Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

19.8.2021 rehtori tiedottaa johtokunta asiaa (Teamsissa kokous, jossa valitaan johtokunta)

Koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valinta uudelle toimikaudelle 1.10.2021 alkaen 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan alustava valinta eli ns. ehdokasasettelu tapahtuu Teams-kokouksessa 1.9.2021 klo 17.00 alkavassa kokouksessa.

Hei kaikki!

Helsingin koulut valitsevat valtuustokauden ajaksi uudet johtokunnat kouluille.

Johtokunnassa on 7-10 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Ehdokasasettelut tapahtuvat 11.8. - 3.9.2021.
 

Johtokunta kokoontuu yleensä n. 3-4 krt/ lukuvuodessa ja antaa esim. pyydettäessä lausuntoja mm. loma-ajoista, hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen jne. Rehtori kertoo johtokuntatyöskentelystä tarkemmin vanhempainillassa eli 24.8.2021 teams-kokouksessa. 

Koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun, lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä.

Koulun oppilaiden tai lukion opiskelijoiden huoltajat, koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion opiskelijat esittävät keskuudestaan henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi. 

Kaikkien oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita asettumaan ehdokkaiksi 1.9.2021 Teams-kokouksessa. Koulumme johtokunnassa on ollut aina sekä miehiä että naisia. Tasa-arvosäädösten mukaan sukupuolijakauma on oltava prosenteissa 40/60. Käytännössä huoltajajäseniä on ollut 5 ja opettajajäseniä 2 sekä yksi muun henkilökunnan edustaja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee uudet johtokuntien jäsenet uudeksi nelivuotistoimikaudeksi 28.9.2021. 


Tervetuloa avoimin mielin mukaan!

rehtori Jouni Leivo

 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset19.8.2021 rehtori tiedottaa vanhempainillasta

Hei, tervetuloa kaikki halukkaat osallistumaan Tehtaankadun ala-asteen koulun vanhempainiltaan tiistaina 24.8.2021 klo 17.00-18.00 Teamsiin.

Aiheina koulun ajankohtaiset asiat ja tietoa tulevasta johtokunnasta

Tervetuloa!

Jouni

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset


4.8.2021 Rehtori tiedottaa

Ensimmäinen kouluviikko (lv 2021-22)
2.-6. luokat: ke 11.8.2021 ja torstaina 12.8.2021 koulupäivät klo 9.00-12.00.
Aamulla luokanopettaja on vastassa omaa luokkaansa luokkatunnuksen kanssa koulun pihalla.

1. luokat: ke 11.8.2021 koulu alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 12.30.
Oppilaat kokoontuvat esimmäisenä aamuna koulun pihalle, Suomen lipun lähelle A-rakennuksen eteen, jossa luokanopettajat jakavat heidät luokkiin. Neuvokaa omaa ekaluokkalaistanne, mistä haette hänet koulupäivän lopuksi, mikäli hän ei mene iltapäiväkerhoihin.

Torstaina ekaluokkalaisilla on koulua klo 9.00-12.00.

Kaikilla oppilailla on koulua perjantaina 13.8.2021 klo 9.00-13.00. Perjantaina luokanopettajat lähettävät oppilaan mukana lukujärjesteyken, jonka mukaan jatkossa koulua käydään.

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2021-22 kaikille!

rehtori Jouni Leivo


21.6.2021 Tehtaankadun ala-asteen koulun henkilökunta

LV 2021-22 LUOKAT
Essi Suotula  1a
Karoliina Kangas 1b
   
Ira Hietaranta 2a
Sanna Ojala  2b
Marjaana Kalliokoski  2c
   
Anna-Elina Tiitinen 3a
Otso Laakkonen 3b
Kaisa Ellala 3c
   
Ritva Himanka  4a
Anna Adams  4b
Jaana Lauri 4c
   
   
Riina Lybeck  5a
Tuire Harjola  5b
Aliisa Okkonen  5d
   
   
Riitta Lavonen-Meswani  6a
Tapio Vartiainen  6b
   
   
Resurssiopettaja Teijo Autio  
   
5. luokkien opettaja 1.8.2021-31.8.2021 1.5.2022-4.6.2022
Tytti Tikanmäki  

aineopettajat
 
englanti-ranska Riitta Heikkinen
englanti-ranska Heli Glad
ruotsi-englanti Juho Päivinen
ranska Kati Heiskanen
musiikki Ulla Husso

laaja-alainen erityisopetus 
Marianne Aaltonen
laaja-alainen erityisopetus 16h Lea Liski

avustajat
Anne Erk
avustajat Linda Kojo

sihteeri
Malleri Hautala
rehtori  Jouni Leivo


4.6.2021 rehtorin kevätjuhlapuhe klo 12.00 alkaen Teams-alustalla (suora lähetys)

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGYxMTlhNDItNmRkYi00YjNiLWExMzAtYjJlZTQ5YmJhM2M1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221e60fd77-5767-4d04-b7fa-e1b06428b66e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=740ebb17-0a83-4537-ae19-79e90023f062&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


24.5.2021 Terveydenhoitaja tiedottaa tulevien ekaluokkalaisten huoltajia

Hei kaikki ekaluokkalaiset (lv 2021-22) ja  ekaluokkalaisten huoltajat!

Koulullamme aloittaa uusi kiva terveydenhoitaja kesäkuun alussa.

Kouluterveydenhoitaja Viola Takkinen aloittaa 14.6.2021 tulevien ekaluokkalaisten terveystarkastukset koululla.


Huoltajille tiedoksi: Voitte varata ajan soittamalla numeroon 040 334 1561 11.6. mennessä. Sen jälkeen numero vaihtuu uuteen. 


Olkaa myös varmuuden vuoksi yhteydessä tervydenhoitajaan, mikäli oppilaalla on esim. vakava diabetes tai ruoka-aineallergia.


terveydenhoitaja Viola Takkinen


19.5.2021

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille ja ekaluokkalaisille suunnattu tutustuminen Teams-alustan kautta Tehtikselle tapahtuu keskiviikkona 26.5. teams-alustalla klo 8.15-9.00

Hei kaikki,

 

Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa ovat tervetulleet TEAMS-alustan kautta tutustumaan Tehtaankadun ala-asteen kouluun ja tulevaan lukuvuoteen 2021-22.

Rehtori kertoo koulusta ja sen arjesta.  Huoltajat ja lapsetkin saavat kysyä kysymyksiä.

Tervetuloa!

