Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Rehtori tiedottaa 11.1.2023:
VANHEMPAINILTA 10.1.2023 DIAT (ilman kuvia):

Tehtaankadun ala-asteen koulu
361 oppilasta
17 opetusryhmää

17 luokanopettajaa
3 kielen opettajaa
1 musiikin lehtori
2 erityisopettajaa
2 koulunkäyntiavustajaa 

LV 2022-23 keskeiset teemat Tehtaankadun ala-asteen koulussa:
Lukemisen vahvistaminen (lukemisen pääkaupunki)
Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki
Vastuullinen toiminta
Oppilaiden osallisuus
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen


Oppilailaiden osallistaminen

Esim. 1. luokat: 
Luokan säännöt suunnitellaan yhdessä. 
Luokassa harjoitellaan itsearviointia ja vertaispalautetta. 
Luokassa harjoitellaan ja rohkaistaan oppilaita keskustelemaan yhdessä luokan yhteisistä asioista. Aiheet voivat olla opettajien tai oppilaiden esille nostamia.   
Harjoitellaan äänestämään yhteisistä asioista ja mukautumaan enemmistön päätökseen. 
Oppilailla on vastuutehtäviä, joissa harjoitellaan yhteisistä asioista huolehtimista. 
Luokka ehdottaa toiveitaan oppilaskunnan hallitukselle kummiluokan kautta. 
Vuoden aikana toteutetaan oppilaiden toivetunteja esim. lelupäivä, pelitunti jne. 


Päivärytmi Tehtiksellä

Oppitunnit ja välitunnit
1. 8.30-9.15
2. 9.15-10.05
Välitunti 10.05-10.30
3. 10.30-11.15
4. 11.15-12.20 (tunnin aikana ruokailu)
Välitunti 12.20-12.45
12.45-13.30
13.30-14.15 (mahd. välitunti)
14.15-15.00  

Tuntijako 1. lk


äidinkieli (suomi) 7
a-kieli § 2
matematiikka 3
ympäristöoppi 2
uskonto/ et 1
musiikki 1
kuvataide 1
käsityö 2
liikunta 2

oppilaantuntimäärä 21
valtakunnallinen minimi 19


Tehtaankadun ala-asteen kieliohjelma

PAKOLLISET KIELET 
A1-KIELET (1.LK.): ENGLANTI TAI RANSKA 2h / vko
B1-KIELI (6.LK): RUOTSI (2h/vko) Huom. Ruotsin lukeminen alkaa viimeistään 6.lk

VAPAAEHTOISET KIELET (min. 12 oppilasta)
A2-KIELET (3.LK): RANSKA tai ENGLANTI tai RUOTSI  (3.lk 1h/vko,  4.-6.lk 2h/vko)

Yhteisöllisen oppilashuollon kokoonpano

Oppilaiden tukena ovat luokanopettajan lisäksi 


Rehtori Jouni Leivo
Laaja-alainen erityisopettaja: Marianne Aaltonen, (Lea Liski 4-6lk)
Koulukuraattori: Harri Hypen 
Terveydenhoitaja: Viola Takkinen
Psykologi: Riikka Tarpila 

(SPOSTI: etunimi.sukunimi@hel.fi)

YHTEYDENOTOT: WILMA / SÄHKÖPOSTI/ PUHELIN (kts. Nettisivut)

Tehtis: kaikille yhteinen lähikoulu

Kolmiportainen tuki:

Yleinen tuki
tehostettu tuki 
erityinen tuki (Inklusiivisuus)

Kevään tärkeät päivämäärät:

14.11.2022-13.1.2023 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia  
9.-29.1.2023 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan oppivelvollisuusilmoituksella 4.1.2023 alkaen. 
9.-29.1.2023 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella.
17.-31.1.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla. 
ke 25.1.2023 Ilmoittautuminen tarvittaessa omalla lähikoululla klo 8.00-10.00 (oppivelvollisuusilmoitus mukaan)
ma 30.1.2023 alkaen: jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin.
1.-17.2.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa
pe 3.3.2023 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

Iltapäivätoiminnan hakuaika syksylle on keväällä 6.3.2023-1.5.2023. Hakemukset, hakuohjeet ja lisätietoa: www.hel.fi/iltapaivatoiminta

On tosi tärkeää, että hakemukset iltapäivätoimintaan ovat ko. aikarajan sisällä toimitettu perille. Iltapäivätoimijat rekrytoivat ohjaajat kevään aikana tulleiden hakemusten perusteella. Päätökset postitetaan huoltajille 1.7.2023 mennessä.

MITEN KOULUUN ILMOITTAUDUTAAN?

Lähikouluun ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Astissa 9.-29.1.2023 välillä tai käymällä lähikoululla keskiviikkona 25.1. klo 8-10
Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeutuminen
Täytä verkkolomake 9.-29.1.2023 . välillä (linkki lomakkeeseen löytyy viimeistään hakuajan alkaessa osoitteesta        edu.hel.fi/tervetuloakouluun sekä opetusta järjestävien koulujen nettisivuilta)
A1-kieli, jota ei voi opiskella omassa lähikoulussa
Ilmoittaudu toiveesi mukaisella koululla, jossa haluttua kieltä voi opiskella ke 25.1. klo 8-10
Muuhun kuin omaan lähikouluun hakeutuminen
Ilmoittaudu toiveesi mukaisella koululla ke 25.1. klo 8-10
Kielikylpyopetukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu käymällä lapsen kielikylpypolun mukaisella koululla ke 25.1. klo 8-10
Ruotsinkielisen lähikoulun vaihtaminen suomenkieliseen lähikouluun (tai toisin päin)
Ilmoittaudu käymällä lähikoululla keskiviikkona ke 25.1. klo 8-10

Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin
Huoltajan hankittava tarvittavat asiantuntijalausunnot ennen kouluun ilmoittautumista
Lähikouluun ilmoittaudutaan käymällä koululla 25.1. klo 8-10
Muut vaihtoehdot kuin lähikoulu: samat hakumenettelyt kuin edellisellä dialla
Koulun aloittaminen vuotta myöhemmin
Huoltajan tulee ilmoittaa lähikoulun rehtorille, että lapsi aloittaa perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin (tai että lapselle haetaan päätöstä aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin) 
Jos päätöstä haetaan vasta nyt, hakemus ja liitteenä olevat tarvittavat asiantuntijalausunnot jätetään lapsen päiväkodin johtajalle
Päiväkodin kanssa sovitaan esiopetuksen/varhaiskasvatuksen järjestämisestä

Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeutuminen

Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeudutaan osallistumalla valintakokeeseen. 

Valintakokeet
Järjestetään helmikuussa (tarkemmat tiedot löytyvät koulujen sivuilta)
Koe on suoritettava hyväksytysti (=saavutettava minimipistemäärä)
Paikat täytetään hyväksytysti suoriutuneilla hakijoilla pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä
Jos saman pistemäärän saavuttaneita hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, käytetään arvontaa
Valintakokeeseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella (edellyttää vahvaa tunnistautumista), joka löytyy kaupungin sivuilta viimeistään hakuajan alkaessa.
Jos verkkolomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi ilmoittautua myös paperilomakkeella, joka löytyy kaupungin ulkoisilta sivuilta viimeistään hakuajan alkaessa. Paperilomake palautetaan ensimmäiseen hakuvaihtoehtokouluun hakuaikana.

TEHTIS YHTEYSTIEDOT:

Koulun kotisivut

Wilma

Instagram

rehtori:
jouni.leivo@hel.fi
09 310 82151

Luokanopettaja (etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)

YHR-sähköposti (etunimi.sukunimi@hel.fi)

WILMA


LISÄTIETOA:

LISÄTIETOA ”Tervetuloa kouluun!”-oppaassa

Tervetuloa kouluun -opas (verkossa saatavilla myös englanninkielisenä)
Koulujen omat nettisivut
Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta
puh. 09 310 44986 (ma-pe klo 10-12 ja 13-15)
sähköposti: koulutusneuvonta@hel.fi

Tervetuloa Tehtaankadun ala-asteelle!
Koulu alkaa elokuussa torstaina 10.8. ekaluokkalaisilla klo 9.30 Tehtaankatu 15-17 –osoitteessa.Rehtori tiedottaa 19.12.2022:

KOULUTULOKKAAT: 1. LUOKKA LÄHIKOULU

Tehtaankadun ala-asteen tiedotustilaisuus 10.1.2022 klo 17.00 alkaen, Tervetuloa koulutulokkaiden huoltajat!

ASTI:ssa ilmoittautuminen ekalle luokalle 9.1.2023-29.1.2023.

Huom! Jos oppilas haluaa harvinaisen kielivalinnan takia siirtyä opiskelemaan Tehtaankadun ala-asteen koululle (esim. ranska) niin käykää silloin koululla ilmoittautumassa paikan päällä keskiviikkona 25.1.2023 klo 8-10.

Päätökset oppilaaksiotosta annetaan tiedoksi huoltajille 3.3.2023 perjantaina.


Rehtori tiedottaa: 19.12.2022


Tehtaankadun ala-aste muuttaa kesän aikana

Työmaalta on kerrottu, että Tehtaankadun ala-asteen oman rakennuksen (Tehtaankatu 15–17) perusparannus valmistuu helmikuussa. Kun rakennus on vastaanotettu urakoitsijalta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sisustaa tilat.


Koulutyö jatkuu kevätlukukauden nykyisissä tiloissa, ja syyslukukausi 2023 käynnistyy uudistetussa koulussa Tehtaankadulla.


Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on ollut, että tilat ovat turvalliset, terveelliset ja sopivat käyttäjien tarpeisiin. Toivomme, että tilojen käyttäjät viihtyvät kunnostetussa rakennuksessa.

Lisätietoa hankkeesta 

Työmaavaiheen tilaajan edustaja (Helsingin kaupunki)

Projektipäällikkö Kari Pehkonen

Päätoteuttaja
YIT

Muutto
Rehtori Jouni Leivo

Hanketta koskevat yhteydenotot: 
hel.fi/palaute Rehtori tiedottaa 12.12.2022


Uusien tulevien ekaluokkalaisten huoltajille Tehtaankadun ala-asteen koululla vanhempainilta 10.1.2023 klo 17.00 Eiranranta 1 -osoitteessa, juhlasalissa (kouluinfoa syksyllä 23 aloittavien oppilaiden huoltajille)  Tarjolla tietoa tulevien ekaluokkalaisten huoltajille koulusta, kielivalinnoista, ym.Tervetuloa!


