Suoraan sisältöön

Peruspilarit

Tahvonlahden peruspilarit: ”Jos yksi pilari kaatuu, koko talo keikahtaa vinoon.”

Miksi sääntöjä tarvitaan?

Tahvonlahden peruspilarit on laadittu siksi, että koulussamme jokaisella olisi turvallista ja hyvä olla, opiskella ja tehdä työtä. Koulutyö on yhteispeliä ja yhdessä tekemistä. Tärkeintä on se, että tulemme toimeen keskenämme ja otamme toisemme huomioon kaikissa koulun tilanteissa. Yhteiset säännöt opettavat meitä toisten kunnioittamiseen, itsehillintään, oikeudenmukaisuuteen ja vastuun kantamiseen. Peruspilarit ovat päivittäisen koulutyön tuki ja perusta, ja niistä on tärkeää myös keskustella yhdessä säännöllisesti. Peruspilarit ovat voimassa kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla ja ruokalassa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintoretkillä, koulumatkoilla ja leirikoulussa.

Pilarien taustalla on perusopetuslaki, jonka mukaan

 • opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta.
 • oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti
 • jokaisella oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • opetuksessa huomioidaan erilaisten oppijoiden tasavertainen asema, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kielellisten, uskonnollisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen
 • koulun oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus opiskella turvallisessa kouluympäristössä sekä oikeus saada muita lainsäädännössä määriteltyjä etuuksia ja palveluita.

Lisäksi koulussa noudatetaan KiVa koulu -ohjelmaa sekä Verso-vertaissovittelun menetelmää. Koulullemme on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jossa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Koulussamme edistetään monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä.


1. pilari: Kanna vastuuta turvallisuudesta

 • Pysy koulualueella.
 • Lyöminen, potkiminen, lumipallolla tms. esineellä heittäminen ja huitominen on kiellettyä, sillä tällainen toiminta vaarantaa turvallisuuden ja saattaa vahingoittaa toista.
 • Teräaseet, tulentekovälineet, laserosoittimet ja muut vastaavat välineet eivät kuulu turvalliseen kouluympäristöön.
 • Turvalliseen kouluun eivät kuulu myöskään päihteet, kuten tupakka.
 • Kuuntele ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.

2. pilari: Arvosta toista ihmistä

 • Arvosta toista ihmistä ja hänen tekemäänsä työtä.
 • Kiusaaminen, nimittely tai toisen vahingoittaminen muulla tavoin ei ole sallittua. Toimi toisia kohtaan niin kuin toivot toisten toimivan sinua kohtaan.
 • Ole avulias.
 • Muista hyvät käytöstavat: Tervehdi, puhu ystävällisesti, kiitä ja pyydä anteeksi. Kiroilu ja alatyylinen puhe eivät kuulu kouluun. Muista ottaa päähine, ulkovaatteet ja kengät pois sisätiloissa ja laittaa ne niille kuuluville paikoille.
 • Kuvan tai videon ottaminen tai julkaiseminen toisesta on sallittua vain asianomaisen luvalla.
 • Ruokailussa muista hyvät käytöstavat, asianmukainen äänenkäyttö ja kohteliaisuus.

3. pilari: Tee parhaasi koulutyössä

 • Tee tehtäväsi huolellisesti, huolehdi koulutarvikkeistasi ja anna työrauha itsellesi, muille oppilaille ja koulun aikuisille.
 • Huolehdi, että et pidä esillä opetusta häiritseviä tavaroita, kuten kännykkää, soitinta, syötävää tai juotavaa.
 • Pidä kiinni yhteisistä aikatauluista; tule ajoissa tunnille ja lähde viipymättä välitunnille.

4. pilari: Anna osaamisellesi arvoa

 • Muista, että sinun mielipiteesi on tärkeä. Opettele kertomaan se asiallisesti.
 • Muista, että jokaisen panos on koulussamme arvokas. Sinä olet tämän koulun tärkeä oppilas.
 • Muista arvostaa omaa työtäsi ja osaamistasi. Tuo ne esille ja jaa osaamistasi muille.

5. pilari: Noudata saamiasi ohjeita

 • Kuuntele, kun sinua puhutellaan ja osoita rohkeutta selvittää ongelmatilanteet asiallisesti ja rauhallisesti keskustelemalla.
 • Muista, että aikuiset puuttuvat ja ohjaavat, koska he välittävät sinusta.
 • Muista, että matkapuhelin pidetään äänettömänä koulupäivän aikana. Tarvittaessa voit pyytää opettajalta luvan sen käyttöön. Opettaja voi tarvittaessa kerätä matkapuhelimet säilöön. Opetta voi antaa luvan matkapuhelimen opetuskäyttöön.

6. pilari: Pidä huolta ympäristöstä

 • Muista, että metelöinti, riehuminen, juokseminen tai pelaaminen sisätiloissa häiritsee työrauhaa ja vaarantaa turvallisuuden, ja on siksi kiellettyä.
 • Koulun tai toisen ihmisen omaisuuden sotkeminen, tuhoaminen tai varastaminen ei ole sääntöjen mukaista.
 • Ota ympäristö huomioon. Muista kierrättää ja lajitella.

Seuraamuspolku

Mikäli et noudata koulun sääntöjä, käyttäydyt sopimattomasti tai olet tehtävissäsi huolimaton, syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:
 • opettaja voi puhutella sinua
 • opettaja voi poistaa sinut luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
 • opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon
 • rehtori voi puhutella sinua
 • opettaja tai rehtori voi määrätä sinut korjaamaan ja siivoamaan rikkomasi tai sotkemasi paikat tai tavarat
 • rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi
 • rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
 • koulun johtokunta voi erottaa sinut enintään yhdeksi kuukaudeksi ja opetuslautakunta enintään kolmeksi kuukaudeksi koulusta
 • sinun on korvattava tahallisesti aiheuttamasi vahinko

Jos olet rikkonut koulun sääntöjä, kuuntele, mitä opettajalla on sinulle sanottavana. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. Vaikka olet toiminut väärin, opettajan moitteet kohdistuvat aina tehtyyn tekoon, eivät sinuun ihmisenä. Jokainen voi oppia virheistään.

Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja niiden tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt eli pilarit jaetaan koteihin lukuvuoden alussa lukuvuositiedotteen mukana. Niitä käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa luokissa.
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan seuraavaksi vuonna 2021.


09.09.2020 14:05