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja | KokousasetuksetAsiakastiedote 18.3.2021

Ilmoittautuminen leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa

Helsingin leikkipuistojen koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen.
 
Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.
Ilmoittautuminen syksyn 2021 maksuttomaan leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa 22.3.2021.Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.

 

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

 
Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16 tai 16.30.  Leikkipuistot löytyvät osoitteesta www.hel.fi/leikkipuistot . Lisätietoa leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta hel.fi/leikkipuistot/koululaiset
 

Leikkipuistoissa, Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila, Vähätupa, Viikkari, Iso-Antti ja Tullinpuomi järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Lisätietoa hakemisesta näihin puistoihin www.hel.fi/iltapaivatoiminta18.3.2021 Uusia ekaluokkalaisia hyväksytty oppilaiksi yhteensä 48. Tervetuloa uudet tehtisläiset aloittamaan syksyllä oma koulupolku Tehtiksen väistötiloihin osoitteeseen Eiranranta 1.


3.3.2021 Tulevien ekaluokkalaisten oppilaaksiottopäätökset postitetaan Helsingissä koteihin aikaisemmasta tiedosta poiketen vasta 12.3.2021.


15.1.2021 Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille uusintana infotilaisuus Teams-alustalla ensi viikolla. Teknisten ongelmien takia osa vanhemmista ei päässyt osallistumaan tänään 14.1. pidettyyn infotilaisuuteen ja tämän takia järjestän uuden. Tiedotan asiasta maanantaina 18.1.2021 tarkemmin. Pahoittelut tästä tilanteesta.

UUSI VANHEMPAILTA TULEVIEN EKALUOKKALAISTEN HUOLTAJILLE TEAMSISSA 20.1.2021 klo 16-17

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä4.1.2021 rehtori tiedottaa:

7.1 Kevätlukukausi alkaa lukujärjestyksen mukaan

Oppilaaksiottoa koskevat infotilaisuudet, 1.lk. 16.11.2020-21.1.2021 lähikoulu ja painotettu opetus


Rehtori kertoo ekaluokan opiskelusta ja ns. A1-kielen valinnasta eli ensimmäisen vieraankielen opiskelusta.


Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen: - Sähköinen ilmoittautuminen Astin kautta 13.1.-29.1.2021 - 20.1.2020

ilmoittautumispäivä koululla 20.1.2021 klo 8-10 ja klo 17-19.

Koulutulokkaiden kaksikieliseen opetukseen ja painotettuun opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella.

Soveltuvuuskokeet:

1.Lk mu: alkavat viikolla 5-6; englannin ja kaksikielinen opetus 2.2.-3.2.2021; uusintakoepäivä 11.2.2021 3. lk: 12.1.-5.2.2021

7. lk: 14.1.-17.2.2021 Tulevien kolmosten kielivalintoihin haetaan erillisellä lomakkeilla


Hakeminen 7.luokalle ja 3.luokan painotettuun opetukseen

7. luokalle siirtyminen

Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Tehtaankadun ala-asteen alueella asuvien oppilaiden lähikoulu on Helsingin normaalilyseo eli Norssi.

Yläasteelle hakeudutaan Wilma-järjestelmän kautta 16.11.-15.12.2020 (HUOM. selainversio).

Yläasteen erityisluokkapaikkojen haku: huoltaja tarkistaa Wilma-lomakkeen alla olevan ohjeen mukaan ja lisäksi tehdään erillinen haku pienluokalle kodin ja koulun yhteistyössä. Erityisluokanopettaja tiedottaa ko. oppilaiden huoltajia.

OHJE:

Huoltaja käy läpi Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) lomakkeen "Siirtyminen 7. vuosiluokalle". Lomakkeet-välilehti löytyy Wilman yläpalkista kolmen pisteen takaa.

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan perustiedot ja tieto kaupungin oppilaalle osoittamasta (lähi)koulusta 7. vuosiluokalle siirryttäessä.

Lomakkeella voi

· ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan lähikouluun tai

· hakea painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella.

Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake 16.11.-15.12.2020 riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella.

Hakeminen painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen Osa kouluista tarjoaa painotettua tai kaksikielistä opetusta. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan myös Wilma-lomakkeella 16.11.-15.12.2020.

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen valituksi tuleminen edellyttää hakijalta soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Soveltuvuuskokeet järjestetään 14.1.-17.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan siinä koulussa, jonne hakija on ensisijaisesti hakenut. Samalla kokeella voi hakea myös muihin samaa painotusta tai kaksikielistä opetusta tarjoaviin kouluihin. Lisätietoja ja ohjeita hakeutumiseen 7.luokalle löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta: Kuudesluokkalaisen opas Transition to 7th grade Hakeutuminen 7.luokalle (venäjä) Hakeutuminen 7.luokalle (somali) Hakeutuminen 7.luokalle (arabia)

Tärkeät päivämäärät

· 26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

· 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille.

· ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.

· 14.1.–17.2.2021 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.

· ke 19.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.

· pe 2.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 2.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

o Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

o Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella / muuten, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun

Lisätietoa yläkoulujen kotisivuilta tai rehtoreilta.

 

Hakeminen 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen

Pääsääntöisesti oppilaat jatkavat kolmannella luokalla samassa koulussa, jossa ovat toisella luokka-asteella. Oppilaiden on kuitenkin mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan painotettuun opetukseen tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun. Lisätietoja ja ohjeita löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivustolta: Toisluokkalaisen opas

 

Tärkeät päivämäärät vuonna 2020-2021

 

· 26.10.–15.11.2020 Painotettua opetusta tarjoavat koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

· 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun opetukseen.

· 12.1.–5.2.2021 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.

· 17.2.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan kotiin.

· 1.3.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.3. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

o Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

o Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.

Painotettuun opetukseen hakevien oppilaiden huoltajat täyttävät Wilma-järjestelmässä lomakkeen "Haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen."

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan ja huoltajien perustiedot. Lomakkeella voi ilmoittautua kolmannella luokalla alkavan painotetun opetuksen soveltuvuuskokeeseen. Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan Helsingin kouluissa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. Soveltuvuuskokeella voi hakea kaikkiin kyseistä painotusta 3. luokalta alkaen tarjoaviin kouluihin. Lomakkeelle täydennettyjen hakukohteiden järjestys ilmaisee hakukohteiden ensisijaisuusjärjestyksen, joka on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakukohteeseensa, häntä ei huomioida toissijaiseksi asetetun opetuksen/hakukohteiden oppilaaksiotossa. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Mikäli oppilas hakeutuu 3. vuosiluokalle toisen kunnan alueella sijaitsevaan perusasteen kouluun tai Helsingissä sijaitsevaan yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun, hänen huoltajansa tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen koulun rehtoriin.