Rehtori tiedottaa 23.11.2022


Teimme syyskuun alussa yhden työpäivän sisälle eli olimme 3.9. 2022 koululla. Tämä sisääntehty työpäivä korvaa 5.12. 2022 maanantaityöpäivän eli käytännössä oppilailla on vapaata 3.12.-6.12.2022.

Pieni miniloma siis on tulossa joulukuussa ennen varsinaista joululomaa, joka alkaa 23.12.2022 perjantaina. Käytännössä siis torstaina 22.12.2022 koulu loppuu oppilailta tämän syyslukukauden osalta. Torstai on siis viimeinen tämän lukukauden koulupäivä.

Joulukirkko 21.12.2022 klo 9-10 Agricolan kirkossa, tervetuloaRehtori tiedottaa 31.10.2022


KOULUTULOKKAAT: 1. LUOKKA LÄHIKOULU


Tervetuloa kouluun -oppaat
postitetaan viikolla 43.

Koulujen tiedotustilaisuudet
14.11.2022–13.1.2023. Tehtaankadun ala-asteen tiedotustilaisuus 10.1.2022 klo 17.00 alkaen, Tervetuloa koulutulokkaiden huoltajat!Oppivelvollisuusilmoitus
lähetetään Suomi.fi -palvelun
kautta ke 4.1.2023.

Koulupaikan vastaanottaminen
ASTI:ssa 9.1.–29.1.2023.

Jos hakemus edellyttää
kaikkien huoltajien
suostumusta, suostumusten
tulee olla annettuna hakuajan
päättymiseen 29.1. mennessä.

Ilmoittautuminen koululla
ke 25.1.2023 klo 8–10

Erityisen tuen aikataulut löytyvät omasta
tiedostostaan.

Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset ja
erityisen tuen päätökset huoltajille pe
3.3.2023Rehtori tiedottaa 16.9.2022 terveydenhoitajat koululla:

Hei, koululla on terveydenhoitaja (tai hoitajat) tavattavissa:

Viola Takkinen 09 310 76220  ma, ti, pe

Camilla Huotari 09 310 56287 ke

Viikosta 41 lähtien  torstaisin ei vastaanottoa.Rehtori tiedottaa 30.8.2022

Erityisruokavalioiden ilmoitustapa peruskouluissa muuttuu 1.9.2022 alkaen

 

1.9.2022 alkaen oppilaan erityisruokavaliosta voi ilmoittaa Wilman sähköisellä lomakkeella. Myös paperinen lomake on käytettävissä jatkossakin. Molemmat lomakkeet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keittiön käytännönjärjestelyjä helpottaa, jos huoltaja täyttää lomakkeen suomeksi (koskee myös englannin- ja ruotsinkielisiä lomakkeita). Jos lomake täytetään muulla kielellä, koulu toimii tarvittaessa yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että tarvittavat tiedot saadaan suomeksi, ennen kuin ne toimitetaan keittiöön. Sähköinen erityisruokavaliolomake löytyy Wilmasta kohdasta Lomakkeet à Ilmoitus erityisruokavaliosta tai muusta ruokavaliosta.

.

Oppilaan erityisruokavaliosta tulee ilmoittaa koululle. Koulu vastaa tiedon välittämisestä kouluravintolaan. Kaikista ruokavaliomuutoksista tulee myös ilmoittaa uudella erityisruokavaliolomakkeella. Jos ruokavaliossa ei ole muutosta, lomaketta ei tarvitse uusia vaan kouluravintola noudattaa aikaisemman lomakkeen tietoja.

 

Tarkempaa tietoa koulujen erityisruokavalioista ja paperinen erityisruokavaliolomake löytyvät osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/erityisruokavaliot.

 

Kaikki ennen 1.9.2022 tehdyt erityisruokavalioilmoitukset pysyvät voimassa ja kouluravintola valmistaa ruoat oppilaille niiden mukaan. Muutos koskee vain 1.9.2022 alkaen tehtäviä ruokavaliomuutoksia tai uusia erityisruokavalioilmoituksia.

 

 

 

Förfarandet för anmälan om specialkost i grundskolorna ändras från den 1 september 2022

 

Från och med den 1 september 2022 kan behovet av elevens specialkost meddelas med en elektronisk blankett i Wilma. Även pappersblanketten kan användas också i fortsättningen. Båda blanketterna finns på finska, svenska och engelska. Det praktiska arbetet i köket underlättas om vårdnadshavaren fyller i blanketten på finska (gäller även de engelsk- och svenskspråkiga blanketterna). Om blanketten fylls i på något annat språk, samarbetar skolan vid behov med vårdnadshavaren så att de nödvändiga uppgifterna fås på finska innan de skickas till köket. Den elektroniska blanketten för specialkost finns i Wilma under Blanketter à Anmälan om specialkost eller annan kost.

.

Elevens specialkost ska anmälas till skolan. Skolan ansvarar för att förmedla informationen till skolrestaurangen. Alla förändringar i kosthållningen ska också meddelas med en ny blankett för specialkost. Om kosthållningen inte har förändrats, behöver ingen ny blankett lämnas in, utan skolrestaurangen följer uppgifterna i den tidigare blanketten.

 

Närmare information om specialkost i skolorna och pappersblanketten för specialkost finns på https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/erityisruokavaliot.

 

Alla anmälningar om specialkost som gjorts före den 1 september 2022 gäller fortfarande och skolrestaurangen tillagar elevernas mat enligt dem. Ändringen gäller endast förändringar i kosthållningen eller nya anmälningar om specialkost som görs från och med den 1 september 2022.

 

 

Special diet notification procedure in comprehensive schools to change as of 1 September 2022

 

As from 1 September 2022, student’s special diet notifications can be submitted using an electronic form available in Wilma. The paper form will also continue to be available. Both forms are available in Finnish, Swedish and English. It will make things easier for the kitchen if the guardian fills out the form in Finnish (this also applies to English and Swedish language forms). If the form is filled in another language, the school will work together with the guardian to make sure that the necessary information is available in Finnish before it is submitted to the kitchen. The electronic special diet form is available in Wilma under Forms à Notification of special diet or other diet.

.

The school must be notified of the student’s special diet. The school is responsible for communicating the information to the school cafeteria. Any dietary changes must also be communicated using the new special diet form. If there are no dietary changes, you need not submit a new form, but the school cafeteria will follow the information on your previous form.

 

More detailed information on special diets at school and the paper special diet form are available at https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/erityisruokavaliot.

 

All special diet notifications submitted before 1 September 2022 will remain valid and the school cafeteria will prepare meals for the students accordingly. The change only applies to dietary changes communicated as of 1 September 2022 or new special diet notifications.

 3.9.2022 Lauantai-työpäivä Tehtiksellä; avoimet ovet ja pihatapahtuma klo 9.00-12.00.

Huoltajilla on mahdollisuus tutustua kouluun ja pihalla on perinteinen pihakirppis. Tervetuloa!Rehtorin vanhempainilta koko koulun huoltajille 1.9.2022 Teamsissa klo 17.00-18.00 Huom! 2. ja 6. luokkalaisten huoltajille tärkeää asiaa klo 17.30 alkaen. Asiana mahdolliset hakeutumiset painotettuun opetukseen 3. luokka ja yläkouluun siirtyminen.  Kukin luokka pitää oman vanhempainiltansa erikseen ja luokanopettajat tiedottavat siitä huoltajia.Linkki Teams-kokoukseen löytyy myös wilma-tiedotteesta.

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Meeting ID: 365 636 691 672
Tunnuskoodi: k4cNSW

Download Teams | Join on the web

Tai liity soittamalla (vain ääni)

+358 9 85626641,,480165454#   Finland, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 480 165 454#

Etsi paikallinen numero | Palauta PIN-koodi

Lisätietoja | KokousasetuksetKoulutyö alkaa torstaina 11.8. 2022 klo 9.00 2-6 luokkien oppilailla ja päättyy klo 12.00.

Ekaluokkalaisilla alkaa koulu 11.8. klo 9.30 ja päättyy klo 12.30. 

Perjantaina 12.8. koko koululla on koulupäivä sama eli koulu alkaa  klo 9.00 ja päättyy klo 12.00.


Luokanopettajat 11.8.2022    
Ritva Himanka   1a
Minna-Maaria Vuollo (sijainen Eva Ryhänen)    1b
Jaana Lauri   1c
Essi Suotula    2a
Karoliina Kangas    2b
Santeri Konu    3a
Sanna Ojala    3b
Marjaana Kalliokoski    3c
Anna-Elina Tiitinen    4a
Otso Laakkonen    4b
Kaisa Ellala    4c
Tapio Vartiainen    5a
Riitta Lavonen-Meswani    5b
Kalle Rissanen    5c 
Alex Tiitinen    6a
Pirjo Mäkiranta    6b
Ruj Jovanovic-Hyvärinen    6d

Perusopetus keskeytyy työntekijäjärjestöjen lakon ajaksi 3.–9.5.2022

 

Helsingin kaupungin kaikissa suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä peruskouluissa järjestettävä perusopetus keskeytetään työntekijäjärjestöjen lakon ajaksi 3.–9.5.  Myöskään oppilashuollon (kuraattorit ja psykologit) palvelut eivät ole käytettävissä lakon aikana.

 

Kouluterveydenhuolto on tavattavissa lakosta huolimatta kouluilla ja perheiden terveystarkastukset toteutetaan normaalisti. Terveydenhoitaja noutaa perheen koulun ovelta vastaanotolle sovittuna ajankohtana.

 

Peruskouluissa ei voida järjestää oppilaille henkilöstövajauksen vuoksi myöskään ruokailua.

Yksityisten järjestäjien iltapäivätoimintaa toteutetaan myös lakon aikana. Kouluissa, joissa on iltapäivätoimintaa, tarjotaan välipalaa. Koulutilat ovat iltapäivätoiminnan käytössä klo 12.00–17.00.

 

JUKO, JHL ja JYTY ovat jättäneet lakkovaroituksen ja lakko järjestetään 3.–9.5. Lakolla on merkittävät vaikutukset kaikilla oppiasteilla: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen sekä työväenopistojen toiminnan järjestämisessä Helsingissä. 

