Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2021−2022

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat lukuun ottamatta kaupungin koordinoimaa EasySport-toimintaa.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät:

Tiistaisin:

Parkour (viikot 15-20)
tiistai klo 13.45-14.45
, liikuntasali
3.-6.-luokkalaisille
Tunneilla tutustutaan parkourin ja kehonhallinnan perusteisiin, joten harrastus sopii erinomaisesti aloittelijoille. Lapsilla tulisi olla sisäliikuntaan sopiva liikuntavarustus ja juomapullo. Keväällä saatamme hyödyntää koulun lähimaastoa ja tästä tiedotamme vanhempia aina erikseen.
Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen: suomiharrastaa@gmail.com
Tarvitsemme seuraavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä: Harrastajan nimi, Koulu, Luokka-aste, Harrastajan yhteystiedot (numero), Sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua kertoa, Huoltajan nimi, Huoltajan sähköpostiosoite ja puh.nro, Muuta huomioitavaa. Saatte meiltä aina kuittauksen ilmoittautumisen jälkeen, jonka saatuanne lapsenne voi osallistua toimintaa.
Yhteydenotot: suomiharrastaa@gmail.com
Järjestäjä: Stadin Pallo / harrastamisen Suomen malli


Luonto- ja retkeilyharrastus (5.4. alkaen)
tiistai klo 14.15-15.45

Luonto- ja retkeilyharrastuksessa tutustutaan eläimiin, lintuihin, kasveihin ja hyönteisiin sekä ihmetellään yhdessä talven jäljiltä heräilevää luontoa.
Harrastusryhmässä tarkkaillaan kevään tuloa toiminnallisin keinoin retkeilemällä lähiluontoon. Ympäristökasvatuksen näkökulmasta harrastusryhmässä lasten omilla luontokokemuksilla, havainnoilla ja pohdinnoilla on vahva yhteys oppimiseen ja lasten kanssa tutkitaankin ja tutustutaan yhdessä pohtien kauniiseen ja ihmeelliseen luontoomme.
Hyvinvointia tuottavat luontokokemukset, ihastelun ja löytämisen ilon myötä edesauttavat positiivisen luontosuhteen muodostumista. Tällä on vahva yhteys kielen, käsitteellisen ymmärryksen ja arvojen muodostumiseen. Näin harrastusryhmä edistää myös kestävän kehityksen kasvatuksen myötä tärkeitä tekijöitä kuten toisen ihmisen ja ympäristön huomioonottaminen sekä yhteinen vastuu. Keskeistä tässä on ryhmän jäsenten aktiivinen osallistuminen, yhteinen iloinen tekeminen ja osallistuva toimiminen leikillisyys mukana.
Ilmoittautuminen: camilla.sundell@mahistuki.fi
Lisätiedot; P. 045 8576450 Camilla Sundell
Järjestäjä: Mahistuki / harrastamisen Suomen malli


Keskiviikkoisin:

Teatteri, keskiviikko klo 14.15-15.45, liikuntasali
3.-6.-luokkalaisille
Musiikkia, teatteria ja yhteistä iloa – lasten omaa luovuutta! Tapanilan ala-asteen teatteriharrastuksessa toimintaa saa kokeilla innostavassa ohjauksessa. Ohjelmassa on musiikin, teatterin ja kädentaitojen työpajoja sekä lasten omien luovien ideoiden toteuttamista. Toiminta huipentuu lasten oman esityksen valmistamiseen. Teatteriryhmä on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen harrastamisesta.
"Iloa, intoa, säpinää ja sähinää! Haluan löytää kaikista harrastajista heidän vahvuuksiaan ja taiteellisia kykyjään. Tavoitteenani on kannustaa, kehua sekä innostaa lapsia ja nuoria teatteritoiminnassa. Päämääräni on myös motivoida heidät erilaisiin lasten ja nuorten teatteriesiintymisiin, jotta he saisivat esiintymiskokemusta ja varmuutta ilmaisuun - elämyksiä unohtamatta.”
Ohjaaja: Anne-Katariina Pääkkönen.
Ilmoittautuminen: siltamaki@nuorisoseurat.fi
Ilmoita seuraavat tiedot: koulun nimi, oppilaan nimi, huoltajan nimi, sähköposti & puhelinnumero
Järjestäjä: Siltamäen Nuorisoseura ry / Harrastamisen Suomen malli

Torstaisin:

Koodaus, torstai klo 14.15 - 15.45
3.-6.-luokkalaisille
Kodareiden, Suomen suurimman lasten ja nuorten koodikoulun pelisuunnittelu- & koodauskurssilla tehdään pelejä ja koodataan. Koodikoulumme perusajatus on, että koodaus kuuluu kaikille.
Suunnittelemme ja ohjelmoimme kursseillamme pelejä Scratch, Python sekä JavaScript-kielillä. Tutustumme myös laitteiden ohjelmointiin hauskan Micro:bitin avulla, josta koodaamme retron pelikoneen.
Lue kursseistamme lisää: https://kodarit.fi/
Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ
Järjestäjä: Kodarit / Harrastamisen Suomen malli

...
Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.
Yläkouluikäisten ryhmiin voi tulla mukaan myös ilman ennakkoilmoittautumista.
Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan.
Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta


Kerho- ja harrastustoiminta 2020-2021


Kerhotoiminta

Tiistaisin klo 14.15 – 15.45 (7-10 –vuotiaat)
klo 15.45 – 17.15 (10 – 14 –vuotiaat)
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu
http://helsingintaiteilijaseura.fi/

05.04.2022 16:10