Mikäli ulkokuntalainen oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella Helsingin kaupungin ylläpitämään kouluun, huoltajan tulee toimittaa paperinen hakulomake (saatavissa toimialan verkkosivuilla) kyseiseen kouluun hakuajan puitteissa.

rehtori Jouni Leivo

09 310 8215122.9.2020 Uintivuorot ovat koronatilanteesta huolimatta edelleen käytössä, Tehtaankadun oppilaat menevät keväällä 2021 uimaan porrastetusti ja väljästi.

Valokuvaus koulullamme siirtyy keväälle.

.

Koulun sisäpihalle on tullut kaksi ns. skuuttiparkkia potkulautojen säilyttämistä varten.

Takapihallamme on ns. välituntiharjoja, joita saa vapaasti käyttää, kunhan muistaa palauttaa harjan ehjänä takaisin.


10.8.2020 Hyvää alkavaa lukuvuotta 2020-21 kaikille oppilaille ja huoltajille ja koulun henkilökunnalle.

Aloitamme lukuvuoden torstaina 13.8. 2020 siten, että 2.-6. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00 ja koulupäivä päättyy klo 12.00. Myös perjantaina heillä on samanlainen koulupäivä.Ekaluokkalaiset ovat tervetulleita kouluun torstaina 13.8.2020 klo 9.30 ja heillä koulupäivä päättyy klo 12.30. Perjantaina heillä on koulupäivä alkaa jo 9.00 ja päättyy klo 12.00. Ensi viikosta he opiskelevat lukujärjestyksen mukaan.

Koronatilanteen vuoksi, pyrimme mahdollisimman isoon väljyyteen näissä väistötiloissa niin hyvin, kun se on käytännössä mahdollista. Myös hygieniasta huolehditaan tarkasti. Missään tapauksessa kouluun ei saa tulla sairaana.

rehtori Jouni Leivo13.8.2020 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

Syyslukukausi 13.8.2020 (to)  – 22.12.2020 (ti)
Syysloma 12.10.2020 (ma) – 16.10.2020 (pe)
Joululoma 23.12.2020 (ke) – 6.1.2021 (ke)
Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la)
Talviloma 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe)

Suomenkielisen esiopetuksen toimintakausi päättyy 4.6.2021 (pe), muutoin työ- ja loma-ajat ovat samat kuin kouluilla.


Koulun osoite on Eiranranta 1.


6.8.2020 Kouluterveydenhoitaja tiedottaa:

Tiedote erityisruokavalio-lomakkeiden päivittämisestä!

Uuden lukuvuoden alkaessa haluamme varmistaa, että oppilaiden erityisruokavaliot ja allergiatiedot ovat ajan tasalla ja päivittää tarvittavat muutokset keittiölle ennen koulun alkua.

Jos lapsellanne on erityisruokavalio tai allergioita, jotka vaativat erityistä huomiota ruokavalion suunnittelussa niin pyydämme ystävällisesti päivittämään erityisruokavalio-lomakkeen ja palauttamaan sen kouluterveydenhoitajalle.

Lomake löytyy os. https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Ruokalistat/erityisruokavalio-koulut.pdf ja lomakkeita noudettavissa myös koulun eteisestä (kouluisännän työhuoneen vieressä). Palautus joko postitse terveydenhoitajalle tai suoraan kouluun samaan paikkaan, josta lomakkeet noudettavissa (terveydenhoitajan postilaatikko löytyy samalta pöydältä, josta lomakkeetkin).

Huom! Jos lapsellanne ei ole erityisruokavaliota niin lomaketta ei tarvitse täyttää!

Koulujen ja oppilaitosten ruokailijoille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistusta ei edellytetä vähälaktoosisessa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa eikä uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa. Lääkärintodistus ja sen perusteella täytetty erityisruokavaliolomake toimitetaan terveydenhoitajalle (ei tarvitse toimittaa, jos kyseessä pysyvä erityisruokavalio ja todistus toimitettu jo aiemmin koululle). Kasvisruokavaliosta ja uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta ilmoitetaan myös erityisruokavaliolomakkeella. Eri uskontojen vaatimat ateriat kootaan pääsääntöisesti perus- ja kasvisvaihtoehtojen pohjalta.

Yst. terv.

Terveydenhoitaja 

Tehtaankadun ala-aste, 09 31076220LV 2020-21 työ- ja loma-ajat

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

 

Syyslukukausi 13.8.2020 (to) – 22.12.2020 (ti)

Syysloma 12.10.2020 (ma) – 16.10.2020 (pe)

Joululoma 23.12.2020 (ke) – 6.1.2021 (ke)

Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la)

Talviloma 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe)Rehtorin puhe 30.5.2020 oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle

Hyvä juhlaväki, 


Kulunut lukuvuosi jää mieleemme monin eri tavoin. Olemme kohdanneet yllättäviä haasteita ja tilanteita. Suurin osa lukuvuodesta kuitenkin sujui perinteiseen tapaan Tehtaankadulla, omassa vanhassa koulurakennuksessa. Vanhaa kouluamme pääsivät  ihastelemaan mm. Erasmus+ -hankkeemme vierailijat, joita tuli useasta Euroopan eri kolkasta. Suuri kiitos majoittajaperheille vieraiden vastaanottamisessa ja emännöinnissä/ isännöinnissä. Vierailu koulullamme oli heille ikimuistoinen ja saimme kouluna paljon kiitosta siitä. Erasmus+ -hanke jatkuu ensi syksynä.


Nyt keväällä haasteet ja uudet tilanteet tulivat kuin puun takaa ja jouduimme lennossa kehittämään uusia tapoja ja toimintamalleja. Vaikka haasteita ja vaikeuksia oli puolin ja toisin, pääsääntöisesti etäopetus sujui suhteellisen hyvin. Suuri kiitos vielä oppilaille ja huoltajille tuesta ja osallistumisesta. Syksyllä näemme, millaisessa tilanteessa Suomi ja Tehtaankadun ala-asteen koulu on. 


Uudet tilat tulivat käyttöömme täällä Eiranranta 1 -osoitteessa. Hauskoja ja vähemmän hauskoja sekaannuksia tuli, kun virallisissa papereissa luki(lukee) väärä osoite. Tilat ovat modernit ja maisemat todella upeat. Kiitos kaikille myötävaikuttajille, jotka mahdollistivat tämän väistötilan nopean käyttöönoton jo tälle keväälle.


