Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Tapanilan ala-aste on turvallinen ja lämminhenkinen koulu. Annamme hyvää perusopetusta huomioiden lasten lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet. Mottomme on ”Yhdessä toimien olemme enemmän”. Koulussamme on myönteinen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme oppilaita oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen.  

Tapanilan ala-asteella opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ihmisiksi, joilla on terve itsetunto. Päämääränä on, että jokainen löytää omat vahvuutensa, oppii hyödyntämään niitä ja saa rohkeutta kohdata haasteita omassa elämässään.  

Oppimisilmapiiri on kannustava ja oppimisen iloa ylläpitävä. Tavoitteena on, että oppilas hyväksyy itsensä ja toiset sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä. Tuemme oppilasta ottamaan vastuuta omasta käytöksestään, noudattamaan yhteisiä sopimuksia ja toimimaan ristiriitatilanteessa rakentavasti. Kasvatamme oppilasta suvaitsevaisuuteen muita ihmisiä, erilaisia kulttuureita ja katsomuksia kohtaan.  

Hyvien perustietojen ja taitojen hallinnan lisäksi ohjaamme oppilasta omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan. Tuemme oppilasta oman mielipiteen muodostamiseen ja perustelemiseen. Kannustamme oppilasta löytämään oman tapansa oppia ja ratkaista ongelmia. Oppilas toimii aktiivisena ja vastuullisena tietojen ja taitojen rakentajana.  

Ohjaamme oppilasta asettamaan opiskelussaan itselleen tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.15.04.2016 08:51