Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Kielitarjonta

Koulun kielitarjonta oppilaille, jotka ovat aloittaneet koulun 1.8.2018 tai aiemmin

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu on aloitettu joko 3. luokalta (koskee 1.8.2017 tai aiemmin koulunsa aloittaneita oppilaita) tai 1. luokalta (koskee 1.8.2018 aloittaneita oppilaita). Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta.

Uuden opetussuunnitelman mukaan kaikki 6. luokkalaiset aloittavat ruotsin kielen opiskelun 6. vuosiluokan alussa, elleivät ole tätä aikaisemmin jo valinneet.

Tahvonlahden ala-asteella voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A-kieli: englanti
  • vapaaehtoinen A2-kieli: ruotsi tai ranska
  • B1-kieli: ruotsi


Koulun kielitarjonta oppilaille, jotka aloittavat koulun 1.8.2019 tai sen jälkeen. Tämä kieliohjelma vaatii vielä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen (varmistuu joulukuussa 2018)

A1-kielen opiskelu alkaa oppilailla ensimmäiseltä luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa neljänneltä luokalta. B1-ruotsin opiskelu alkaa kaikilla oppilailla, jotka eivät ole opiskelleet ruotsia A2-kielenä, kuudennella luokalla.

A1-kieli: englanti tai espanja

vapaaehtoinen A2-kieli: englanti, espanja, ruotsi

B1-kieli: ruotsi10.08.2020 10:01