Kuudesluokkalisille haluan sanoa muutaman asian, kun te olette pian uusissa haasteissa ja uusissa kouluissa. Tässä teille kaksi ohjetta tulevaisuuttanne varten: opiskelu kannattaa aina, etenkin kielten opiskelu. Säännöllinen puurtaminen ja pänttääminen voi tuntua raskaalta, mutta työn hedelmät kantavat myöhemmin ammatteihin ja tulevaisuuteen, joka on varmasti erilainen niillä, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta käydä koulua. Toinen asia, jonka haluan sanoa on lyhesti onnellisen elämän salaisuus: Se on se, että auttaa muita ihmisiä. Maailmasta tulee parempi paikka kaikille, kun autamme toisiamme.


Lopuksi haluan kiittää kaikkia oppilaita, huoltajia, johtokuntaa ja vanhempainyhdistystä sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta lukuvuodesta: Kiitos. Haluan aivan viimeisenä kiittää opettajakuntaa ja koulun henkilökuntaa venymisestä, vaivannäöstä ja hienosta helsinkiläisten nuorten eteen tehdystä arvokkaasta työstä. Suurkiitos teille!


Hyvää kesää teille kaikille!


rehtori Jouni Leivo
 Rehtori tiedottaa

LV 2020-21, opettajatilanne (29.7.2020)


luokanopettajat:

1a

Ira Hietaranta

1b

Sanna Ojala

1c

Marjaana Kalliokoski2a

Minna-Maaria Vuollo

2b

Jarmo Rautio

2c

Karoliina Kangas3a

Ritva Himanka

3b

Anna Adams

3c

Jaana Lauri4a

Riina Lybeck

4b

Tuire Harjola       

4c

Tytti Tikanmäki       

4d

Aliisa Okkonen5a

Riitta Lavonen-Meswani

5b

Simo Terho

6a

Kaisa Ellala

6b

Tapio Vartiainen

6c

Teijo Autio
aineopettajat:

Musiikki

Ulla Husso

UO

Liisa Osola

UR

Sarolta Peura

ERO

Marianne Aaltonen

ERO

Lea Liski

englanti, ranska

Heli Glad

englanti, ranska

Riitta Heikkinen

englanti, ruotsi

Karolina Aminoff

resurssiopettaja

Teijo Autio

Rehtori

Jouni Leivo

avustajat

Anne Erk, Linda Kojo

sihteeri

Anne Siisiäinen

.Koulumme on siirtynyt opiskelemaan väistötiloihin Eiran rantaan. Koulun uusi osoite on toistaiseksi

Eiranranta 1 00150 Helsinki.

Käytännössä navigaattorit eivät löydä kouluun tällä osoitteella. Sen sijaan Eiranranta 1 on lähellä koulua ja sitä kannattaa käyttää.

Koululle saapuvat lapset etäopiskelujakson jälkeen 14.5.2020. Saamme KASKOLTA tarkemmat ohjeet ennen koulutyön alkamista koulurakennuksessa.

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on peruttu tältä keväältä korona-tilanteen vuoksi.

Tsemppiä kaikille tähän poikkeuskevääseen!

rehtori Jouni Leivo


JOHTOKUNNAN KOKOUS/ PÖYTÄKIRJA

Aika: ke 17.6.2020 klo 15.00 alkaen

Paikka: TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULU/ Teams-kokous

 

Johtokunnan jäsenet:         

                                            Maria Mroue, puheenjohtaja, paikalla

Heikki Sinivaara, varapuheenjohtaja, poissa

                                            Teija Ahopelto, jäsen, paikailla

                                            Leena Ankkuriniemi, jäsen, paikalla

                                            Jari Nummelin, jäsen, paikalla

                                            Ira Hietaranta, opettaja, jäsen, poissa

                                            Riitta Lavonen-Meswani, opettajajäsen, paikalla

                                            Sirkku Keränen, henkilökunnan edustaja, paikalla

                                            Leivo Jouni, esittelijä ja sihteeri, paikalla

 

                                           

 

 

 

 

1§  KOKOUKSEN AVAUS

 

                      Puheenjohtaja Maria Mroué avasi kokouksen klo 17.03

 

2§  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                                     

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.          

 

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

                     

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lavonen-Meswani ja Teija Ahopelto. Sihteeriksi ilmoittautui rehtori Jouni Leivo.

  

4§ REHTORIN ESITYS: Rehtori esittää, että Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen koulun toimintakertomuksen lv 2020-21.

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen koulun toimintakertomuksen lv 2020-21.

 

 

5§  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.

 

 

 

 

 

Helsingissä 17.6.2020

 

 

 

_______________________________________  ________________________________________

 

                      puheenjohtaja Maria Mroué                     sihteeri Jouni Leivo

 

 

 

______________________________________  _________________________________________

 

pöytäkirjantarkastaja Riitta Lavonen-Meswani             pöytäkirjantarkastaja Teija Ahopelto25.3.2020

Tänään lähtivät päätökset oppilaaksiotosta postiin. Eli tulevat ekaluokkalaiset voivat nyt odottaa postia.

Iltapäivätoiminnan haku on 23.3.- 24.4.2020. 

Ilmoittautuminen ja hakuohje

 1. Leikkipuistoihin ilmoittaudutaan ja koulujen iltapäivätoimintaan haetaan 23.3.–24.4.2020.
 2. Lomakkeen voi lähettää turvasähköpostilla, johon tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
  a.) Lataa verkkosivulta tarvitsemasi haku- tai ilmoittautumislomake tietokoneellesi.
  b.) Avaa koneellesi lataamasi lomake. Täytä lomake ja tallenna se koululaisen nimellä, sukunimi_etunimi.
  c.) Klikkaa verkkosivulla linkkiä, Lähetä iltapäivätoiminnan lomake turvasähköpostilla. Linkki ja lomakkeet ovat sivun lopussa.
  d.) Lisää sähköpostiosoitteesi lähettäjä-kenttään. Jatka tunnistaumiseen.
  e.) Jatka prosessia, kunnes pääset Uusi viesti –näkymään. Lisää aihe-kenttään teksti IP-hakemus. Alareunassa Liitetiedostot-kohdassa paina Valitse tiedostot –painiketta. Selaa ja valitse tietokoneeltasi täyttämäsi lomake. Paina vielä Liitä-painiketta. Lopuksi paina Lähetä-painiketta.