 

Pahoittelemme tilannetta ja perheille aiheutuvaa lisävaivaa. Normaaliin koulutyöhön palaamme heti seuraavana arkipäivänä lakon päätyttyä. Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme asiasta mahdollisimman pian.

  

Yhteistyöterveisin, 

Satu Järvenkallas 

toimialajohtaja 

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Helsingin kaupunki9.3.2022 rehtori tiedottaa: Uusia ekaluokkalaisia on ilmoittautunut kouluun 62 oppilasta. Tervetuloa syksyllä aloittamaan koulutaivalta  11.8.2022 klo 9.30. Muut oppilaat eli 2.-6. luokkalaiset tulevat syksyllä koululle klo 9.00.

Koulumme jatkaa syksyllä osoitteessa Eiranranta 1 ja näillä näkyminen peruskorjattu pääkoulu osoitteessa Tehtaankatu 15-17 ottaa koulumme oppilaat vastaan joulun jälkeen 2022.


20.1.2022 rehtori tiedottaa

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät kevätlukukaudella 2022

 

Oppilaille järjestetään maksutonta toimintaa sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Tiedot harrastuksista ja kerhoista ilmoitetaan Meidän koulu / Kerho- ja harrastustoiminta –osiossa koulun omilla verkkosivuilla tässä osoitteessa.

Tässä viestissä esittelemme harrastamisen Suomen mallin harrastukset. Koulun kerhotoiminnasta tiedotetaan myöhemmin.

Helsingin kaupunki toteuttaa harrastamisen Suomen mallia, joka tuo laadukkaat, maksuttomat harrastukset koulupäivien yhteyteen. Helsingissä toiminta on suunnattu 3.-9. luokkien oppilaille. Harrastusryhmät toimivat pääsääntöisesti oppilaan omalla koululla tai sen lähiympäristössä koulupäivän jälkeen ennen klo 17.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:

 

Tiistaisin:

Ohjelmointi, 3.-6.lk

Klo 14.15-15.45 A114a

Ohjelmointiharrastuksessa opitaan koodaamisen peruslogiikkaa visuaalisten koodiblokkien avulla Minecraftin pelimekaniikkoja hyödyntäen. Koodausryhmässä koodataan myös omia minipelejä ja taitojen karttuessa hypätään pelinkehittäjän saappaisiin isomman peliprojektin pariin.

https://youtu.be/_CWC5K8GOZI

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Ilmoittautuminen: https://sog.gg/koulut/ilmoittaudu/


 
Keskiviikkoisin:

Parkour, 3.-6.lk

Klo 14.15-15.15, liikuntasalissa

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden

Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi

Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu/en halua kertoa sekä Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, Muuta huomioitavaa

HUOM! Jos jatkat syksyn harrastusta, lisää tieto: jatkaa harrastusta

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli

 

Perjantaisin:

Leffatyöpaja, 3.-6.lk tila voi vaihdella mutta nyt alkaa A114b

Klo 14.30-16,

Leffatyöpajassa opit kaikenlaista uutta elokuvista ja siitä, miten niitä tehdään. Keksimme omia tarinoita ja kokeilemme yhdessä elokuvanteon eri vaiheita: käsikirjoitamme, kuvaamme ja leikkaamme. Työpaja sopii niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille, tule rohkeasti mukaan!
Ilmoittaudu Kelaamon Leffatyöpajaan. Myös jatkavat oppilaat vahvistavat ilmoittautumisensa tällä lomakkeella. 

Ilmoittautuminen: linkin kautta

Yhteystiedot: saara.konttinen@koulukino.fi

Järjestäjä: Koulukino / harrastamisen Suomen malli

 

...

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Yläkouluikäisten ryhmiin voi tulla mukaan myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan.

 

Korona-info koskien lasten ja nuorten harrastusryhmien toimintaa

Toiminnassa huomioidaan alueelliset koronarajoitukset ja suositukset sekä noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Ajantasainen tieto Helsingin koronavirustilanteesta sekä voimassa olevat koronarajoitukset ja suositukset ovat löydettävissä sivulta https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi 

 

Terveisin,

Susan Demirtas, susan.demirtas@hel.fi,  040 682 6599

Harrastamisen Suomen mallin projektikoordinaattori

Helsingin kaupunki

 

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä: www.hel.fi/suomenmalli 

Nuorten.Helsinki-sivusto: nuorten.helsinki/suomenmalli

Opetus- ja kulttuuriministeriö: www.minedu.fi/suomen-malli

 17.1.2022 rehtori muistuttaa:

Iltapäivätoiminnan toimipaikkoja on aikaisemmin voinut etsiä osoitteesta https://iltapaivahaku.hel.fi/ löytyvän hakutoiminnon avulla.Leivo Jouni - Outlook Web App
Leivo Jouni - Outlook Web App
Leivo Jouni - Outlook Web App
Leivo Jouni - Outlook Web App14.1. rehtori tiedottaa:

Tieto lähikoulusta oppivelvollisuusilmoituksessa ja osoitteessa asti.hel.fi 

Lapsen lähikoulu kerrotaan oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022. sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta 5.1. alkaen. Jos huoltaja on ottanut lapselleen käyttöön suomi.fi-palvelun sähköiset viestit, tulee oppivelvollisuusilmoitus sähköisesti. Muille oppivelvollisuusilmoitus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen tammikuun puoliväliin mennessä.

Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa lähikouluun 5.–30.1.2022 osoitteessa asti.hel.fi. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on suositeltavaa, että ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti, jolloin ei ole tarpeen käydä koululla. Huoltaja voi kuitenkin ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä koululla keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00–10.00. Jos koululla on useampi toimipiste, kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Ilmoittautumistilaisuudessa huomioidaan voimassa olevat koronaan liittyvät hygienia-, turvallisuus- ja maskiohjeet. Koulullakin ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti osoitteessa asti.hel.fi.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla: jos esimerkiksi lapsi on aloittamassa koulun vuotta myöhemmin tai jos lapselle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus. Mikäli lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Syksyllä koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6500 lasta

Lukuvuoden 2022–2023 ensimmäinen koulupäivä on suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä peruskouluissa torstai 11.8.2022.

Lisätietoja neuvonnasta

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonnasta saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. 09 310 44986 avoinna arkisin klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. 09 310 88800 arkisin klo 8.00–18.00.

KASKO tiedottaa:

Kevätlukuvuosi käynnistyy kouluissa ja oppilaitoksissa normaalisti lähiopetuksessa

Kevätlukuvuosi käynnistyy suunnitellusti lähiopetuksessa hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 22.12.2021, että koulut aloittavat kevätlukukauden normaalisti lähiopetuksessa. Linjaus koskee sekä perusopetusta että toisen asteen oppilaitoksia. Päätöksessä on huomioitu lapset ja nuoret ensin -periaate. 

Maskisuositus 3. luokasta ylöspäin

Jotta pystymme rajoittamaan kouluissa tapahtuvia tartuntoja, on pääkaupunkiseudun kunnat päättäneet, että kasvomaskien käyttö koulupäivän aikana laajennetaan koskemaan 3.–5.-luokkalaisia kevätlukukauden alkaessa 10.1.2022. Koulut jakavat maskit ja neuvovat niiden käytössä. Koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalla on maskivelvoite ja 6.–9.-luokkalaisten peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kasvomaskisuositus on yhä voimassa.

Iltapäivätoiminta järjestetään tammikuun ajan ulkona

Koulujen iltapäivätoiminta järjestetään tammikuussa ulkona. Mikäli pakkasta on paljon, henkilöstö huolehtii terveysturvallisesti lämmittelymahdollisuudesta pienissä ryhmissä. Ruokailut tehdään porrastetusti.

Koronarokotukset koulussa

1.–5.-luokkalaisten oppilaiden koronarokotukset kouluissa aloitetaan viikolla 3. Rehtori tiedottaa tarkemmasta koulukohtaisesta rokotusaikataulusta. Kouluissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa. Tästä asiasta on julkaistu Wilma-tiedote 5.1.2022.
24.11.2021 rehtori tiedottaa:

Hei kaikki, pidän tulevien ekaluokkalaisten huoltajille vanhempaintilaisuuden 1.12.2021 klo 16-17.

yt. rehtori Jouni Leivo

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset11.10.2021 

7. luokille siirtyminen omaan lähikouluun lv 2021-22

Koulujen tiedoistustilaisuudet 25.10.-11.11.2021

7. luokalle ilmoittautuminen Wilmassa aukeaa 15.11.2021

7. luokalle ilmoittautuminen Wilmassa päättyy 15.12.2021

Päätökset tiedoksi huoltajille 4.3.2021


30.9.2021 

Koulutulokkaiden hakeutumisen aikataulu lukuvuonna 2021-2022


KOULUTULOKKAAT: 1. LUOKKA LÄHIKOULU


Tervetuloa kouluun -oppaat postitetaan viikolla 43.
Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta ke 5.1.2022

Koulujen tiedotustilaisuudet
15.11.2021 - 15.1.2022


30.9.2021 


Koulupaikan vastaanottaminen ASTI:ssa 5.1.-30.1.2022.
Ilmoittautuminen koululla ke 26.1.2022 klo 8-10


Erityisen tuen aikataulut löytyvät omasta tiedostostaan


Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset ja erityisen tuen päätökset huoltajille pe 4.3.202230.9. 2021

Johtokunnan jäsenet nelivuotiskaudella 2021-2024 1.10.2021 alkaen

 

Etta Autio, puheenjohtaja  (henk.koht. varajäsen Päivi Niemi-Laine)

Riikka Jaakkola, varapuheenjohtaja (henk.koht. varajäsen Sami Masala)

Heikki Sinivaara (henk.koht. varajäsen Sandra Casals)

Antti Pajari (henk.koht. varajäsen Marija Malkki)

Risto Luostarinen (henk.koht. varajäsen Tytti Ahola)

henkilökunnan jäsenet:

Ira Hietaranta (henk.koht. varajäsen Jaana Lauri)
Riitta Lavonen-Meswani (henk.koht. varajäsen Tapio Vartiainen)
Tarja Lohilahti (henk.koht. varajäsen Harri Hypén)


24.9.2021 Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta valitaan viikolla 39.

19.8.2021 rehtori tiedottaa johtokunta asiaa (Teamsissa kokous, jossa valitaan johtokunta)

Koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valinta uudelle toimikaudelle 1.10.2021 alkaen 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan alustava valinta eli ns. ehdokasasettelu tapahtuu Teams-kokouksessa 1.9.2021 klo 17.00 alkavassa kokouksessa.

