Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta muunmuassa hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.


Taivallahden peruskoulun johtokunta

Huoltajajäsenet:

Ilpo Kiiskinen pj.
Satu Salminen varapj.
Atte Ailio
Reetta Rasi
Satu von Boehm

Opettajajäsenet:

Sara Åström
Heli Makkonen

Henkilökunnan edustaja:

Katariina Vilkas

Oppilasjäsenet:

Valitaan vuosittain.Johtokunnan pöytäkirjat:

poytakirja-22.3.2022

Johtokunnan pöytäkirjat tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.
28.03.2022 12:03