  Lomakkeen voi myös lähettää osoitteeseen: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki tai tuoda klo 8.00- 16.00 välisenä aikana osoitteeseen: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

  Koronaepidemiasta johtuen
   koululaisten iltapäivätoiminnan hakulomaketta ja leikkipuistojen ilmoittautumislomaketta ei voi palauttaa suoraan toimintapaikkoihin ja leikkipuistoihin.
 3. Sijoitusilmoitus leikkipuistojen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajalle 1.6.2020 mennessä. Päätös koulujen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 26.6.2020 mennessä.
 4. Iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ja jatkuu lukuvuoden loppuun asti.
 5. Hakuajan ulkopuolella ilmoittautumiset leikkipuiston toimintaan palautetaan leikkipuistoon ja hakemukset koulujen iltapäivätoimintaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Leena Palve-Kaunisto

aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluvastaava

 

Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus      

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta

PL 51300 ( käyntiosoite Töysänkatu 2 D)

00099 Helsingin kaupunki

Puh.09 310 86809, 050 336 9271

leena.palve@hel.fi

 

www.hel.fi/iltapaivatoiminta

www.hel.fi/eftisverksamhet

www.hel.fi/afternoonactivities

 


24.3. Rehtori tiedottaa koteja:

Koulu on pyörinyt poikkeustilassa nyt noin viikon verran. Olen saanut viestejä ja palautetta teiltä huoltajilta, joissa on pohdittu etätehtävien riittävyyttä tai niiden liiallista määrää. Myös selkeät ohjeet on ollut monilla huoltajilla toiveena. Kaikki varmasti ymmärtävät, että se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Opettajilla on iso homma suunnitella etätehtäviä ja etäopetusta sekä antaa sen lisäksi palautetta oppilaille heidän töistään ja tuotoksistaan. Oppilaille on tärkeää kuitenkin rytmi, että aamulla aloitetaan esim. yhdeksältä tehtävien tekeminen. Säännöllinen rytmi auttaa tehtävien tekemisessä ja ns. koulumoodissa pysymisessä.

Toivon meiltä kaikilta pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä, emme kukaan halua epäonnistua tässä haastavassa tilanteessa. Tiedän, että te huoltajat olette kovilla, kun pitäisi hoitaa esim. omat etätyöt ja siinä sivussa ohjata ja varmistaa, että opettajan antamat tehtävät tulee tehdyiksi ja ymmärretyiksi.  Suurin osa huoltajilta tuleesta palautteesta on kuitenkin ollut positiivista ja kannustavaa ja siitä erityinen kiitos viestien lähettäjille. Kritiikkiäkin otetaan tietysti myös vastaan.

Toivon kuitenkin ymmärrystä siihen, että opettajat eivät ole kaikki samassa asemassa tieto-taitojen suhteen. Joudumme opettelemaan uutta lennossa ja tekemään ratkaisuja, jotka eivät kaikkia välttämättä miellytä. Koulu ja opettajat kuitenkin itse päättävät omista opetuskäytänteistään tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ideoita voi toki antaa ja vinkkejä. Niistä on usein hyötyä.

Opettajat eivät saa koulusta työpuhelimia kotikäyttöön. Opettajillekin kuuluu oma yksityisyys ja lepo työn jälkeen, eikä heidän tarvitse antaa omaa henk.koht. numeroa kenellekään. Koululla on siis kaksi numeroa käytössä (040 334 8807 ja 040 334 8803), joihin voi virka-aikana soitella ja kysyä apua opettajilta.

Opettajakin voi sairastua ja sijaisten ja tehtävien antaminen  oppilaille voi tällaisessa tilanteessa olla melko haastavaa. Osalla opettajista on ollut myös netin kanssa haasteita ja siksi tehtävien antaminen on voinut viivästyä.

Haluan kiittää teitä huoltajia avusta ja ideoista sekä tietysti siitä, että olette joutuneet tahtomattanne tähän opetusmaailmaan sekaantumaan. Suurkiitos myös opettajille vaikeassa paikassa tehdystä työstä, jota on nyt riittänyt iltamyöhään asti.  Toivon meille kaikille jaksamista ja voimia tähän poikkeusaikaan, joka aikanaan loppuu kyllä.

rehtori Jouni Leivo(20.3.2020)

Hei kaikki,

Ajalla 18.3.-13.4.2020 Tehtaankadun ala-asteen koululla on päivystävä opettaja, jolle voi hätätilanteessa soittaa. Hänen gsm-numero on

040 334 8807.

Koulun resurssiopettaja on myös puhelimella tavoitettavissa kouluaikana numerosta

040 334 8803.

Ensisijaisesti oppilaat siis opiskelevat kotona ja tekevät tehtäviä etänä opettajan ohjeiden mukaan. Koulullamme ei ole mahdollisuutta siihen, että jokainen luokka saa live-stream-opetusta opettajan johdolla. Luokanopettajat ja kielten sekä musiikin opettajat laittavat oppilaille etätehtäviä, joita tehdään siis kotona.

Jos koette, että oppilas saa liian vähän tehtäviä tai ne ovat helppoja ja vain mekaanisia, laittakaa nopeasti opettajalle tietoa, jotta opettaja voi antaa lisää tehtäviä ja tarpeeksi haasteellisia. Tämä tilanne on tosiaan uusi meille kaikille ja kartoitan opettajien kanssa, mikä asia on toiminut ja mikä vaatii vielä hiomista. Eri kouluissa on käytössä erilaisia tapoja toimia, tähän tilanteeseen ei ole valmista ratkaisumallia, mutta yritämme oppia ja omaksua uutta itse kukin.

Toivon teiltä huoltajilta ymmärrystä ja venymistä oppilaan auttamisessa. Omalta luokanopettajalta voi aina kysyä apua ja opettajat vastaavat jokaiselle kunhan ehtivät. 

Jos oppilaalla on hätä tai hän ei ymmärrä jotain tehtävää eikä hän saa luokanopettajaansa kiinni, koululla olevalla päivystävällä opettajalla on puhelin, johon voi soittaa jos muualta ei saa opettajaa kiinni.

Tämä numero on 040 334 8807 ja vastaavasti resurssiopettajan numero on 040 8803.

Voimia ja jaksamisia meille kaikille tähän erikoiseen aikaan.

rehtori Jouni Leivo


Päivitettyä tietoa koronaviruksesta huoltajille 12.3.2020

Kaupunki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Sunnuntaina 8.3.2020 kaksi Lauttasaaren ala-asteen luokkaa ja alle kymmenen henkilöstöön kuuluvaa asetettiin kahden viikon kotikaranteeniin. Päätöksen kotikaranteenista ja sen laajuudesta tekee aina terveysviranomaiset. Jos muissa päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa jouduttaisiin vastaaviin valitettaviin toimenpiteisiin, niin terveysviranomaiset ovat yhteydessä kotikaranteeniin asetettaviin henkilöihin ja me toimialana tiedotamme perheitä Wilman tai sähköpostin kautta.

