Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2021−2022

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat lukuun ottamatta kaupungin koordinoimaa EasySport-toimintaa.
Koulullamme järjestetään mahdollisesti myös muita, ulkopuolisten toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu. Toiminnan järjestäjä on vakuuttanut oppilaat. Maksulliset kerhot esitellään tämän sivun lopussa.
Kerhot ja harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi.


Maksuttomat harrastukset ja kerhot

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 30.8.2021 alkaen:


Teatteri, keskiviikko klo 14.15-15.45, liikuntasali
3.-6.-luokkalaisille
Musiikkia, teatteria ja yhteistä iloa – lasten omaa luovuutta! Tapanilan ala-asteen teatteriharrastuksessa toimintaa saa kokeilla innostavassa ohjauksessa. Ohjelmassa on musiikin, teatterin ja kädentaitojen työpajoja sekä lasten omien luovien ideoiden toteuttamista. Toiminta huipentuu lasten oman esityksen valmistamiseen. Teatteriryhmä on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen harrastamisesta.
"Iloa, intoa, säpinää ja sähinää! Haluan löytää kaikista harrastajista heidän vahvuuksiaan ja taiteellisia kykyjään. Tavoitteenani on kannustaa, kehua sekä innostaa lapsia ja nuoria teatteritoiminnassa. Päämääräni on myös motivoida heidät erilaisiin lasten ja nuorten teatteriesiintymisiin, jotta he saisivat esiintymiskokemusta ja varmuutta ilmaisuun - elämyksiä unohtamatta.”
Ohjaaja: Anne-Katariina Pääkkönen.
Ilmoittautuminen: siltamaki@nuorisoseurat.fi
Järjestäjä: Siltamäen Nuorisoseura ry / Harrastamisen Suomen malli

Ohjelmointi, torstai klo 14.15-15.45
Ohjelmointiharrastus sopii kaikille peleistä, koodauksesta ja luonnontieteistä kiinnostuneille. Ryhmässä tehdään pelejä ja projekteja pääosin visuaalisen ohjelmoinnin Scratch-työkalulla. Tutustumme ohjelmoinnin kautta myös muihin luonnontieteisiin, ja osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa toiveillaan harrastuksen sisältöön. Aiempaa kokemusta ohjelmoinnista ei tarvita, mutta harrastus sopii myös jo vähän ohjelmointia osaaville.
Ilmoittautuminen: Linkki ilmoittautumiseen
Järjestäjä: Helsingin yliopiston tiedekasvatusseura / Harrastamisen Suomen malli


Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta


Kerho- ja harrastustoiminta 2020-2021


Kerhotoiminta

Tiistaisin klo 14.15 – 15.45 (7-10 –vuotiaat)
klo 15.45 – 17.15 (10 – 14 –vuotiaat)
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu
http://helsingintaiteilijaseura.fi/

23.08.2021 15:29