Hei kaikki!

Helsingin koulut valitsevat valtuustokauden ajaksi uudet johtokunnat kouluille.

Johtokunnassa on 7-10 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Ehdokasasettelut tapahtuvat 11.8. - 3.9.2021.
 

Johtokunta kokoontuu yleensä n. 3-4 krt/ lukuvuodessa ja antaa esim. pyydettäessä lausuntoja mm. loma-ajoista, hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen jne. Rehtori kertoo johtokuntatyöskentelystä tarkemmin vanhempainillassa eli 24.8.2021 teams-kokouksessa. 

Koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun, lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä.

Koulun oppilaiden tai lukion opiskelijoiden huoltajat, koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion opiskelijat esittävät keskuudestaan henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi. 

Kaikkien oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita asettumaan ehdokkaiksi 1.9.2021 Teams-kokouksessa. Koulumme johtokunnassa on ollut aina sekä miehiä että naisia. Tasa-arvosäädösten mukaan sukupuolijakauma on oltava prosenteissa 40/60. Käytännössä huoltajajäseniä on ollut 5 ja opettajajäseniä 2 sekä yksi muun henkilökunnan edustaja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee uudet johtokuntien jäsenet uudeksi nelivuotistoimikaudeksi 28.9.2021. 


Tervetuloa avoimin mielin mukaan!

rehtori Jouni Leivo

 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset19.8.2021 rehtori tiedottaa vanhempainillasta

Hei, tervetuloa kaikki halukkaat osallistumaan Tehtaankadun ala-asteen koulun vanhempainiltaan tiistaina 24.8.2021 klo 17.00-18.00 Teamsiin.

Aiheina koulun ajankohtaiset asiat ja tietoa tulevasta johtokunnasta

Tervetuloa!

Jouni

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset


4.8.2021 Rehtori tiedottaa

Ensimmäinen kouluviikko (lv 2021-22)
2.-6. luokat: ke 11.8.2021 ja torstaina 12.8.2021 koulupäivät klo 9.00-12.00.
Aamulla luokanopettaja on vastassa omaa luokkaansa luokkatunnuksen kanssa koulun pihalla.

1. luokat: ke 11.8.2021 koulu alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 12.30.
Oppilaat kokoontuvat esimmäisenä aamuna koulun pihalle, Suomen lipun lähelle A-rakennuksen eteen, jossa luokanopettajat jakavat heidät luokkiin. Neuvokaa omaa ekaluokkalaistanne, mistä haette hänet koulupäivän lopuksi, mikäli hän ei mene iltapäiväkerhoihin.

Torstaina ekaluokkalaisilla on koulua klo 9.00-12.00.

Kaikilla oppilailla on koulua perjantaina 13.8.2021 klo 9.00-13.00. Perjantaina luokanopettajat lähettävät oppilaan mukana lukujärjesteyken, jonka mukaan jatkossa koulua käydään.

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2021-22 kaikille!

rehtori Jouni Leivo


21.6.2021 Tehtaankadun ala-asteen koulun henkilökunta

LV 2021-22 LUOKAT
Essi Suotula  1a
Karoliina Kangas 1b
   
Ira Hietaranta 2a
Sanna Ojala  2b
Marjaana Kalliokoski  2c
   
Anna-Elina Tiitinen 3a
Otso Laakkonen 3b
Kaisa Ellala 3c
   
Ritva Himanka  4a
Anna Adams  4b
Jaana Lauri 4c
   
   
Riina Lybeck  5a
Tuire Harjola  5b
Aliisa Okkonen  5d
   
   
Riitta Lavonen-Meswani  6a
Tapio Vartiainen  6b
 UO Jonna Rajavuori  
 UR Petri Karhumäki  
Resurssiopettaja Teijo Autio  
   
5. luokkien opettaja 1.8.2021-31.8.2021 1.5.2022-4.6.2022
Tytti Tikanmäki  

aineopettajat
 
englanti-ranska Riitta Heikkinen
englanti-ranska Heli Glad
ruotsi-englanti Juho Päivinen
ranska Kati Heiskanen
musiikki Ulla Husso

laaja-alainen erityisopetus 
Marianne Aaltonen
laaja-alainen erityisopetus 16h Lea Liski

avustajat
Anne Erk
avustajat Merja Paananen

sihteeri
Tarja Lohilahti
rehtori  Jouni Leivo


4.6.2021 rehtorin kevätjuhlapuhe klo 12.00 alkaen Teams-alustalla (suora lähetys)

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGYxMTlhNDItNmRkYi00YjNiLWExMzAtYjJlZTQ5YmJhM2M1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221e60fd77-5767-4d04-b7fa-e1b06428b66e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=740ebb17-0a83-4537-ae19-79e90023f062&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


24.5.2021 Terveydenhoitaja tiedottaa tulevien ekaluokkalaisten huoltajia

Hei kaikki ekaluokkalaiset (lv 2021-22) ja  ekaluokkalaisten huoltajat!

Koulullamme aloittaa uusi kiva terveydenhoitaja kesäkuun alussa.

Kouluterveydenhoitaja Viola Takkinen aloittaa 14.6.2021 tulevien ekaluokkalaisten terveystarkastukset koululla.


Huoltajille tiedoksi: Voitte varata ajan soittamalla numeroon 040 334 1561 11.6. mennessä. Sen jälkeen numero vaihtuu uuteen. 


Olkaa myös varmuuden vuoksi yhteydessä tervydenhoitajaan, mikäli oppilaalla on esim. vakava diabetes tai ruoka-aineallergia.


terveydenhoitaja Viola Takkinen


19.5.2021

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille ja ekaluokkalaisille suunnattu tutustuminen Teams-alustan kautta Tehtikselle tapahtuu keskiviikkona 26.5. teams-alustalla klo 8.15-9.00

Hei kaikki,

 

Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa ovat tervetulleet TEAMS-alustan kautta tutustumaan Tehtaankadun ala-asteen kouluun ja tulevaan lukuvuoteen 2021-22.

Rehtori kertoo koulusta ja sen arjesta.  Huoltajat ja lapsetkin saavat kysyä kysymyksiä.

Tervetuloa!

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja | KokousasetuksetAsiakastiedote 18.3.2021

Ilmoittautuminen leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa

Helsingin leikkipuistojen koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen.
 
Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.
Ilmoittautuminen syksyn 2021 maksuttomaan leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa 22.3.2021.Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.

 

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

 
Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16 tai 16.30.  Leikkipuistot löytyvät osoitteesta www.hel.fi/leikkipuistot . Lisätietoa leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta hel.fi/leikkipuistot/koululaiset
 

Leikkipuistoissa, Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila, Vähätupa, Viikkari, Iso-Antti ja Tullinpuomi järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Lisätietoa hakemisesta näihin puistoihin www.hel.fi/iltapaivatoiminta18.3.2021 Uusia ekaluokkalaisia hyväksytty oppilaiksi yhteensä 48. Tervetuloa uudet tehtisläiset aloittamaan syksyllä oma koulupolku Tehtiksen väistötiloihin osoitteeseen Eiranranta 1.


3.3.2021 Tulevien ekaluokkalaisten oppilaaksiottopäätökset postitetaan Helsingissä koteihin aikaisemmasta tiedosta poiketen vasta 12.3.2021.


15.1.2021 Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille uusintana infotilaisuus Teams-alustalla ensi viikolla. Teknisten ongelmien takia osa vanhemmista ei päässyt osallistumaan tänään 14.1. pidettyyn infotilaisuuteen ja tämän takia järjestän uuden. Tiedotan asiasta maanantaina 18.1.2021 tarkemmin. Pahoittelut tästä tilanteesta.

UUSI VANHEMPAILTA TULEVIEN EKALUOKKALAISTEN HUOLTAJILLE TEAMSISSA 20.1.2021 klo 16-17

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä4.1.2021 rehtori tiedottaa:

7.1 Kevätlukukausi alkaa lukujärjestyksen mukaan

Oppilaaksiottoa koskevat infotilaisuudet, 1.lk. 16.11.2020-21.1.2021 lähikoulu ja painotettu opetus


Rehtori kertoo ekaluokan opiskelusta ja ns. A1-kielen valinnasta eli ensimmäisen vieraankielen opiskelusta.


Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen: - Sähköinen ilmoittautuminen Astin kautta 13.1.-29.1.2021 - 20.1.2020

ilmoittautumispäivä koululla 20.1.2021 klo 8-10 ja klo 17-19.

Koulutulokkaiden kaksikieliseen opetukseen ja painotettuun opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella.

Soveltuvuuskokeet:

1.Lk mu: alkavat viikolla 5-6; englannin ja kaksikielinen opetus 2.2.-3.2.2021; uusintakoepäivä 11.2.2021 3. lk: 12.1.-5.2.2021

7. lk: 14.1.-17.2.2021 Tulevien kolmosten kielivalintoihin haetaan erillisellä lomakkeilla


Hakeminen 7.luokalle ja 3.luokan painotettuun opetukseen

7. luokalle siirtyminen

Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Tehtaankadun ala-asteen alueella asuvien oppilaiden lähikoulu on Helsingin normaalilyseo eli Norssi.

Yläasteelle hakeudutaan Wilma-järjestelmän kautta 16.11.-15.12.2020 (HUOM. selainversio).

Yläasteen erityisluokkapaikkojen haku: huoltaja tarkistaa Wilma-lomakkeen alla olevan ohjeen mukaan ja lisäksi tehdään erillinen haku pienluokalle kodin ja koulun yhteistyössä. Erityisluokanopettaja tiedottaa ko. oppilaiden huoltajia.

OHJE:

Huoltaja käy läpi Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) lomakkeen "Siirtyminen 7. vuosiluokalle". Lomakkeet-välilehti löytyy Wilman yläpalkista kolmen pisteen takaa.

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan perustiedot ja tieto kaupungin oppilaalle osoittamasta (lähi)koulusta 7. vuosiluokalle siirryttäessä.

Lomakkeella voi

· ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan lähikouluun tai

· hakea painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella.

Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake 16.11.-15.12.2020 riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella.

Hakeminen painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen Osa kouluista tarjoaa painotettua tai kaksikielistä opetusta. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan myös Wilma-lomakkeella 16.11.-15.12.2020.