 

Kaupunki on linjannut, että Helsingin kaupungin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten ulkomaille suuntautuvat leirikoulu-, luokkaretki- tai opintomatkat perutaan 31.5.2020 asti. Myöskään ulkomailta tulevia oppilas- ja opiskelijaryhmiä opettajineen ei oteta vastaan tällä ajanjaksolla. Vastaavasti myös Erasmus- ja muut nuorisovaihdot perutaan 31.5.2020 asti. Toivomme, että mahdollisimman paljon leirikouluja ja retkiä voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

 

Osa lapsista ja nuorista on perheen omalla päätöksellä päättänyt jäädä pois päiväkodista tai koulun/oppilaitoksen oppitunneilta. Koronaviruksen vuoksi kotikaranteeniin määrätyille huolehdimme opetuksen järjestämisen. Muissa poissaoloissa toimitaan normaalin mallin mukaan eli huoltajalle/oppilaalle lähetetään kotitehtävät Wilman kautta.

 

Olemme saaneet paljon kysymyksiä, voiko kotikaranteenissa olevan lähipiiri liikkua normaalisti ja käydä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. Terveysviranomaiset ohjeistavat, että oireettomien ja kotikaranteenissa olevien lasten huoltajat voivat käydä töissä ja sisarukset voivat käydä päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa.

 

Teemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Toimialana emme muuta tai muokkaa terveysviranomaisten määräyksiä tai ohjeita. Kaupunki on lähettänyt eri kanavissa tietoa koronaviruksesta. Tämän viestin lopussa on hyviä linkkejä, mistä löytyy aina uusin tieto tilanteesta.

 

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Kaupunki on avannut neuvontapuhelimen, joka palvelee numerossa 09 31010024 ja on auki arkisin klo 7-20. Muina aikoina voi olla yhteydessä päivystysapuun p. 09 116 117 (24 h). Oireilevia henkilöitä kehotetaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä terveysviranomaisiin.

 

Ohjeistamme huoltajia tilanteesta Wilman kautta. Päiväkodeissa tiedotamme aiheesta ilmoitustauluilla ja tarpeen vaatiessa sähköpostilla sekä reppuviesteinä.

 

Olemme keskustelleet lasten ja nuorten kanssa ikätasoisesti koronaviruksesta. Jos koette, että lapsenne tarvitsevat enemmän keskusteluapua, toivomme, että olette yhteydessä päiväkodin johtajaan tai koulun/oppilaitoksen rehtoriin ja opettajaan. Ja muistattehan, että flunssassa ei tulla päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen. Hyvä käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää.

 

Ystävällisin terveisin,

Liisa Pohjolainen

Toimialajohtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Lisätietoa:
https://www.hel.fi/sote/fi

https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/ajankohtaista-tietoa-uudesta-koronaviruksesta
https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/koronavirusneuvonta-helsinkilaisille-kaynnistynyt-maanantainaKevään 2020 aikatauluja

Eiranrantaan valmistuu tilapäinen koulurakennus

 

Eiranrannassa aloitetaan tilapäisen koulurakennuksen tilaelementtien asennustyöt osoitteessa Merisatamanranta 10. Valmistuttuaan rakennus palvelee Tehtaankadun ala-astetta ja myöhemmin Grundskola Norsenin Cygnaeus-toimipaikan opetusta. Tilapäistä koulua tarvitaan väistötilaksi vakinaisten koulurakennusten perusparannustöiden ajaksi.

 

Rakentamisen aikataulu

 

 • Tilaelementtejä tuodaan laivakuljetuksin ja varastoidaan satama-alueelle tammikuun lopussa
 • Palomuurin runko pystytetään viikolla 6.
 • Rakennuselementtien nosto- ja asennustyöt alkavat viikolla 8.
 • Rakennus valmistuu päivitetyn aikataulun mukaan 22.4.2020 ja koulun muuttopäiväksi on arvioitu 23.4.2020.
 • Pihalla on tasoitettu murske- ja kivituhkapinta. Touko- ja kesäkuussa pihaa maisemoidaan ja sinne asennetaan leikkivälineitä. Tämä työ ei häiritse koulun toimintaa.

 

Rakennuspaikka

 

Rakennuspaikka on Merikadun ja Eiranrannan välinen pysäköintialue, joka on toiminut talvisin veneiden säilytyspaikkana.

 

Rakennuspaikalla olleet roskasäiliöt on poistettu. Kierrätyspisteitä operoiva Rinki Oy selvittää parhaillaan, sijoitetaanko Eiranrannan alueelle korvaava paikka.

 

Vuoden 2021 alusta HSY:n jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä keräämään vastaavia jätteitä, joita Eiranrannan aluekeräyspisteellä nykyisin kerätään

 

Työmaan toiminta

 

Töitä tehdään arkisin kello 7–18. Työmaalla noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä ja huolehditaan, ettei melu ylitä sallittuja desibelirajoja. Työmaan desibelitasot on mitattu viimeksi 20.12. ja 23.12.2019. Lähitaloihin asennettiin melumittarit 27.12.

 

Tilapäiset liikennejärjestelyt työmaan lähellä

 

Rakennettavan tontin läheisyydessä kulkureittejä suljetaan hetkellisesti liitteenä olevan nosto- ja asennustöiden aluesuunnitelman mukaisesti. Tilaelementtien nostotöitä suoritetaan valvotusti. Turvalliset kulkualueet on erotettu työmaasta työmaa-aidoilla ja kylteillä. Merikadulta laskevat portaat on suljettu alueen käyttäjien turvallisuuden vuoksi, koska rakennus nousee portaiden läheisyyteen.

 


 

Lisätiedot

 

Rakennushankkeen tilaaja on Helsingin kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala). Pääurakoitsija on Stara. Maanrakennustyöt tekee TerraWise Oy ja talon rakentaa tilaelementeistä Parmaco Oy.

