.

Oppimaan oppimisen taidot ovat koulutyön perusta ja niiden kehittäminen on keskeistä koko ala-asteen ajan. Kannustamme oppilaita yksilöllisesti oppimiskykyjensä mukaan sekä ohjaamme oppilaita toimimaan ryhmässä ja ottamaan huomioon kanssaihmiset.

Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisen kouluympäristön luomiseen ja varsinkin kiusaamisen ehkäisyyn. Koululla on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jonka käyttöä harjoitellaan. Pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota herkkään puuttumiseen ja tarkkaan selvittelyyn kiusaamisasioissa. Toimintatavasta tiedotetaan myös vanhemmille.

Kielivalikoima

Koulussamme on myös monipuolinen kielivalikoima. Koulussamme voi opiskella ensimmäisenä alkavana kielenä ranskaa tai englantia. Syksyllä 2018 uudet ekaluokkalaiset valitsevat A1-kielekseen joko englannin tai ranskan. Katso lisätietoja Kielitarjonta-osiosta.

Koulumme kielten ja musiikin opetuksesta vastaavat aineenopettajat. Koulussa on myös kaksi laaja-alaista erityisopettajaa.

Loading..

 

 JAA
02.01.2018 11:32