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen valituksi tuleminen edellyttää hakijalta soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Soveltuvuuskokeet järjestetään 14.1.-17.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan siinä koulussa, jonne hakija on ensisijaisesti hakenut. Samalla kokeella voi hakea myös muihin samaa painotusta tai kaksikielistä opetusta tarjoaviin kouluihin. Lisätietoja ja ohjeita hakeutumiseen 7.luokalle löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta: Kuudesluokkalaisen opas Transition to 7th grade Hakeutuminen 7.luokalle (venäjä) Hakeutuminen 7.luokalle (somali) Hakeutuminen 7.luokalle (arabia)

Tärkeät päivämäärät

· 26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

· 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille.

· ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.

· 14.1.–17.2.2021 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.

· ke 19.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.

· pe 2.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 2.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

o Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

o Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella / muuten, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun

Lisätietoa yläkoulujen kotisivuilta tai rehtoreilta.

 

Hakeminen 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen

Pääsääntöisesti oppilaat jatkavat kolmannella luokalla samassa koulussa, jossa ovat toisella luokka-asteella. Oppilaiden on kuitenkin mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan painotettuun opetukseen tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun. Lisätietoja ja ohjeita löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivustolta: Toisluokkalaisen opas

 

Tärkeät päivämäärät vuonna 2020-2021

 

· 26.10.–15.11.2020 Painotettua opetusta tarjoavat koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

· 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun opetukseen.

· 12.1.–5.2.2021 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.

· 17.2.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan kotiin.

· 1.3.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.3. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

o Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

o Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.

Painotettuun opetukseen hakevien oppilaiden huoltajat täyttävät Wilma-järjestelmässä lomakkeen "Haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen."

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan ja huoltajien perustiedot. Lomakkeella voi ilmoittautua kolmannella luokalla alkavan painotetun opetuksen soveltuvuuskokeeseen. Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan Helsingin kouluissa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. Soveltuvuuskokeella voi hakea kaikkiin kyseistä painotusta 3. luokalta alkaen tarjoaviin kouluihin. Lomakkeelle täydennettyjen hakukohteiden järjestys ilmaisee hakukohteiden ensisijaisuusjärjestyksen, joka on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakukohteeseensa, häntä ei huomioida toissijaiseksi asetetun opetuksen/hakukohteiden oppilaaksiotossa. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Mikäli oppilas hakeutuu 3. vuosiluokalle toisen kunnan alueella sijaitsevaan perusasteen kouluun tai Helsingissä sijaitsevaan yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun, hänen huoltajansa tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen koulun rehtoriin.

Mikäli ulkokuntalainen oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella Helsingin kaupungin ylläpitämään kouluun, huoltajan tulee toimittaa paperinen hakulomake (saatavissa toimialan verkkosivuilla) kyseiseen kouluun hakuajan puitteissa.

rehtori Jouni Leivo

09 310 8215122.9.2020 Uintivuorot ovat koronatilanteesta huolimatta edelleen käytössä, Tehtaankadun oppilaat menevät keväällä 2021 uimaan porrastetusti ja väljästi.

Valokuvaus koulullamme siirtyy keväälle.

.

Koulun sisäpihalle on tullut kaksi ns. skuuttiparkkia potkulautojen säilyttämistä varten.

Takapihallamme on ns. välituntiharjoja, joita saa vapaasti käyttää, kunhan muistaa palauttaa harjan ehjänä takaisin.


10.8.2020 Hyvää alkavaa lukuvuotta 2020-21 kaikille oppilaille ja huoltajille ja koulun henkilökunnalle.

Aloitamme lukuvuoden torstaina 13.8. 2020 siten, että 2.-6. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00 ja koulupäivä päättyy klo 12.00. Myös perjantaina heillä on samanlainen koulupäivä.Ekaluokkalaiset ovat tervetulleita kouluun torstaina 13.8.2020 klo 9.30 ja heillä koulupäivä päättyy klo 12.30. Perjantaina heillä on koulupäivä alkaa jo 9.00 ja päättyy klo 12.00. Ensi viikosta he opiskelevat lukujärjestyksen mukaan.

Koronatilanteen vuoksi, pyrimme mahdollisimman isoon väljyyteen näissä väistötiloissa niin hyvin, kun se on käytännössä mahdollista. Myös hygieniasta huolehditaan tarkasti. Missään tapauksessa kouluun ei saa tulla sairaana.

rehtori Jouni Leivo13.8.2020 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

Syyslukukausi 13.8.2020 (to)  – 22.12.2020 (ti)
Syysloma 12.10.2020 (ma) – 16.10.2020 (pe)
Joululoma 23.12.2020 (ke) – 6.1.2021 (ke)
Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la)
Talviloma 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe)

Suomenkielisen esiopetuksen toimintakausi päättyy 4.6.2021 (pe), muutoin työ- ja loma-ajat ovat samat kuin kouluilla.


Koulun osoite on Eiranranta 1.


6.8.2020 Kouluterveydenhoitaja tiedottaa:

Tiedote erityisruokavalio-lomakkeiden päivittämisestä!

Uuden lukuvuoden alkaessa haluamme varmistaa, että oppilaiden erityisruokavaliot ja allergiatiedot ovat ajan tasalla ja päivittää tarvittavat muutokset keittiölle ennen koulun alkua.

Jos lapsellanne on erityisruokavalio tai allergioita, jotka vaativat erityistä huomiota ruokavalion suunnittelussa niin pyydämme ystävällisesti päivittämään erityisruokavalio-lomakkeen ja palauttamaan sen kouluterveydenhoitajalle.

Lomake löytyy os. https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Ruokalistat/erityisruokavalio-koulut.pdf ja lomakkeita noudettavissa myös koulun eteisestä (kouluisännän työhuoneen vieressä). Palautus joko postitse terveydenhoitajalle tai suoraan kouluun samaan paikkaan, josta lomakkeet noudettavissa (terveydenhoitajan postilaatikko löytyy samalta pöydältä, josta lomakkeetkin).

Huom! Jos lapsellanne ei ole erityisruokavaliota niin lomaketta ei tarvitse täyttää!

Koulujen ja oppilaitosten ruokailijoille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistusta ei edellytetä vähälaktoosisessa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa eikä uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa. Lääkärintodistus ja sen perusteella täytetty erityisruokavaliolomake toimitetaan terveydenhoitajalle (ei tarvitse toimittaa, jos kyseessä pysyvä erityisruokavalio ja todistus toimitettu jo aiemmin koululle). Kasvisruokavaliosta ja uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta ilmoitetaan myös erityisruokavaliolomakkeella. Eri uskontojen vaatimat ateriat kootaan pääsääntöisesti perus- ja kasvisvaihtoehtojen pohjalta.

Yst. terv.

Terveydenhoitaja 

Tehtaankadun ala-aste, 09 31076220LV 2020-21 työ- ja loma-ajat

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

 

Syyslukukausi 13.8.2020 (to) – 22.12.2020 (ti)

Syysloma 12.10.2020 (ma) – 16.10.2020 (pe)

Joululoma 23.12.2020 (ke) – 6.1.2021 (ke)

Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la)

Talviloma 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe)Rehtorin puhe 30.5.2020 oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle

Hyvä juhlaväki, 


Kulunut lukuvuosi jää mieleemme monin eri tavoin. Olemme kohdanneet yllättäviä haasteita ja tilanteita. Suurin osa lukuvuodesta kuitenkin sujui perinteiseen tapaan Tehtaankadulla, omassa vanhassa koulurakennuksessa. Vanhaa kouluamme pääsivät  ihastelemaan mm. Erasmus+ -hankkeemme vierailijat, joita tuli useasta Euroopan eri kolkasta. Suuri kiitos majoittajaperheille vieraiden vastaanottamisessa ja emännöinnissä/ isännöinnissä. Vierailu koulullamme oli heille ikimuistoinen ja saimme kouluna paljon kiitosta siitä. Erasmus+ -hanke jatkuu ensi syksynä.


Nyt keväällä haasteet ja uudet tilanteet tulivat kuin puun takaa ja jouduimme lennossa kehittämään uusia tapoja ja toimintamalleja. Vaikka haasteita ja vaikeuksia oli puolin ja toisin, pääsääntöisesti etäopetus sujui suhteellisen hyvin. Suuri kiitos vielä oppilaille ja huoltajille tuesta ja osallistumisesta. Syksyllä näemme, millaisessa tilanteessa Suomi ja Tehtaankadun ala-asteen koulu on. 


Uudet tilat tulivat käyttöömme täällä Eiranranta 1 -osoitteessa. Hauskoja ja vähemmän hauskoja sekaannuksia tuli, kun virallisissa papereissa luki(lukee) väärä osoite. Tilat ovat modernit ja maisemat todella upeat. Kiitos kaikille myötävaikuttajille, jotka mahdollistivat tämän väistötilan nopean käyttöönoton jo tälle keväälle.


Kuudesluokkalisille haluan sanoa muutaman asian, kun te olette pian uusissa haasteissa ja uusissa kouluissa. Tässä teille kaksi ohjetta tulevaisuuttanne varten: opiskelu kannattaa aina, etenkin kielten opiskelu. Säännöllinen puurtaminen ja pänttääminen voi tuntua raskaalta, mutta työn hedelmät kantavat myöhemmin ammatteihin ja tulevaisuuteen, joka on varmasti erilainen niillä, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta käydä koulua. Toinen asia, jonka haluan sanoa on lyhesti onnellisen elämän salaisuus: Se on se, että auttaa muita ihmisiä. Maailmasta tulee parempi paikka kaikille, kun autamme toisiamme.


Lopuksi haluan kiittää kaikkia oppilaita, huoltajia, johtokuntaa ja vanhempainyhdistystä sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta lukuvuodesta: Kiitos. Haluan aivan viimeisenä kiittää opettajakuntaa ja koulun henkilökuntaa venymisestä, vaivannäöstä ja hienosta helsinkiläisten nuorten eteen tehdystä arvokkaasta työstä. Suurkiitos teille!