 

Yhteyshenkilöt:

 

Parmaco Oy, vastaava työnjohtaja

Hannu Koivuranta

puh. 0400 500 234, hannu@koivuoy.com

 

Stara, vastaava työnjohtaja

Jyrki Koponen

puh. 09 310 23053, jyrki.koponen@hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala

Rakennuttajainsinööri Jasmin Kivelä

puh. 09 310 43374, jasmin.kivela@hel.fi

 
Tärkeitä päivämääriä keväälle 2020:

7.1.2020 Sähköinen Wilma-ilmoittautuminen kouluun alkaa (wilma.edu.hel.fi)

23.1.2020 Kouluun ilmoittautuminen päättyy Wilmassa.

23.1.2020 Klo 8.00-10.00 ja klo 17.00-19.00 ilmoittautuminen omalla lähikolulla.

23.1. -14.2.2020 Oppilaan ja huoltajien kuulemin lähikoululla erityisen tuen päätöstä varten.

23.3.-14.4. Iltapäivätoiminnan hakuaika

25.3. Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

Hyviä web-osoitteita:

www.edu.hel.fi/tervetuloakouluuun

www.hel.fi/palvelukartta

www.edu.hel.fi/kouluhaku
Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirja

kokous 1/ LV 2019-20

TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULUN JOHTOKUNNAN                     

PÖYTÄKIRJA 1/ LV 2019-20

LIITE: Työ- ja loma-aikaehdotukset lv 2020-21

 

 

Aika: keskiviikko 3.10.2019 klo 17.00 Paikka: TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULU

 

Läsnä:

Maria Mroué, Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja

Leena Ankkuriniemi,

Teija Ahopelto,

Heikki Sinivaara,

Jari Nummelin,

Ira Hietaranta

 

rehtori ja esittelijä Jouni Leivo

 

oppilasedustajat

Robin Bilici  

Katariina Martinkauppi

 

 

 

 

 

1§  KOKOUKSEN AVAUS

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja Maria Mroué avasi kokouksen klo 17.04.

 

2§  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.          

 

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA SIHTEERIN NIMEÄMINEN

               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sinivaara ja Jari Nummelin. Sihteeriksi nimettiin Jouni Leivo.

 

4§ LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOULUN OPPILASKUNNAN UUDELLE EDUSTAJALLE JOHTOKUNNAN KOKOUKSIIN.

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta myönsi uudelle oppilaskunnan edustajalle Robin Bilicille puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Katariina Martinkaupilla on tällainen päätös jo aikaisemmin tehtynä.

 

  

 

 

 

 

5§ TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi 18.9.2019 opettajankunnan tekemän ja hyväksymän Tehtaankadun ala-asteen koulun toimintasuunnitelman lv  2019-20.       

 

6§ JOHTOKUNNAN LAUSUNTO LV 2020-21 TYÖ- JA LOMA-AJOISTA

 

Tehtaankadun ala-asteen koululla oppilaskunta, koulun luokat, koulun oppilaskunta ja henkilökunta on päässyt sanomaan omat lausuntonsa lukuvuoden 2020-21 työ- ja loma-ajoista. Kaikki edellä mainitut tahot kannattivat KASKON kahdesta ehdotuksesta ensimmäistä.

 

1. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta päätyi kannattamaan myös ensimmäistä vaihtoehtoa. Rehtori toimittaa tiedon koulun johtokunnan lausunnosta eteenpäin KASKOLLE.

 

 

 

7§  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

 

                     

 

 

________________________________________   ______________________________________

 

puheenjohtaja Maria Mroué                                           sihteeri          Jouni Leivo

 

 

________________________________________     _____________________________________

 

pöytäkirjantarkastaja                                                      pöytäkirjantarkastaja 

 

Heikki Sinivaara                                                            Jari Nummelin

 

 

 

 

 

 

Johtokunnalle                                                                                                         19.8.2019

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021

 

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

 

Lukuvuonna 2020 - 2021 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten se vähentää yhden työpäivän. Koulutyötä tulee siis tehdä 189 työpäivää.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2020 - 2021:

 

1. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

2. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti).

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su).

Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun neljäntenä päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

 

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle alla olevaan osoitteeseen 11.10.2019 (pe) mennessä.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

PL 51300

00099 Helsingin kaupunki

 

Lisätiedot:

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin (09) 310 87180 tai anu.kangaste@hel.fi

 

Outi Salo

perusopetusjohtaja

 

 

 

 

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun näkemykset työ- ja loma-ajoista:

 

Henkilökunnan näkemys: vaihtoehto 1

Oppilaskunnan hallituksen näkemys: vaihtoehto 1

Luokkien näkemys: 15 luokkaa vaihtoehto 1 ja 2 luokkaa vaihtoehto 2 eli vaihtoehto 1

Johtokunnan näkemys: vaihtoehto 1

Tehtaankadun ala-asteen koulun uusi kouluterveydenhoitaja on nimeltään Saara Hälvä. Hän on paikalla koululla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.


Koulullamme on ns. seurantaryhmä, joka seuraa sisäilmatilannetta ja tehtyjä korjauksia. Ryhmässä on myös huoltajien edustus. Ryhmä on kokoontunut elokuussa ja seuraavan kerran se kokoontuu 8.11.2019. Tässä elokuun muistio:

Seurantaryhmän kokous

 

Aika:                                   29.8.2019 klo 8.15– 9.30

 

Paikka                                Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17

 

Läsnä:         

Käyttäjät:

Yhteistoimintavastaava (vara) Kaisa Ellala, rehtori Jouni Leivo, aluepäällikkö Hanna Välitalo

Lasten vanhempien edustajat:

Leena Ankkuriniemi (vanhempainyhdistys) ja Teija Ahopelto (johtokunta)

Kaupunkiympäristön toimiala:

Sisäilmatiimin päällikkö Anna Saarinen

Työterveyshuolto:

Työterveyslääkäri Marjaana Saarela

Opiskeluterveydenhuolto:

Kouluterveydenhoitaja Anneli Alvik

Työsuojelu:

Työsuojeluvaltuutettu Sauli Pelkonen, työsuojelupäällikkö Jari Mäenmaa

 

 

Tehtaankadun ala-aste seurantaryhmä 1. kokous

 

 

 

1.    Puheenjohtaja ja sihteeri

 

Jouni Leivo, PJ

Jari Mäenmaa, sihteeri

2.    Asiat

 

