Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Koulun kielitarjonta 

Ensimmäisen vieraan A1-kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. A1-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä ensimmäisellä että toisella vuosiluokalla ja se on pakollista. Alkuopetuksessa kielten opiskelussa painottuu erityisesti toiminnallisuus, pelit, leikit, oppimisen ilo ja suullisen kielitaidon kehittäminen.

Toisen kaikille yhteisen kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalta. Näiden lisäksi oppilailla on mahdollisuus opiskella vapaaehtoista A2-kieltä kolmannelta luokalta alkaen. 

Uuden opetussuunnitelman mukaan kaikki 6. luokkalaiset aloittavat ruotsin kielen opiskelun 6. vuosiluokan alussa, elleivät ole tätä aikaisemmin jo valinneet.

Tahvonlahden ala-asteella voi opiskella seuraavia kieliä:

Ensimmäisellä luokalla alkava A1-kieli

englanti, espanja

Kolmannella luokalla alkava vapaaehtoinen A2-kieli

ruotsi, espanja, englanti

Kuudennella luokalla alkava B1-kieli

ruotsi
01.11.2022 18:15