Hyvää kesää teille kaikille!


rehtori Jouni Leivo
 Rehtori tiedottaa

LV 2020-21, opettajatilanne (29.7.2020)


luokanopettajat:

1a

Ira Hietaranta

1b

Sanna Ojala

1c

Marjaana Kalliokoski2a

Minna-Maaria Vuollo

2b

Jarmo Rautio

2c

Karoliina Kangas3a

Ritva Himanka

3b

Anna Adams

3c

Jaana Lauri4a

Riina Lybeck

4b

Tuire Harjola       

4c

Tytti Tikanmäki       

4d

Aliisa Okkonen5a

Riitta Lavonen-Meswani

5b

Simo Terho

6a

Kaisa Ellala

6b

Tapio Vartiainen

6c

Teijo Autio
aineopettajat:

Musiikki

Ulla Husso

UO

Liisa Osola

UR

Sarolta Peura

ERO

Marianne Aaltonen

ERO

Lea Liski

englanti, ranska

Heli Glad

englanti, ranska

Riitta Heikkinen

englanti, ruotsi

Karolina Aminoff

resurssiopettaja

Teijo Autio

Rehtori

Jouni Leivo

avustajat

Anne Erk, Linda Kojo

sihteeri

Anne Siisiäinen

.Koulumme on siirtynyt opiskelemaan väistötiloihin Eiran rantaan. Koulun uusi osoite on toistaiseksi

Eiranranta 1 00150 Helsinki.

Käytännössä navigaattorit eivät löydä kouluun tällä osoitteella. Sen sijaan Eiranranta 1 on lähellä koulua ja sitä kannattaa käyttää.

Koululle saapuvat lapset etäopiskelujakson jälkeen 14.5.2020. Saamme KASKOLTA tarkemmat ohjeet ennen koulutyön alkamista koulurakennuksessa.

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on peruttu tältä keväältä korona-tilanteen vuoksi.

Tsemppiä kaikille tähän poikkeuskevääseen!

rehtori Jouni Leivo


JOHTOKUNNAN KOKOUS/ PÖYTÄKIRJA

Aika: ke 17.6.2020 klo 15.00 alkaen

Paikka: TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULU/ Teams-kokous

 

Johtokunnan jäsenet:         

                                            Maria Mroue, puheenjohtaja, paikalla

Heikki Sinivaara, varapuheenjohtaja, poissa

                                            Teija Ahopelto, jäsen, paikailla

                                            Leena Ankkuriniemi, jäsen, paikalla

                                            Jari Nummelin, jäsen, paikalla

                                            Ira Hietaranta, opettaja, jäsen, poissa

                                            Riitta Lavonen-Meswani, opettajajäsen, paikalla

                                            Sirkku Keränen, henkilökunnan edustaja, paikalla

                                            Leivo Jouni, esittelijä ja sihteeri, paikalla

 

                                           

 

 

 

 

1§  KOKOUKSEN AVAUS

 

                      Puheenjohtaja Maria Mroué avasi kokouksen klo 17.03

 

2§  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                                     

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.          

 

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

                     

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lavonen-Meswani ja Teija Ahopelto. Sihteeriksi ilmoittautui rehtori Jouni Leivo.

  

4§ REHTORIN ESITYS: Rehtori esittää, että Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen koulun toimintakertomuksen lv 2020-21.

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen koulun toimintakertomuksen lv 2020-21.

 

 

5§  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.

 

 

 

 

 

Helsingissä 17.6.2020

 

 

 

_______________________________________  ________________________________________

 

                      puheenjohtaja Maria Mroué                     sihteeri Jouni Leivo

 

 

 

______________________________________  _________________________________________

 

pöytäkirjantarkastaja Riitta Lavonen-Meswani             pöytäkirjantarkastaja Teija Ahopelto25.3.2020

Tänään lähtivät päätökset oppilaaksiotosta postiin. Eli tulevat ekaluokkalaiset voivat nyt odottaa postia.

Iltapäivätoiminnan haku on 23.3.- 24.4.2020. 

Ilmoittautuminen ja hakuohje

 1. Leikkipuistoihin ilmoittaudutaan ja koulujen iltapäivätoimintaan haetaan 23.3.–24.4.2020.
 2. Lomakkeen voi lähettää turvasähköpostilla, johon tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
  a.) Lataa verkkosivulta tarvitsemasi haku- tai ilmoittautumislomake tietokoneellesi.
  b.) Avaa koneellesi lataamasi lomake. Täytä lomake ja tallenna se koululaisen nimellä, sukunimi_etunimi.
  c.) Klikkaa verkkosivulla linkkiä, Lähetä iltapäivätoiminnan lomake turvasähköpostilla. Linkki ja lomakkeet ovat sivun lopussa.
  d.) Lisää sähköpostiosoitteesi lähettäjä-kenttään. Jatka tunnistaumiseen.
  e.) Jatka prosessia, kunnes pääset Uusi viesti –näkymään. Lisää aihe-kenttään teksti IP-hakemus. Alareunassa Liitetiedostot-kohdassa paina Valitse tiedostot –painiketta. Selaa ja valitse tietokoneeltasi täyttämäsi lomake. Paina vielä Liitä-painiketta. Lopuksi paina Lähetä-painiketta.

  Lomakkeen voi myös lähettää osoitteeseen: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki tai tuoda klo 8.00- 16.00 välisenä aikana osoitteeseen: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

  Koronaepidemiasta johtuen
   koululaisten iltapäivätoiminnan hakulomaketta ja leikkipuistojen ilmoittautumislomaketta ei voi palauttaa suoraan toimintapaikkoihin ja leikkipuistoihin.
 3. Sijoitusilmoitus leikkipuistojen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajalle 1.6.2020 mennessä. Päätös koulujen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 26.6.2020 mennessä.
 4. Iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ja jatkuu lukuvuoden loppuun asti.
 5. Hakuajan ulkopuolella ilmoittautumiset leikkipuiston toimintaan palautetaan leikkipuistoon ja hakemukset koulujen iltapäivätoimintaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Leena Palve-Kaunisto

aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluvastaava

 

Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus      

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta

PL 51300 ( käyntiosoite Töysänkatu 2 D)

00099 Helsingin kaupunki

Puh.09 310 86809, 050 336 9271

leena.palve@hel.fi

 

www.hel.fi/iltapaivatoiminta

www.hel.fi/eftisverksamhet

www.hel.fi/afternoonactivities

 


24.3. Rehtori tiedottaa koteja:

Koulu on pyörinyt poikkeustilassa nyt noin viikon verran. Olen saanut viestejä ja palautetta teiltä huoltajilta, joissa on pohdittu etätehtävien riittävyyttä tai niiden liiallista määrää. Myös selkeät ohjeet on ollut monilla huoltajilla toiveena. Kaikki varmasti ymmärtävät, että se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Opettajilla on iso homma suunnitella etätehtäviä ja etäopetusta sekä antaa sen lisäksi palautetta oppilaille heidän töistään ja tuotoksistaan. Oppilaille on tärkeää kuitenkin rytmi, että aamulla aloitetaan esim. yhdeksältä tehtävien tekeminen. Säännöllinen rytmi auttaa tehtävien tekemisessä ja ns. koulumoodissa pysymisessä.

Toivon meiltä kaikilta pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä, emme kukaan halua epäonnistua tässä haastavassa tilanteessa. Tiedän, että te huoltajat olette kovilla, kun pitäisi hoitaa esim. omat etätyöt ja siinä sivussa ohjata ja varmistaa, että opettajan antamat tehtävät tulee tehdyiksi ja ymmärretyiksi.  Suurin osa huoltajilta tuleesta palautteesta on kuitenkin ollut positiivista ja kannustavaa ja siitä erityinen kiitos viestien lähettäjille. Kritiikkiäkin otetaan tietysti myös vastaan.

Toivon kuitenkin ymmärrystä siihen, että opettajat eivät ole kaikki samassa asemassa tieto-taitojen suhteen. Joudumme opettelemaan uutta lennossa ja tekemään ratkaisuja, jotka eivät kaikkia välttämättä miellytä. Koulu ja opettajat kuitenkin itse päättävät omista opetuskäytänteistään tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ideoita voi toki antaa ja vinkkejä. Niistä on usein hyötyä.

Opettajat eivät saa koulusta työpuhelimia kotikäyttöön. Opettajillekin kuuluu oma yksityisyys ja lepo työn jälkeen, eikä heidän tarvitse antaa omaa henk.koht. numeroa kenellekään. Koululla on siis kaksi numeroa käytössä (040 334 8807 ja 040 334 8803), joihin voi virka-aikana soitella ja kysyä apua opettajilta.

Opettajakin voi sairastua ja sijaisten ja tehtävien antaminen  oppilaille voi tällaisessa tilanteessa olla melko haastavaa. Osalla opettajista on ollut myös netin kanssa haasteita ja siksi tehtävien antaminen on voinut viivästyä.

Haluan kiittää teitä huoltajia avusta ja ideoista sekä tietysti siitä, että olette joutuneet tahtomattanne tähän opetusmaailmaan sekaantumaan. Suurkiitos myös opettajille vaikeassa paikassa tehdystä työstä, jota on nyt riittänyt iltamyöhään asti.  Toivon meille kaikille jaksamista ja voimia tähän poikkeusaikaan, joka aikanaan loppuu kyllä.

rehtori Jouni Leivo(20.3.2020)

Hei kaikki,

Ajalla 18.3.-13.4.2020 Tehtaankadun ala-asteen koululla on päivystävä opettaja, jolle voi hätätilanteessa soittaa. Hänen gsm-numero on

040 334 8807.

Koulun resurssiopettaja on myös puhelimella tavoitettavissa kouluaikana numerosta

040 334 8803.

Ensisijaisesti oppilaat siis opiskelevat kotona ja tekevät tehtäviä etänä opettajan ohjeiden mukaan. Koulullamme ei ole mahdollisuutta siihen, että jokainen luokka saa live-stream-opetusta opettajan johdolla. Luokanopettajat ja kielten sekä musiikin opettajat laittavat oppilaille etätehtäviä, joita tehdään siis kotona.

Jos koette, että oppilas saa liian vähän tehtäviä tai ne ovat helppoja ja vain mekaanisia, laittakaa nopeasti opettajalle tietoa, jotta opettaja voi antaa lisää tehtäviä ja tarpeeksi haasteellisia. Tämä tilanne on tosiaan uusi meille kaikille ja kartoitan opettajien kanssa, mikä asia on toiminut ja mikä vaatii vielä hiomista. Eri kouluissa on käytössä erilaisia tapoja toimia, tähän tilanteeseen ei ole valmista ratkaisumallia, mutta yritämme oppia ja omaksua uutta itse kukin.