Ryhmän tarkoitus - lyhyesti

Tehdyt korjaukset ja seuranta

Olosuhteet työskentelylle ja koulunkäynnille

3.    Tehdyt korjaukset ja tilanteen seuranta, tekninen isännöitsijä ja sisäilmatiimin tiimipäällikkö

Kohteen sisäilma-asiantuntija Anna Saarinen kertoi, että kaikki keväällä luvatut korjaukset on kesän aikana tehty. Kaikki kotiluokat on tiivistetty ja luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita on asennettu 10 kpl (luokka 101 ja 2. kerroksen luokat). Tiivistyskorjausten onnistumista on varmistettu merkkiainekokeilla. Keväällä koulun henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä esille nousseita asioita on korjattu, mutta tuolloin mainituista hajuhaitoista ei ole saatu selvyyttä kesällä. Sovittiin, että asiaa seurataan opettajahuoneen seinälle laitettavien pohjapiirustusten kautta. Koulussa on tehty useita perusteellisia siivouksia ja ainakin yksi vielä tehdään, koska pyyhintäpölynäytteissä on ollut pieniä määriä teollisia mineraalikuituja. Koululle toimitettiin keväällä ilmanpuhdistimia, joista on saatu hyviä kokemuksia. Ilmanpuhdistimia toivottiin lisää ja Anna Saarinen lupasi kartoittaa niiden tarpeen. Koululle on asennettu Smartwatcher: in jatkuvatoimisia antureita/mittalaitteita, joiden avulla seurataan sisäilmaolosuhteita. Vanhemmat olivat keväällä huolissaan rakennuksessa olevista haitta-aineista ja toivoivat niistä tarkempaa tietoa, siksi sisäilman asbesti ja PAH-pitoisuudet on mitattu. Asbestin osalta mittaustulokset ovat tulleet. Koululla elokuussa otetut sisäilmanäytteet eivät sisältäneet asbestia.

 

Keskusteltiin rankkasateiden 23.8.2019 aiheuttamasta vesivahingosta.

 

Sisäilma-asiantuntija korosti, että on tärkeää kertoa asioista avoimesti ja mahdollisimman oikein. Jos ei olla varmoja asiasta, tarkistetaan. Poikkeavista huomioista tulee aina ilmoittaa rehtorille, joka välittää tiedot tekniselle isännöitsijälle ja sisäilma-asiantuntijalle.

4.    Käyttäjät

-       henkilökunta

-       lasten vanhemmat

 

Tiistaina 3.9.2019 pidettävässä henkilöstötilaisuudessa selvennetään henkilöstölle tilannetta, käsitteitä ja annetaan ohjeet ilmavaihtolaitteisiin ja tuuletukseen liittyen.

 

Vanhempien kysymyksiin vastataan 3.9.2019 koululla klo 16-18 pidettävässä iltatilaisuudessa.

 

Kommentteja:

-       Pölyjen siivous puhdistanut ilmaa.

-       Viileys, ei keittiön hajua, ilmaa enemmän luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet koettu hyviksi.

-       Terveydenhoitajan huone ja oppilashuollontilat, raskas ilma, tarkistetaan vielä mitä voidaan tehdä.

-       Siivouksen tasoa tulee valvoa ja tarvittaessa keskustella palvelun tuottajan kanssa. Myös opettajien oma osuus siivouksen mahdollistamisessa on tärkeä

-       Kysyttiin voisiko vielä tehdä VOC- mittaukset? Anna S lupasi harkita asiaa – hyöty?

-       Leena kertoi, että jotkut vanhemmat ovat olleet häneen yhteydessä.

-       Vanhempia on ohjeistettu olemaan tarvittaessa yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

-       Henkilöstöä on ohjeistettu olemaan tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon.

-       Puhuttiin oirekyselyn teettämisestä ja päädyttiin keskustelun jälkeen, että tässä vaiheessa toimitaan edellä mainitun ohjeen mukaan: kouluterveys- ja työterveyshuolto.

-       Keskustelussa nousi esiin, että myös semantiikka asiasta puhuttaessa on tärkeää, onko sisäilmaongelma vai sisäilmaan liittyviä ongelmia? Tärkeää on löytää syy oireisiin, esim. päänsärky/ raskas ilma/ hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa ja hakea yksilöllisiä ratkaisuja kunkin tarpeen mukaan

-       Vanhempien tilaisuuteen toivotaan terveydenhuollon asiantuntijoita

-       Lopuksi todettiin, että turvallinen, avoin keskustelukulttuuri on erittäin tärkeä!

 

Lopuksi osa osallistujista kiersi koulun tiloja.

5.    Kouluterveydenhuolto

 

Olisi hyvä tehdä ilmoitus terveydenhoitajalle, epäilyn liittyessä sisäilmaan, vaikka menisi jo muualle tutkimuksiin!

Tarvittaessa tutkimus, oikea diagnoosi, yksilölle kohdennettu apu!

Vähän yhteydenottoja.

6.    Työterveyshuolto

Olisi hyvä toimia sovitun mallin mukaisesti! Tilanne rauhallinen, vähän yhteydenottoja.

7.    Työsuojelu

Ei ole tullut yhteydenottoja.

8.    Toimenpiteet

 

9.    Tiedottaminen

-       henkilöstö

-       lasten vanhemmat

 

Vanhemmille WILMA: n kautta tämä muistio!

Vanhemmille tilaisuus tiistaina 3.9.19 klo 16-18.

Henkilöstölle muistio tiedoksi rehtorin kautta.

Henkilöstölle tilaisuus 3.9.19 klo 13-15.

10.  Seuraava kokous

 

Perjantaina 8.11.2019 klo 14-00-15.30
Terveydenhoitaja ja rehtori muistuttavat:

Hei kaikki, jos lapsenne on uusi Tehtiksellä, niin varmistakaa vielä erityisruokavaliot luokanopettajalle, joka tuo erityisruokavalio-lomakkeet terveydenhoitajalle. Lomakkeita saa terveydenhoitajalta tai luokanopettajalta.

Tietoa Tehtaankadun ala-asteella kesällä tehdyistä korjauksista

Tehtaankadun ala-asteella (Tehtaankatu 15–17) on tehty kesän aikana korjauksia sisäilman laadun varmistamiseksi. Opetustilat on siivottu huolellisesti korjausten jälkeen ja sisäilmatilannetta seurataan.

Koulua koskevat tiedotteet ja muut materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta www.hel.fi/talotiedot koulun nimen kohdalta.

Lisätiedot korjauksista ja sisäilman laadusta:

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Sisäilmatiimin päällikkö Anna Saarinen
Puh. 09 310 33196

Tekninen isännöitsijä Pentti Vauhkonen
Puh. 09 310 43071


KOULUJEN RUOKALISTAT

Tästä linkistä voi käydä kurkkaamassa koulujen ruokalistat. https://app.koulusafka.fi/19.08.2021 13:01