Suoraan sisältöön

Opetus

Nuoret kuvaamassa animaatiota

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan ilmiöinä, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus    

Taivallahden peruskoulussa toimii ensimmäiseltä luokalta alkaen ruotsinkielisiä kielikylpyluokkia, joihin oppilaat otetaan pääsääntöisesti päiväkotien kielikylpyryhmistä. Kielikylpy on tarkoitettu ensisijaisesti Taivallahden peruskoulun oppilaille. Luokkia voidaan täydentää muissa kouluissa kielikylvyn käyneillä oppilailla.23.02.2021 13:08

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma