Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Taivallahden peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat jatkavat 7.–9. luokilla omassa koulussa. Kielikylpyoppilaat ovat käyneet esiopetuksessa pääasiassa päiväkoti Eliaksessa, mutta jotkut oppilaista tulevat myös muista kielikylpypäiväkodeista. Olemme myös Ruoholahden ala-asteen oma yläkoulu.05.04.2016 08:46