Toivon teiltä huoltajilta ymmärrystä ja venymistä oppilaan auttamisessa. Omalta luokanopettajalta voi aina kysyä apua ja opettajat vastaavat jokaiselle kunhan ehtivät. 

Jos oppilaalla on hätä tai hän ei ymmärrä jotain tehtävää eikä hän saa luokanopettajaansa kiinni, koululla olevalla päivystävällä opettajalla on puhelin, johon voi soittaa jos muualta ei saa opettajaa kiinni.

Tämä numero on 040 334 8807 ja vastaavasti resurssiopettajan numero on 040 8803.

Voimia ja jaksamisia meille kaikille tähän erikoiseen aikaan.

rehtori Jouni Leivo


Päivitettyä tietoa koronaviruksesta huoltajille 12.3.2020

Kaupunki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Sunnuntaina 8.3.2020 kaksi Lauttasaaren ala-asteen luokkaa ja alle kymmenen henkilöstöön kuuluvaa asetettiin kahden viikon kotikaranteeniin. Päätöksen kotikaranteenista ja sen laajuudesta tekee aina terveysviranomaiset. Jos muissa päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa jouduttaisiin vastaaviin valitettaviin toimenpiteisiin, niin terveysviranomaiset ovat yhteydessä kotikaranteeniin asetettaviin henkilöihin ja me toimialana tiedotamme perheitä Wilman tai sähköpostin kautta.

 

Kaupunki on linjannut, että Helsingin kaupungin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten ulkomaille suuntautuvat leirikoulu-, luokkaretki- tai opintomatkat perutaan 31.5.2020 asti. Myöskään ulkomailta tulevia oppilas- ja opiskelijaryhmiä opettajineen ei oteta vastaan tällä ajanjaksolla. Vastaavasti myös Erasmus- ja muut nuorisovaihdot perutaan 31.5.2020 asti. Toivomme, että mahdollisimman paljon leirikouluja ja retkiä voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

 

Osa lapsista ja nuorista on perheen omalla päätöksellä päättänyt jäädä pois päiväkodista tai koulun/oppilaitoksen oppitunneilta. Koronaviruksen vuoksi kotikaranteeniin määrätyille huolehdimme opetuksen järjestämisen. Muissa poissaoloissa toimitaan normaalin mallin mukaan eli huoltajalle/oppilaalle lähetetään kotitehtävät Wilman kautta.

 

Olemme saaneet paljon kysymyksiä, voiko kotikaranteenissa olevan lähipiiri liikkua normaalisti ja käydä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. Terveysviranomaiset ohjeistavat, että oireettomien ja kotikaranteenissa olevien lasten huoltajat voivat käydä töissä ja sisarukset voivat käydä päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa.

 

Teemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Toimialana emme muuta tai muokkaa terveysviranomaisten määräyksiä tai ohjeita. Kaupunki on lähettänyt eri kanavissa tietoa koronaviruksesta. Tämän viestin lopussa on hyviä linkkejä, mistä löytyy aina uusin tieto tilanteesta.

 

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Kaupunki on avannut neuvontapuhelimen, joka palvelee numerossa 09 31010024 ja on auki arkisin klo 7-20. Muina aikoina voi olla yhteydessä päivystysapuun p. 09 116 117 (24 h). Oireilevia henkilöitä kehotetaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä terveysviranomaisiin.

 

Ohjeistamme huoltajia tilanteesta Wilman kautta. Päiväkodeissa tiedotamme aiheesta ilmoitustauluilla ja tarpeen vaatiessa sähköpostilla sekä reppuviesteinä.

 

Olemme keskustelleet lasten ja nuorten kanssa ikätasoisesti koronaviruksesta. Jos koette, että lapsenne tarvitsevat enemmän keskusteluapua, toivomme, että olette yhteydessä päiväkodin johtajaan tai koulun/oppilaitoksen rehtoriin ja opettajaan. Ja muistattehan, että flunssassa ei tulla päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen. Hyvä käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää.

 

Ystävällisin terveisin,

Liisa Pohjolainen

Toimialajohtaja

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Lisätietoa:
https://www.hel.fi/sote/fi

https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/ajankohtaista-tietoa-uudesta-koronaviruksesta
https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/koronavirusneuvonta-helsinkilaisille-kaynnistynyt-maanantainaKevään 2020 aikatauluja

Eiranrantaan valmistuu tilapäinen koulurakennus

 

Eiranrannassa aloitetaan tilapäisen koulurakennuksen tilaelementtien asennustyöt osoitteessa Merisatamanranta 10. Valmistuttuaan rakennus palvelee Tehtaankadun ala-astetta ja myöhemmin Grundskola Norsenin Cygnaeus-toimipaikan opetusta. Tilapäistä koulua tarvitaan väistötilaksi vakinaisten koulurakennusten perusparannustöiden ajaksi.

 

Rakentamisen aikataulu

 

 • Tilaelementtejä tuodaan laivakuljetuksin ja varastoidaan satama-alueelle tammikuun lopussa
 • Palomuurin runko pystytetään viikolla 6.
 • Rakennuselementtien nosto- ja asennustyöt alkavat viikolla 8.
 • Rakennus valmistuu päivitetyn aikataulun mukaan 22.4.2020 ja koulun muuttopäiväksi on arvioitu 23.4.2020.
 • Pihalla on tasoitettu murske- ja kivituhkapinta. Touko- ja kesäkuussa pihaa maisemoidaan ja sinne asennetaan leikkivälineitä. Tämä työ ei häiritse koulun toimintaa.

 

Rakennuspaikka

 

Rakennuspaikka on Merikadun ja Eiranrannan välinen pysäköintialue, joka on toiminut talvisin veneiden säilytyspaikkana.

 

Rakennuspaikalla olleet roskasäiliöt on poistettu. Kierrätyspisteitä operoiva Rinki Oy selvittää parhaillaan, sijoitetaanko Eiranrannan alueelle korvaava paikka.

 

Vuoden 2021 alusta HSY:n jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä keräämään vastaavia jätteitä, joita Eiranrannan aluekeräyspisteellä nykyisin kerätään

 

Työmaan toiminta

 

Töitä tehdään arkisin kello 7–18. Työmaalla noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä ja huolehditaan, ettei melu ylitä sallittuja desibelirajoja. Työmaan desibelitasot on mitattu viimeksi 20.12. ja 23.12.2019. Lähitaloihin asennettiin melumittarit 27.12.

 

Tilapäiset liikennejärjestelyt työmaan lähellä

 

Rakennettavan tontin läheisyydessä kulkureittejä suljetaan hetkellisesti liitteenä olevan nosto- ja asennustöiden aluesuunnitelman mukaisesti. Tilaelementtien nostotöitä suoritetaan valvotusti. Turvalliset kulkualueet on erotettu työmaasta työmaa-aidoilla ja kylteillä. Merikadulta laskevat portaat on suljettu alueen käyttäjien turvallisuuden vuoksi, koska rakennus nousee portaiden läheisyyteen.

 


 

Lisätiedot

 

Rakennushankkeen tilaaja on Helsingin kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala). Pääurakoitsija on Stara. Maanrakennustyöt tekee TerraWise Oy ja talon rakentaa tilaelementeistä Parmaco Oy.

 

Yhteyshenkilöt:

 

Parmaco Oy, vastaava työnjohtaja

Hannu Koivuranta

puh. 0400 500 234, hannu@koivuoy.com

 

Stara, vastaava työnjohtaja

Jyrki Koponen

puh. 09 310 23053, jyrki.koponen@hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala

Rakennuttajainsinööri Jasmin Kivelä

puh. 09 310 43374, jasmin.kivela@hel.fi

 
Tärkeitä päivämääriä keväälle 2020:

7.1.2020 Sähköinen Wilma-ilmoittautuminen kouluun alkaa (wilma.edu.hel.fi)

23.1.2020 Kouluun ilmoittautuminen päättyy Wilmassa.

23.1.2020 Klo 8.00-10.00 ja klo 17.00-19.00 ilmoittautuminen omalla lähikolulla.

23.1. -14.2.2020 Oppilaan ja huoltajien kuulemin lähikoululla erityisen tuen päätöstä varten.

23.3.-14.4. Iltapäivätoiminnan hakuaika

25.3. Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

Hyviä web-osoitteita:

www.edu.hel.fi/tervetuloakouluuun

www.hel.fi/palvelukartta

www.edu.hel.fi/kouluhaku
Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirja

kokous 1/ LV 2019-20

TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULUN JOHTOKUNNAN                     

PÖYTÄKIRJA 1/ LV 2019-20

LIITE: Työ- ja loma-aikaehdotukset lv 2020-21

 

 

Aika: keskiviikko 3.10.2019 klo 17.00 Paikka: TEHTAANKADUN ALA-ASTEEN KOULU

 

Läsnä:

Maria Mroué, Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja

Leena Ankkuriniemi,

Teija Ahopelto,

Heikki Sinivaara,

Jari Nummelin,

Ira Hietaranta

 

rehtori ja esittelijä Jouni Leivo

 

oppilasedustajat

Robin Bilici  

Katariina Martinkauppi

 

 

 

 

 

1§  KOKOUKSEN AVAUS

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja Maria Mroué avasi kokouksen klo 17.04.

 

2§  LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.          

 

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA SIHTEERIN NIMEÄMINEN

               

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sinivaara ja Jari Nummelin. Sihteeriksi nimettiin Jouni Leivo.

 

4§ LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOULUN OPPILASKUNNAN UUDELLE EDUSTAJALLE JOHTOKUNNAN KOKOUKSIIN.

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta myönsi uudelle oppilaskunnan edustajalle Robin Bilicille puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Katariina Martinkaupilla on tällainen päätös jo aikaisemmin tehtynä.

 

  

 

 

 

 

5§ TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta hyväksyi 18.9.2019 opettajankunnan tekemän ja hyväksymän Tehtaankadun ala-asteen koulun toimintasuunnitelman lv  2019-20.       

 

6§ JOHTOKUNNAN LAUSUNTO LV 2020-21 TYÖ- JA LOMA-AJOISTA

 

Tehtaankadun ala-asteen koululla oppilaskunta, koulun luokat, koulun oppilaskunta ja henkilökunta on päässyt sanomaan omat lausuntonsa lukuvuoden 2020-21 työ- ja loma-ajoista. Kaikki edellä mainitut tahot kannattivat KASKON kahdesta ehdotuksesta ensimmäistä.

 

1. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunta päätyi kannattamaan myös ensimmäistä vaihtoehtoa. Rehtori toimittaa tiedon koulun johtokunnan lausunnosta eteenpäin KASKOLLE.

 

 

 

7§  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

 

                     

 

 

________________________________________   ______________________________________

 

puheenjohtaja Maria Mroué                                           sihteeri          Jouni Leivo

 

 

________________________________________     _____________________________________

 

pöytäkirjantarkastaja                                                      pöytäkirjantarkastaja 

 

Heikki Sinivaara                                                            Jari Nummelin

 

 

 

 

 

 

Johtokunnalle                                                                                                         19.8.2019

 

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2020 – 2021

 

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

 

Lukuvuonna 2020 - 2021 loppiainen sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten se vähentää yhden työpäivän. Koulutyötä tulee siis tehdä 189 työpäivää.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2020 - 2021:

 

1. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, että koulu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

2. vaihtoehto

 

Työaika alkaa syksyllä 17.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti).

Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).

Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 3.1.2021 (su).

Työaika alkaa keväällä 4.1.2021 (ma) ja päättyy 5.6.2021 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

 

Tässä vaihtoehdossa koulu alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että koulu alkaisi tammikuun neljäntenä päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

 

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Anu Kangasteelle alla olevaan osoitteeseen 11.10.2019 (pe) mennessä.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

PL 51300

00099 Helsingin kaupunki

 

Lisätiedot:

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin (09) 310 87180 tai anu.kangaste@hel.fi

 

Outi Salo

perusopetusjohtaja

 

 

 

 

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun näkemykset työ- ja loma-ajoista:

 

Henkilökunnan näkemys: vaihtoehto 1

Oppilaskunnan hallituksen näkemys: vaihtoehto 1

Luokkien näkemys: 15 luokkaa vaihtoehto 1 ja 2 luokkaa vaihtoehto 2 eli vaihtoehto 1

Johtokunnan näkemys: vaihtoehto 1

Tehtaankadun ala-asteen koulun uusi kouluterveydenhoitaja on nimeltään Saara Hälvä. Hän on paikalla koululla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.


Koulullamme on ns. seurantaryhmä, joka seuraa sisäilmatilannetta ja tehtyjä korjauksia. Ryhmässä on myös huoltajien edustus. Ryhmä on kokoontunut elokuussa ja seuraavan kerran se kokoontuu 8.11.2019. Tässä elokuun muistio:

Seurantaryhmän kokous

 

Aika:                                   29.8.2019 klo 8.15– 9.30

 

Paikka                                Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17

 

Läsnä:         

Käyttäjät:

Yhteistoimintavastaava (vara) Kaisa Ellala, rehtori Jouni Leivo, aluepäällikkö Hanna Välitalo

Lasten vanhempien edustajat:

Leena Ankkuriniemi (vanhempainyhdistys) ja Teija Ahopelto (johtokunta)

Kaupunkiympäristön toimiala:

Sisäilmatiimin päällikkö Anna Saarinen

Työterveyshuolto:

Työterveyslääkäri Marjaana Saarela

Opiskeluterveydenhuolto:

Kouluterveydenhoitaja Anneli Alvik

Työsuojelu:

Työsuojeluvaltuutettu Sauli Pelkonen, työsuojelupäällikkö Jari Mäenmaa

 

 

Tehtaankadun ala-aste seurantaryhmä 1. kokous

 

 

 

1.    Puheenjohtaja ja sihteeri

 

Jouni Leivo, PJ

Jari Mäenmaa, sihteeri

2.    Asiat

 

Ryhmän tarkoitus - lyhyesti

Tehdyt korjaukset ja seuranta

Olosuhteet työskentelylle ja koulunkäynnille

3.    Tehdyt korjaukset ja tilanteen seuranta, tekninen isännöitsijä ja sisäilmatiimin tiimipäällikkö

Kohteen sisäilma-asiantuntija Anna Saarinen kertoi, että kaikki keväällä luvatut korjaukset on kesän aikana tehty. Kaikki kotiluokat on tiivistetty ja luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita on asennettu 10 kpl (luokka 101 ja 2. kerroksen luokat). Tiivistyskorjausten onnistumista on varmistettu merkkiainekokeilla. Keväällä koulun henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä esille nousseita asioita on korjattu, mutta tuolloin mainituista hajuhaitoista ei ole saatu selvyyttä kesällä. Sovittiin, että asiaa seurataan opettajahuoneen seinälle laitettavien pohjapiirustusten kautta. Koulussa on tehty useita perusteellisia siivouksia ja ainakin yksi vielä tehdään, koska pyyhintäpölynäytteissä on ollut pieniä määriä teollisia mineraalikuituja. Koululle toimitettiin keväällä ilmanpuhdistimia, joista on saatu hyviä kokemuksia. Ilmanpuhdistimia toivottiin lisää ja Anna Saarinen lupasi kartoittaa niiden tarpeen. Koululle on asennettu Smartwatcher: in jatkuvatoimisia antureita/mittalaitteita, joiden avulla seurataan sisäilmaolosuhteita. Vanhemmat olivat keväällä huolissaan rakennuksessa olevista haitta-aineista ja toivoivat niistä tarkempaa tietoa, siksi sisäilman asbesti ja PAH-pitoisuudet on mitattu. Asbestin osalta mittaustulokset ovat tulleet. Koululla elokuussa otetut sisäilmanäytteet eivät sisältäneet asbestia.

 

Keskusteltiin rankkasateiden 23.8.2019 aiheuttamasta vesivahingosta.

 

Sisäilma-asiantuntija korosti, että on tärkeää kertoa asioista avoimesti ja mahdollisimman oikein. Jos ei olla varmoja asiasta, tarkistetaan. Poikkeavista huomioista tulee aina ilmoittaa rehtorille, joka välittää tiedot tekniselle isännöitsijälle ja sisäilma-asiantuntijalle.

4.    Käyttäjät

-       henkilökunta

-       lasten vanhemmat

 

Tiistaina 3.9.2019 pidettävässä henkilöstötilaisuudessa selvennetään henkilöstölle tilannetta, käsitteitä ja annetaan ohjeet ilmavaihtolaitteisiin ja tuuletukseen liittyen.

 

Vanhempien kysymyksiin vastataan 3.9.2019 koululla klo 16-18 pidettävässä iltatilaisuudessa.

 

Kommentteja:

-       Pölyjen siivous puhdistanut ilmaa.

-       Viileys, ei keittiön hajua, ilmaa enemmän luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet koettu hyviksi.

-       Terveydenhoitajan huone ja oppilashuollontilat, raskas ilma, tarkistetaan vielä mitä voidaan tehdä.

-       Siivouksen tasoa tulee valvoa ja tarvittaessa keskustella palvelun tuottajan kanssa. Myös opettajien oma osuus siivouksen mahdollistamisessa on tärkeä

-       Kysyttiin voisiko vielä tehdä VOC- mittaukset? Anna S lupasi harkita asiaa – hyöty?

-       Leena kertoi, että jotkut vanhemmat ovat olleet häneen yhteydessä.

-       Vanhempia on ohjeistettu olemaan tarvittaessa yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

-       Henkilöstöä on ohjeistettu olemaan tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon.

-       Puhuttiin oirekyselyn teettämisestä ja päädyttiin keskustelun jälkeen, että tässä vaiheessa toimitaan edellä mainitun ohjeen mukaan: kouluterveys- ja työterveyshuolto.

-       Keskustelussa nousi esiin, että myös semantiikka asiasta puhuttaessa on tärkeää, onko sisäilmaongelma vai sisäilmaan liittyviä ongelmia? Tärkeää on löytää syy oireisiin, esim. päänsärky/ raskas ilma/ hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa ja hakea yksilöllisiä ratkaisuja kunkin tarpeen mukaan

-       Vanhempien tilaisuuteen toivotaan terveydenhuollon asiantuntijoita

-       Lopuksi todettiin, että turvallinen, avoin keskustelukulttuuri on erittäin tärkeä!

 

Lopuksi osa osallistujista kiersi koulun tiloja.

5.    Kouluterveydenhuolto

 

Olisi hyvä tehdä ilmoitus terveydenhoitajalle, epäilyn liittyessä sisäilmaan, vaikka menisi jo muualle tutkimuksiin!

Tarvittaessa tutkimus, oikea diagnoosi, yksilölle kohdennettu apu!

Vähän yhteydenottoja.

6.    Työterveyshuolto

Olisi hyvä toimia sovitun mallin mukaisesti! Tilanne rauhallinen, vähän yhteydenottoja.

7.    Työsuojelu

Ei ole tullut yhteydenottoja.

8.    Toimenpiteet

 

9.    Tiedottaminen

-       henkilöstö

-       lasten vanhemmat

 

Vanhemmille WILMA: n kautta tämä muistio!

Vanhemmille tilaisuus tiistaina 3.9.19 klo 16-18.

Henkilöstölle muistio tiedoksi rehtorin kautta.

Henkilöstölle tilaisuus 3.9.19 klo 13-15.

10.  Seuraava kokous

 

Perjantaina 8.11.2019 klo 14-00-15.30
Terveydenhoitaja ja rehtori muistuttavat:

Hei kaikki, jos lapsenne on uusi Tehtiksellä, niin varmistakaa vielä erityisruokavaliot luokanopettajalle, joka tuo erityisruokavalio-lomakkeet terveydenhoitajalle. Lomakkeita saa terveydenhoitajalta tai luokanopettajalta.

Tietoa Tehtaankadun ala-asteella kesällä tehdyistä korjauksista

Tehtaankadun ala-asteella (Tehtaankatu 15–17) on tehty kesän aikana korjauksia sisäilman laadun varmistamiseksi. Opetustilat on siivottu huolellisesti korjausten jälkeen ja sisäilmatilannetta seurataan.

Koulua koskevat tiedotteet ja muut materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta www.hel.fi/talotiedot koulun nimen kohdalta.

Lisätiedot korjauksista ja sisäilman laadusta:

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Sisäilmatiimin päällikkö Anna Saarinen
Puh. 09 310 33196

Tekninen isännöitsijä Pentti Vauhkonen
Puh. 09 310 43071


KOULUJEN RUOKALISTAT

Tästä linkistä voi käydä kurkkaamassa koulujen ruokalistat. https://app.koulusafka.fi/17.01.2023 13:30